Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İstanbul yüzyıllardır Avrupa ile etkileşimdedir

23 Haziran 2008 / 10:13
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti çalışmalarını konuştuk.
AB Konseyi, İstanbul'un dünya kültür başkenti ilan edilmesini onayladı. Kültür Bakanlığı'nın bu yönde hummalı bir çalışma içinde olduğu biliniyor. Şuan itibariyle bu amaçla devam eden çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

İstanbul’un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olması, dünyanın ve bölgemizin yaşamakta olduğu konjonktür nedeniyle giderek çok daha anlamlı hale gelmekte ve son derece önemli bir nitelik kazanmaktadır. Bu durum büyük sorumluluklar üstlenmemizi gerektirmekte diğer yandan güçlü işbirliği ve ortaklık çerçevesinde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirme mecburiyetini ortaya koymaktadır.

İstanbul’un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edilmesi vesilesiyle Bakanlığım, büyük çoğunluğu Tarihi Yarımada’da olmak üzere pek çok restorasyon, bakım ve onarım projeleri gerçekleştirmektedir.

Coğrafi konumu itibari ile tarih boyunca kültür ve medeniyet şehri olan İstanbul’un, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi kararıyla 2010 yılında “Avrupa Kültür Başkenti” olarak ilan edilmesi sonrasında yürütülen girişimler ve çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir.

Bilindiği gibi Hükümetimizin yasalaşmasına öncelik verdiği ve Yüce Meclisin çıkardığı ilk yasal düzenleme “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun”dur

Ayrıca Gülhane-Sur-u Sultani-Çatladıkapı bölümünde, Yıldız Sarayında, Rumeli ve Anadolu hisarlarında restorasyon ve çevre düzenlemesi projeleri oluşturulmuştur.

Topkapı Sarayı surları ve çeşitli binalarında onarım, teşhir ve çevre düzenlemeleri, Arkeoloji Müzeleri güvenlik, depolama, laboratuar revizyonu, bazı teşhir alanlarının ve çevrenin düzenlenmesi, Süleymaniye Külliyesi içerisinde yer alan kütüphane ve medreselerin onarımı, Tarihi Yarımadada bulunan pek çok türbe ve hamamın onarımı ve teşhir tanzimi programa alınmıştır.

İstanbul'un Kültür Başkenti olması Türkiye'ye uzun vadede ne kazandırır?


İstanbul kentsel dönüşüm, şehircilik, çevresel ve sosyal anlamda kalıcı kazanımlara kavuşacaktır.

Kültür varlıklarımızı koruyacak sergileyecek, yeni müzeler kurulacak tarihi binalar yenilenip yeni işlevler kazanarak halka açılacaktır.

İstanbullular farklı sanat disiplinleri ile kucaklaşacak, genç ve yetenekli insanlar sanatsal yaratıcılıklarını ortaya koyma imkanına sahip olacaktır.

Kültür ve sanat projelerini izlemek için gelen misafirler İstanbul’un kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı bulacaklardır.

Kültür turizmi hareketlenecek ve gelişecektir.

Avrupa ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesine katkı da bulunulacaktır.

İstanbul ile ilgili yapılan lansmanlarda bu kentin özellikle hangi yönü öne çıkarılacak?

İstanbul’un 2010 Kültür Başkenti olması: Kültürlerarası iletişimin zenginleşmesi ve yaratıcı enerjilere dönüşmesi için doğuda ve batıda beslenen farklı ortamlardan gelen kültür ve sanat aktörlerinin buluştuğu çekim merkezine dönüştürmek için bulunmaz bir fırsattır. Özellikle bu yönüne vurgu yapılacaktır.

İstanbul’un adı tüm dünyada kültür ve sanatla anılacak özellikle buna yönelik tanıtımlar yapılacak.

AB’ye adaylık sürecinde Türkiye’nin sembolü İstanbul’un aslında Avrupa kültürüyle yüzyıllardır karşılıklı etkileşim halinde olduğu projelerle ortaya konulacaktır.

Kültürel miras, sürdürülebilir bir biçimde yönetilecek, kenti daha da önemli bir çekim merkezi haline getirecektir.

Kültür turizminin ülkemiz ve İstanbul açısından önemi nedir, bu konuda merkezi ve yerel yönetimler ile özel sektörün üzerine düşen görevler ve imkânlar nelerdir?

İstanbul 2010'un ana hedefi, kenti sanat ve kültür yoluyla geliştirmek ve zengin potansiyelini tüm Avrupa ve dünya için esin kaynağı olacak şekilde değerlendirmektir. İstanbul 2010 kapsamında kamu sektörü- yerel yönetim- sivil toplum- eğitim kuruluşları- bağımsız sanat kuruluşları arasında işbirliği ile gerçekleştirilecek projelere de öncelikler verilmektedir.

2008 konuk ülke olduğumuz Frankfurt Kitap Fuarı ile ilgili çalışmalara son durum hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye 2008 Frankfurt Kitap Fuarı’na (FKF) Konuk Ülke olarak katılacaktır. Dünyanın en büyük yayıncılık organizasyonlarından biri olan FKF’ye Konuk Ülke olarak katılmak üzere 2005 yılında resmi başvuruda bulunulmuş ve 2006 yılında Konuk ülke olmamız kesinleştirilmişti. FKF, Ülkemizin yayıncılığı ile birlikte kültür, sanat ve edebi birikimini uluslararası alanlarda tanıtma açısından büyük bir fırsat sunmaktadır.

“Frankfurt Kitap Fuarı 2008 Konuk Ülke Türkiye Projesi”ni yürütmek üzere oluşturulan “Ulusal Yürütme Komitesi” ile komite tarafından belirlenen alt komiteleriyle birlikte Türkiye Ulusal Komitesi 2007 yılında uluslar arası duyurusu yapılan BÜTÜN RENKLERİYLE TÜRKİYE KONUK ÜLKE KONSEPTİ programını oluşturmuştur.

ULUSAL YÜRÜTME KOMİTESİ

“Ulusal Yürütme Komitesi”nde, Türkiye Yayıncılık Komitesi, Yazarlar Komitesi, Müzik ve Gösteriler Komitesi, Görsel Sanatlar Komitesi, Sinema Komitesi ile Konferanslar ve Sempozyumlar Komitesi olmak üzere altı ana komite bulunmaktadır. Üst komitelerin yanı sıra Türkiye’de ilgili Kamu Kurumları, Yayıncı, Yazar Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, çeşitli Kültür ve Sanat Kuruluşlarının içinde yer aldığı Ulusal Danışma Kurumları ile kültür ve sanat dünyasının seçkin temsilcilerinden oluşan Proje Danışmanları belirlenmiştir.

Ayrıca Almanya’da yaşayan Türk Yazar, Yayıncı, Bilim, Kültür ve Sanat adamlarının katılımlarıyla Almanya Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Yapılacak etkinlikleri koordine etmek üzere Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, İstanbul’da Türkiye Yayıncılar Birliği ve Basın Yayın Birliği bünyesinde, Frankfurt’ta ise Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimiz bünyesinde irtibat büroları açılarak faaliyete geçirilmiştir.

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ KAPSAMINDA BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROJE VE UYGULAMALAR DAN BİR KISMI:

PROJE İŞLERİ

İstanbul’da tarihi yarımada ve Sur-u Sultani bölgesinde değerlendirilmesi gereken çok sayıda anıtsal yapı bulunmaktadır. Bu yapıları bugün çok zengin eser koleksiyonu bulunan Topkapı Sarayı ile bütünleştirmek, kullanıma açmayı hedefliyoruz.

Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan eserlerin çok az bir bölümü sergilenebilmektedir. Sur-u Sultani’de bulunan; Eski Teşvikiye Gülhane Hastaneleri, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi, Has Ahırlar, Matbaa-i Amire yapıları, Darphane-i Amire yapıları, İncili Köşk, Şevketiye Köşkü, İshakiye Köşkü, Alay Köşkü vb. yapıların da Topkapı Sarayı müze hizmetlerinde kullanılmasını amaçlamaktayız. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce Topkapı Sarayı 1’inci Avlu Peyzaj Düzenlemesi çalışmaları tamamlanmıştır.

Ayrıca Gülhane-Sur-u Sultani Çatladıkapı’ya kadar olan bölümde proje çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Gülhane sınırları içinde yer alan ve tarihsel dokuya aykırı yapılaşmalar kaldırılıp uygun olmayan kullanımlara son verilmesi planlanmıştır.. PTT- Telekom, matbaa binaları, kamu kurumlarının lojistik ve idari amaçlarla kullandığı yapılar boşaltılarak, tarihi nitelikte olanlar restore edilmektedir. Bu kapsamda idari ve hukuki sorunlar ve uyuşmazlıklar giderilecek ve bu bölgede yer alan tarihi yapıların kültürel ve sanatsal işlevleriyle hizmet görmeleri sağlanacaktır.

Topkapı Sarayı

· Topkapı Sarayı Harem Yapıları Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri,

· Topkapı Sarayı Saray Yapıları Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri,

· Topkapı Sarayı Alt Yapı Projeleri,

Ayasofya

· Ayasofya’ya Bağlı Kariye Müzesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri,

· Ayasofya’ya Bağlı İmrahor Anıtı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri,

· Ayasofya’ya Bağlı Fethiye Müzesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri.

Yıldız Sarayı

· Yıldız Sarayı Cihannüma Köşkü Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri,

· Yıldız Sarayı Çevre Düzenleme Projesi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

· İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eser Depolama Sistemleri Projeleri.

Türbeler

· Türbeler Müzesi Müdürlüğü Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri.

İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi

· İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

· İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi Eser Depolama Sistemleri Projeleri

UYGULAMA ( ONARIM VE RESTORASYON) İŞLERİ

Ayasofya

· Ayasofya Müzesi Cephe Restorasyonu,

· Ayasofya Müzesi İç Mekan (yarım kubbeler) Onarımı,

· Ayasofya Türbeleri ( II. Selim ve I.İbrahim) Onarımı ve Çevre Düzenlemesi,

· Ayasofya Fatih Medresesi Binaları Rekonstrüksiyon Yapımı,

· Ayasofya’ya Bağlı Kariye Müzesi Onarımı,

Topkapı Sarayı

· Topkapı Sarayı Mutfaklar Onarımı ve Teşhir Tanzimi,

· Topkapı Sarayı Silah Seksiyonu Onarımı ve Teşhir Tanzimi,

· Topkapı Sarayı Alt Yapı Sistemlerinin Yapımı,

· Topkapı Sarayı Zülüflü Baltacılar Onarımı,

· Topkapı Sarayı Harem Yapıları Onarımı,

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

· İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çevre Düzenleme, Peyzaj ve Açık Teşhir Yapımı,

· İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eser Depolama Sistemleri Yapımı,

Yıldız Sarayı

· Yıldız Sarayı Harem Yapıları Onarımı,

· Yıldız Sarayı Küçük Mabeyin Onarımı,

· Yıldız Sarayı Hamit Havuzu ve Bahçe Düzenlemesi ve Onarımı,

· Yıldız Sarayı Alt Yapı Sistemlerinin Yapımı,

Kütüphaneler ve Medreseler

· Süleymaniye Külliyesi İçinde Yer Alan Kütüphane Binalarının Onarımı,

· Süleymaniye Külliyesi İçinde Yer Alan Salis Medreseleri Onarımı,

· Süleymaniye Külliyesi İçinde Yer Alan Dar’ül Şifa Medreselerinin Onarımı,

· Ragıp Paşa Kütüphanesi Onarımı,

· Beyazıt Devlet Kütüphanesi Onarım ve Teşhir Tanzimi,

Türbeler

· Abdülhamit Türbesi Onarımı,

· Nakşidil Valide Sultan Türbesi Onarımı,

· Nur-u Osmaniye Türbesi Onarımı,

· Benlizade Reşit Efendi Türbesi Onarımı,

· Mustafa Reşit Paşa Türbesi Onarımı,

Hisarlar

· Rumeli Hisarı Onarımı, Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi Yapımı,

· Anadolu Hisarı Onarımı, Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi Yapımı,

Diğer Kültür Yapıları

· Nafi Baba Tekkesi Rekonstrüksiyon Yapımı,

· II. Beyazıt Hamamı Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi Yapımı,

· Beyoğlu Atlas Sitesi Onarımı,

· Üsküdar Eski Tekel Binası Müze Yapımı,

· Galata Mevlevi hanesi Münferit Bina Onarımları ve Çevre Düzenlemesi,

· Taksim Opera Binası Onarım ve Güçlendirmesi,

Bu haber toplam 1160 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri