Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kaymakam, karısına vekalet verdi

14 Temmuz 2008 / 13:25
Eski Derik Kaymakamı Cemil Kılınç'ın, kaymakamlığının hukuk işleriyle ilgili vekaletini eşi avukat Sevilay Kılınç ile ortağı avukat Erdal Seyitoğlu'na devrettiği ortaya çıktı.
Mardin'e bağlı Derik ilçesinin eski kaymakamı Kılınç'ın, yasalara aykırı olarak verdiği 24 Temmuz 2006 tarihli genel vekaletnamede, kaymakamlığın alacaklarını tahsil etme ve bu parayı kullanma yetkisini kapsayan "ahz-u-kabza" yetkisi de bulunuyor. Vekaletnamede şu ifadeler yer alıyor:

"Derik kaymakamlığı leh ve aleyhinde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle Kaymakamlığımızı temsile, Kaymakamlık haklarını korumaya temin müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebellüğe ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanması ve düzeltilmesini istemeye temyizden vazgeçmeye, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kurumlarda temsile, duruşma talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, yemin teklif ve kabul ve reddine hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasıp, hakem tayin ve azline, keşif talebine raporlara iiraza, tespit yaptırmaya, protesto çekmeye ve cevap vermeye ilam ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, davadan feragata, feragatli davayı kabule, sulh ve ibraya duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışında devam edecek duruşmalara katılmaya, sulh ve ibraya, feragat ve kabule, davadan feragate, feragati davayı kabule icra takiplerinde pey sürmeye vekaleti ifaya, ahzu kabza birlikte veya ayrı ayrı hareket etmek üzere Mardin barosu avukatlarından Av. Erdal Seyitoğlu ile Av. Sevilay Kılınç'ı vekil tayin ettim."

Yeni kaymakam azletti

Edinilen bilgilere göre genel vekaletname, Kılınç'ın Rize'nin Ardeşen ilçesine atanmasına kadar devam etti. Yerine Derik Kaymakamlığı'na getirilen Rıza Gençoğlu, 20 aydan fazla bir süre kaymakamlığın vekaletini taşıyan Sevilay Kılınç'ı bu görevlerinden azletti. Cemil Kılınç'ın eşi Sevilay Kılınç ve ortağına Derik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın vekaletini de verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle ilçeye yeni atanan Gençoğlu, eski kaymakamın eşi ve ortağı için ikinci azilname gönderdi.

Derik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adına hazırlanan 11 Mart 2008 tarihli “azilnamede" şöyle denildi:

“...Derik Kaymakamlığı leyh ve aleyhinde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı kaymakamlığımızı temsile, Derik Kaymakamlığı haklarını korumayı ile sizi vekil tayin etmiştik. Bundan böyle, 4353 Sayılı Muhakemat Umum Müdürlüğü'nün vazifelerine devlet davalarının takibi usullerine ve merkez ve vilayetler kadrolarında bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun hükümlerine göre kaymakamlığımızı ilgilendiren davaların takibi daire amirleri ya da Hazine avukatları tarafından yürütüleceğinden yada ilgili kanunun 22. Maddesine göre ihtisas gerektirir idari davalarda Bakanlar Kurulu kararını müteakiben 4734 sayılı kanuna göre hizmet satın alınacağından Avukat Erdal Seyitoğlu ve Av. Sevilay Kılınç azil edilmiştir."

Mardin Valisi Mehmet Işıklar ise başka bir ilçeye habersiz gittiği gerekçesiyle Gençoğlu hakkında soruşturma başlatarak başka bir yere tayinini istedi.
(Milliyet)
Kaynak:
Bu haber toplam 1952 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri