Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İTFAİYE VE ZABITA ÇALIŞANLARINA MÜJDELİ HABER

31 Aralık 2008 / 12:09
Yerel Yönetimler Hizmet Kolu’nda “Yetkili Sendika” Bem-Bir-Sen’in toplu görüşmelerde mücadelesini verdiği maddeler uygulanmaya başlandı.


İTFAİYE VE ZABITA ÇALIŞANLARINA MÜJDELİ HABER

BEM-BİR-SEN’İN MÜCADELESİ
MEYVELERİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR...

Yerel Yönetimler Hizmet Kolu’nda “Yetkili Sendika” Bem-Bir-Sen’in toplu görüşmelerde mücadelesini verdiği maddeler uygulanmaya başlandı.

2008 yılı toplu görüşmelerinde mutabakat metnine aldırarak taraflarca imzalanan maddelerden İtfaiye ve Ambulans araçlarının “kasko” yapılması maddesi 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E cetveli 25. bendi e fıkrasında yeniden düzenlenerek uygulamaya konuldu.

Buna göre;

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E cetveli 25. bendi e fıkrasında aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

25. Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır.

Ancak;

e) Belediyelere ait itfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigortası giderleri, bütçelerinin ilgili tertiplerinden,

Yapılan bu değişiklikle belediyelere ait itfaiye ve Ambulans araçlarının kasko sigortaları bedeli belediye bütçesinin ilgili tertibinden belediye tarafından karşılanacağı hükme bağlanarak itfaiye ve Ambulans kullanan personelinin maddi sorumluluğu kaldırılmıştır. Daha önce kasko yaptırılması sebebiyle Sayıştay’ca ilgililere zimmet çıkartılmakta ve sıkıntı yaşanmaktaydı. Böylelikle değerleri milyarlarca olan araçların başına gelebilecek olumsuz durumlar karşısında zimmetle karşı karşıya kalan memur çalışanlarımız kurtulmuş oldu.

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarının belirtildiği K cetveli III. Maddesi B bendinde düzenlenen aylık maktu fazla çalışma süresi ücreti aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

B. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:

2. Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

— 10.000’e kadar olanlar için 154 Türk Lirasını,

— 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 165 Türk Lirasını,

— 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 182 Türk Lirasını,

— 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 205 Türk Lirasını,

— 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 245 Türk Lirasını,

— 1.000.001’den fazla olanlar için 285 Türk Lirasını,

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin itfaiye personeli için 285 Türk Lirasını,

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için 380 Türk Lirasını,
geçemez.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir.

Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerde Maktu Mesailerde memur maaş artış oranlarının üstünde bir artış sağlanmış kısmen de olsa Zabıta ve İtfaiye çalışanlarımıza ekonomik fayda sağlanmıştır.TURBAY: “Bem-Bir-Sen’in Kazanımlarını Sahiplenmeye Çalışanları Hayret ve İbretle İzliyoruz” dedi.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, mücadelelerinin meyvelerini almaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayarak, “yıllardır göz ardı edilen haklarımızı almak için mücadeleye devam” dedi.

Yerel Yönetimler Hizmet Kolu’nda “Yetkili Sendika” olarak Kamu İşveren Kurulu İle Toplu Görüşme masasında yerel yönetim çalışanlarının sorun ve taleplerinin çözüme kavuşturulması için kıyasıya mücadele ettiklerini belirten Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, kendilerinin mücadelesi sonucu elde edilen kazanımları sahiplenmeye çalışanları hayret ve ibretle izlediklerini söyledi.

Turbay, “Yerel yönetim çalışanlarının sorun ve taleplerini yıllardır manüple ederek çözümüne katkıda bulunmayanların ve toplu görüşme masasını bir takım söylemlerle adeta sabote edenlerin, Şimdi Bem-Bir-Sen'in elde ettiği kazanımları sahiplenmeye çalıştıklarını hayret ve ibretle izliyoruz. Türkiye’de Yerel Yönetim Hizmet Kolu’nda genel yetkili sendika olarak yerel yönetim çalışanlarını temsil eden Bem-Bir-Sen’in toplu görüşme masasında ve alanlarda verdiği mücadelesi sonucu elde ettiği kazanımlarını sahiplenmeye çalışanları, Kamuoyunun ve Yerel Yönetim Çalışanlarının takdirlerine bırakıyoruz” dedi.


Kaynak:
Bu haber toplam 2982 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri