Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kamuya 21 bin geçici personel alınacak

10 Ocak 2009 / 11:38
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşme süresi 2009 yılı olarak belirlenen 21 bin 193 geçici personel istihdam edilecek.
Bakanlar Kurulu'nun ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararı'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, taşra teşkilatları için Adalet Bakanlığı 2 bin 640, İçişleri Bakanlığı 3 bin 500, Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin 338, Sağlık Bakanlığı bin 750, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 650, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 200, Kültür ve Turizm Bakanlığı 300, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 800, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 10'ar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 500, Orman Genel Müdürlüğü 300, merkez için Yargıtay Başkanlığı 115, Danıştay Başkanlığı 50, Devlet Personel Başkanlığı 30 geçici personel istihdam edecek.

İstihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen brüt aylık ücretler ödenecek.

Ücret ödemeleri, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14. günü yapılacak.

Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenecek.

Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınacak.

Ancak, geçici personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda olacak. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmeyecek.

1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe giren Karar uyarınca geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacak.

Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerli olacak.

Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilecek.

Yıl içinde tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilecek.

Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmeyecek.

Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmeyecek.

Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacak.

Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunlu olacak.

Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamayacak, herhangi bir ödemede bulunulamayacak.


Bu haber toplam 2070 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri