Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kürt açılımına farklı bir yorum

18.08.2009 01:08
Eski İsveç Türk Federasyon Başkanı Osman Özkanat Kürt açılımı hakkında CHP ve MHP'yi kızdıracak aykırı bir yazı kaleme aldı...
İsveç'te 10 Yıl Türk İşçi Federasyonunda Başkanlık yapan 12 Mart ve 12 Eylül gibi askeri darbelerini bizzat yaşayıp, demokrat kimliğinden ödün vermeyerek bir çok iftira ve acılara maaruz kalan Sayın Osman Özkanat İsveç'in demokratik yapısını yakından tanıyan biri olarak, Hükümetin kürt açılımı hakkında Habername okuyucuları için aykırı bir yazı kaleme aldı...

35 yıldır İsveç”teki Türklerin örgütlenmesi ve Türk etnik kimliğinin İsveç Devleti tarafından kabul edilmesi, İsveç teki Türklerin dillerini özgürce kullanmaları ve İsveç okul sisteminde Türkçenin eğitim dili olarak kullanılması için mücadele etmiş biri olarak, ülkemizdeki Kürtler konusundaki tartışmalara gülerek zaman, zaman da üzülerek izlemekteyim. İsveç’te ki yüksek öğrenimde okuduğum kitapların büyük bir bölümü, anadil ve anadilde eğitim ve farklı etnik toplulukların birlikte barış içinde yaşamalarını içeren bilimsel kitaplar oluşturmuştur, bu konuların siyasi boyutlarını da İsveç devlet kurumlarıyla şu güne kadar tartışmaktayım. Bu konuda temel görüşüm ve inancım herkesin anadilinde eğitim alması, anadilini özgürce kullanması başka dillere olan sevgisini artırır ve başka dilleri öğrenmesini kolaylaştırır

Okul modellerinin de tüm insanların farklılıklarını kabulü temelinde şekillenmeleri okulları sevdirir ve örgenimi kolaylaştırır. Bu temel yaklaşım Avrupa da ki Türkler içinde Türk iyedeki anadili başka olanlar için de geçerlidir.


İki ayrı yalnış tanımlama yüzünden ülkemiz için de ve dışında insanlarımıza çok acı çektirildi. işkenceler ölümler sürgünler ve yoksul halkın ekmeğinden çalınanlar… Peki nedir bu iki tanımlama ?

Birincisi; ”Türkiye”de yaşayan herkes Tüktür” safsatası ki hiçbir bilimsel ve gerçeklikle bağı olmayan bir Türk tanımlaması… Üstelik. Bu tanımlama, Devlet tarafından yapılmıştır.Oysa; yurttaşlar, hukuki kimlik dışındaki, kimliklerini kendileri tanımlar politik, kültürel, cinsel kimlikler bireyi ilgilendiren konulardır. Türkiye’de yaşayan herkes Türk değildir. Anadili Türkçe olmayan milyonlarca vatandaş vardır. Türklerde kendi anadili olan bir etnik guruptur. Baskalarını zorunlu Türklüğe sıkıştırmak inkarcılığın başka bir yöntemidir ve etnik Türklere de bir hakarettir.

Türkiye çok kültürlü bir imparatorluğun devamı olan ve sınırları içinde bir çok etnik gurupların yaşadığı bir devlet olmasına karşın; teklik üzerine kurulmuştur ve Fransız modeli örnek alınmıştır. Oysa içinde barındırdığı gerçeklik ise çoğulculuk ve çok kültürlülüktür.

Gayri Müslimleri saymazsak Siyasi talebi olan sadece Kürtler olmuştur. Bu taleblerinide net bir öneri paketi de olarak bu güne kadar gündeme getirebilmiş değiller. Ana nedeni de Türkiye”nin bu konuları konuşmayı yasaklaması, burada yaşayan herkes Türk sayılır diye deve kuşu vaziyetini sürdürüp sorunu daha da vahimleştirmesidir

Ne var ki Anadolu’nun aslı gücü olan Kürtler kendilerini Kürtlükle tanımlamakta ve en azından kültürel kimliklerini korumak istemekteler. Bırakın bu temel insan hakkının verilmesini, özellikle; 12 Eylül darbesiyle yoğunlaşan eziyet, işkence faili belli meçhul cinayetler, devlet gölgesinde kurulan PKK” ı nerdeyse Kürtlerin temsilcisi haline getirmiştir. Otuz yıldır süren anlamsız savaş binlerce ülke evladının canına mal oldu. Bunun yanın da oluşturulan savaş sektörü korkunç paralar kazandı jitemcisi PKK”lısı itirafçısı el ele kol kola gayrı meşru işler yaptılar.

Şimdi Devlet kendisinin neden olduğu bu sorunu çözmek istiyor. Başta hükümet ve sivil toplum örgütleri bu sorunun çözümü için çeşitli öneriler üretmekte, sadece iki müzmin, günümüz dünyasını bir türlü yorumlayamayan, siyasetçi dışında….

Yıllarca Türk milliyetçiliği diye Türklere Türklük propagandası yapmaktan öteye gidemeyen, soğuk savaş döneminde Turkiyedeki Amerikan çıkarlarının tetikçiliğini yapanlar bilmelidirler ki milliyetçilik ideolojik olarak Türklerin ürettiği bir kavram ve ideoloji değildir.
Milliyetçilik Tarihsel kaynağını Fransız ihtilalından alır ve Türklerin özellikleriyle çelişir. Türkler her ulus gibi yurtseverdir. Tarihi süreç içinde başkalarıyla iyi geçinip onlara saygı göstermişlerdir ve bu özelliklerinden dolayı da bir imparatorluk kurabilmişler.,. Kimsenin diline, dinine ve kültür varlıklarına ittihat ve terakkiye kadar müdahale etmemişlerdir.

Çok yakında siyasi mevta olacak, bir dediği bir dediğiyle örtüşmeyen Deniz Baykal da ”Türk milli kimliği etnik kimlik değildir” diyor ve kendi alanında okuduğu kitapları da unutmuşa benziyor.” ve ipe un seriyor Türk milli kimliği” ve ”Türk etnik kimliği” bunlar aynı şey olduğunu bile, bile…

Aslında AKP” nin bu gün başlattığı bu demokratik açılımı yıllar önce Rahmetli Erdal İnönü başlatmıştı. Bu projeyi, parti dışında PKK parti icinde de Deniz Baykal sabote etmiştir.
Bu olumsuzluğunu da hala sürdürmekte…

Kardeş dediğimiz Kürtlerin de Türkler gibi bir anadilleri vardır. kültürleri de Kürt öğeleriyle donatılmıştır. Yavuz Sultan selim döneminden beri Türklerle birlikte yaşamayı benimsemiş ve bu konuda irade beyanı vermişlerdir. Ne var ki bu kardeş halkın dil ve kültürlerini koruma ve geliştirmeleri için hiç bir olanak sağlanmadı TRT-ses dışında... Bu nedenle de bir Türk olarak kardeş diye bildiğim Kürtlere karşı hep eziklik duydum.

Yaşadığım İsveç”te göçmenlerin İsveç”teki tarihi yaklaşık 50 yıl olmasına karsın, devlet ve Belediye kurumlarında hizmeti anadilimizde alabilmekteyiz. İstediğimiz taktirde de ilk 5 yılı anadilde İsveç okul sistemi içinde eğitim alma olanağı var. Ama Türkiye’nin asli gücü olan Kürtlere böyle haklar tanımaya bir yana binlerce yıllık beldelerinin ismi 12 eylülcü generaller tarafından değiştirildi ve isimleri de yasaklandı. Bulgaristan’ın bir dönem Türklere yaptığı gibi…

Ne yazık ki Uniter devleti savunanlar da bu konuda da epeyce cahiller... Devlet okullarında başka dillerin olması Devlet kurumlarının başka dillerde hizmet vermesi, farklı dillerin kamusal alanda kullanılması Uniter devletin karakteriyle uzaktan yakından iliksisi yoktur.Tamamen eğitimin karakteriyle ve devletin hizmet metoduyla ilgilidir.

PKK bir başlangıç değil.. 80 yıldır izlenen bir politikanın sonucudur. Bunun tasfiyesi ancak Kürtlerle ilgili ciddi değişimler yaparak başlatılır.

Türkiye bu değişimi yapabilirse olağanüstü bir demokrasiye kavuşacak ve Orta Doğunun Japonya”sı olmaya aday olabilmektir. Tarihi ve kültürel birikimlerini kullanarak kalkınmada daha ileri bir ivme kazanacağı kaçınılmaz olacaktır.

Bu değişim Şimdiye kadar Türkiye’nin önünde en büyük engeli teşkil eden bazı siyasi akımlarında artik geri gelmemek üzere toprağa gömecektir.Bu arada dağa çıkmaktan bahsedenlere de sunu hatırlatmakta yarar var: sizi 12 eylül öncesinde solcuların üzerine süren devlet bu konuda sizleri yalnız bırakıyor haberiniz ola…Resneli Niyazi gibi olursunuz….

Sayın Habername okuyucuları, hükümet yetkilileri bu konuda somut önerilerini şu güne kadar açıklamadılar.Bu konuda öneri toplamaktalar Çeşitli kurum ve kişilerden...Bendenizde yurttaşlık görevimi yerine getirmek için bu konuda ki değişim önerilerimi aşağıda özetliyorum.

Türkiye”de yaşayan farklılıkları kucaklayan, yeni bir Devlet-yurttaş sözleşmesini içeren, sivil bir anayasanın yapılması

Anadil ve anadilde eğitim okul sistemi içine alınmalıdır.(NE KADAR ANADIL VARSA)ve isteğe bağlı olmalıdır.

Çok dilli bir eğitimin önü açılmalıdır. Turkiye”de konuşulan bütün dillerin yaşatılması için tüm kanallar açılmalı. Bu dillerin var olması her anlamda bir zenginliktir hem ulusal hem de uluslararası ilişkilerde.

Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere geri kalmış yörelerde Devletin bizzat kendisinin istihdam alanı açması gerekmektedir.

Bu saatten sonra Türkiye sınırları içinde bir Kürt coğrafyasından bahsetmek olası değildir. Kürtlerin büyük çoğunluğu Türklerle batı metropollerinde yasamaktalar ve gelecekleri oralarda kurgulanmaktadır. Bu gerçekliği gören aklı başında herkes gibi, Devletin de ayni gerçeği görüp, bu şizofreniden bir an önce kurtulması çözümü kolaylaştıracaktır.

Sevgi ve saygılarımla
Kaynak:
Bu haber toplam 1528 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri