Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kurtulan ve Cemil Bayık Kabul Edilmedi

25 Aralık 2008 / 09:06
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bazı basın yayın organlarında yer alan ''dağdaki teröristlerin seçmen kütüğünde yer aldığı''na ilişkin haberler üzerine Salman Kurtulan ve Cemil Bayık ile ilgili yapılan tahkikat sonucunda, ilgili kişilerin belirtilen yerleşim y
YSK, seçmen sayısındaki artışın ''halk oylamasında esas alınan seçmen kütüklerinin kesinleşmesinden 29 Mart 2009'a kadarki 19 aylık sürede 18 yaşını dolduran ve dolduracak olan 2 milyona yakın seçmenin yanı sıra daha önce kendi iradesiyle yazılmayan seçmenin yasa değişikliği sonucu kütüklere resen yazılmasından kaynaklandığı'' bildirildi.

YSK'nın bugünkü toplantısının ardından seçmen sayısındaki 6 milyon artışla ilgili iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, seçmen kütüklerinin seçim takviminin el verdiği ölçüde daha uzun süreli olarak yeniden askıya çıkarılacağı belirtildi.

Bu askı süresinde vatandaşların ve siyasi partilerin ilgili seçim hukukunun ana esaslarından olan itiraz ve şikayet haklarını kullanmaları halinde kütüklerdeki hataların seçim kurullarınca giderileceği ifade edilen açıklamada, yetkili seçim kurullarının da resen bu hususta düzeltme işlemi yapacağı vurgulandı.

''Askıya çıkarılan seçmen kütüğünde bir kişiye birden fazla TC Kimlik Numarası verildiğine dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır'' denilen açıklamada, ayrıca sistemin alt yapısını doğru işleyebilmesi amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık idaresi görevlilerinin de askı süresinde aralıksız çalışacağı kaydedildi.

Seçmen sayısındaki artışın ''halk oylamasında esas alınan seçmen kütüklerinin kesinleşmesinden 29 Mart 2009'a kadarki 19 aylık sürede 18 yaşını dolduran 2 milyona yakın seçmenin yanı sıra daha önce kendi iradesiyle yazılmayan seçmenin yasa değişikliği sonucu kütüklere resen yazılmasından kaynaklandığına'' yer verilen açıklamada, ''Kurulumuzun bugüne kadar olduğu gibi 29 Mart'ta yapılacak seçimlerin de adil ve doğru yapılmasını teminen üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getireceğinden kuşku duyulmamalıdır. Eleştirilerin doğruya ulaşmada faydalı olduğu kuşkusuzdur, ancak bu eleştiriler yapılırken uzun deneyimler sonucu oluşturulan kurumların yıpratılmaması gerektiği de unutulmamalıdır'' denildi.

YSK'dan yapılan açıklamada, seçmen kütüğünün oluşturulması amacıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden alınan veri tabanı ile ilgili yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberler konusunda kurul ve il, ilçe seçim kurullarınca yapılan araştırma ve incelemelerin sonuçları da yer aldı.
''Bir evde 79 seçmen'' başlıklı haberle ilgili yapılan araştırmada Çukurova Huzurevleri Mahallesi'ndeki adresin bir öğrenci yurdu olduğu, burada barınanlardan 8'i dışındakilerin haberde belirtilen adreslerinin diğer adresleri olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Yurtta şu anda 2 kişinin kaldığı, 69 öğrencinin ise yurttan ayrılmaları ve yerleşim yeri adreslerinin bulunması nedeniyle diğer adreslerinin eski adres olarak kapatıldığı, yerleşim yeri adresi olarak beyanda bulunan diğer 8 öğrencinin ise belirtilen adreste kalmadıkları soruşturma sonucunda tespit edildiğinden, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 67'nci maddesi çerçevesi uyarınca da Cumhuriyet Savcılığına suç duyusunda bulunulduğu tespit edilmiştir''

Çeşitli basın organlarında yer alan, ''dağdaki teröristlerin seçmen kütüğünde yer aldığı''na ilişkin haberlerin de incelendiği belirtilen açıklamada, ''Salman Kurtulan ve Cemil Bayık ile ilgili yapılan tahkikat sonucunda ilgili kişilerin belirtilen yerleşim yeri adresi silinmiş ve seçmen kütüğünden çıkarılmışlardır'' denildi.

13 Ocak 2007'de öldürülen terörist 1981 doğumlu Mercan Kara'nın seçmen kütüğünde kaydının bulunmadığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, Uludere İlçesi seçmen kütüklerinde 1940 ve 1985 doğumlu Mercan Kara adlı iki kişinin yer aldığı, 1985 doğumlu Mercan Kara'nın yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurulunca seçmen listesindeki kaydının silindiğin tespit edildiği duyuruldu.

DTP Milletvekili Hasip Kaplan'ın TBMM'de yaptığı bir konuşmada ''Sur İlçesinde Polis Okulunun 800 öğrencisinin örgütlü olarak kayıt yaptırdığı'' iddiasının da incelendiği belirtilen açıklamada, Sur İlçesi sınırlarında 825 öğrenci kapasiteli polis okulu bulunduğu, YSK'nın güncelleştirme genelgesindeki seçmen niteliği taşıyan öğrencilerle ilgili hükümler doğrultusunda, polis okulu öğrencilerinin okullarından aldıkları öğrenim belgeleriyle yaptıkları başvurular üzerine, işlemlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

''49 yıl önce ölen bir kişinin seçmen olduğu'' şeklindeki haberle ilgili incelemede, 49 yıl önce ölen Sevgi Özılgın'ın ölüm olayının bildirilmemesi nedeniyle nüfus kayıtlarında sağ göründüğü ve seçmen listesinde isminin bulunduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu kişinin babasının ilgili nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi üzerine 16 Aralık 2008'de bu kişinin ölümünün nüfus kaydına işlendiği ve seçmen kütüğünden çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, ''15 yıl önce ölen kişinin seçmen listesinde olduğu'' haberlerinin de araştırıldığı kaydedilen açıklamada, Serap Şanlı adında 1970 ve 1967 doğumlu iki ayrı kişinin olduğu, yapılan sorgulamada 1967 doğumlu Serap Şanlı'nın 1968'de öldüğü ve kaydının kapatıldığı, 1970 doğumlu Şanlı'nın ise sağ olduğunun tespit edildiği, TC kimlik numarasının tekliğinin esas olduğu ve her iki Serap Şanlı'nın da ayrı ayrı kimlik numarası bulunduğu bildirildi.

''Hayali seçmen'' başlıklı haberlerde bazı seçmenlerin kaydının sahte olduğu iddiaları ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda da, yanlışlıkların giderildiği ifade edildi.

Açıklamada, ''Anayasal görevi seçimleri dürüstlük ve güven içinde yaptırmak olan Yüksek Seçim Kurulu, seçimin dürüstlüğüne ilişkin tüm önlemlerini alarak güncelleştirme işlemi sonrası kesinleştirilecek seçmen kütüğü ile mahalli idareler genel seçimlerini yapacaktır'' denildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ''Türkiye'de ilk defa uygulama alanı bulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile ilgili bir kısım eksik ve hataların bulunmasının muhtemel olduğunu'' bildirdi.

YSK'dan yapılan açıklamada 29 Mart'ta yapılacak seçimlerde esas alınmak üzere 298 sayılı yasanın 5749 sayılı yasa ile değişik 33'üncü maddesinin ''Seçmen kütüğü, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ile her seçim döneminde güncelleştirilir.'' şeklindeki yasa hükmü gereği, ADNKS'den güncelleştirmeye esas alınan veri tabanı ile ilgili son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan eleştiriler sonucu ''kamuoyunda oluşan endişelerin giderilmesi'' için açıklama yapılmasında yarar görüldüğü belirtildi.

YSK tarafından seçmen kütüklerinin düzenlenmesine esas alınan en son yazımın 1997 yılında yapıldığı belirtilen açıklamada, bundan sonra gerek Anayasa Mahkemesinin 26 Kasım 2002 tarihinde nüfus sayımında sokağa çıkma yasağına ilişkin hükmü iptal etmesi ve gerekse de 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ''SEÇSİS Projesi kapsamında seçmen olan vatandaşların bilgisayar kayıtlarına aktarılmasına kadar 298 sayılı yasada öngörülen genel yazım ve denetleme yapılamaz'' şeklindeki hüküm gereğince, YSK'ca 298 sayılı yasanın bu hükmünde öngörülen şekilde seçmen kütüğü oluşturulmak üzere yazım yapılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu süreçte her seçim döneminde mevcut seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi için sadece seçmen kütüklerinin askıya çıkarılması yoluna gidildiği ve bu uygulamanın doğal sonucu olarak da bu süre zarfında sadece usulünce başvuruda bulunan vatandaşların seçmen kütüğüne yazılması ile yetinilmek durumunda kalınıldığı belirtildi.
Açıklamada, ''Bu uygulama nedeniyle, mevcut nüfusa göre seçmen sayısının az olduğuna dair daha önceki seçim döneminde yapılan eleştiriler kamuoyunun bilgisindedir'' denildi.

Anayasa'nın ve ilgili kanunların kendisine verdiği görevleri yine Anayasa ve kanunların verdiği yetki çerçevesinde kullanmak durumunda bulunan YSK'nın 5749 sayılı yasanın ''seçmen kütüğünün adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak belirleneceğine'' ilişkin maddesinin 22 Mart 2008'de yürürlüğe girmesinden sonra, MERNİS yazılım programı ile uyumlaştırma çalışmasına vakit kaybetmeden başlandığı ifade edildi.

ADNKS'de yer alan ve seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesinde esas alınması kanunla öngörülen seçmen bilgilerinin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kayıtlarına aktarıldığı bildirilen açıklamada, ''bu uygulamanın ilk olmasının yaratabileceği aksaklıkların giderilmesinde yararlı olacağı düşüncesiyle, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak seçimler için yapılması zorunlu olan muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi işleminden önce yaklaşan seçim takviminin elverdiği ölçülerde seçmen kütüklerinin 26 Kasım 2008 tarihinde deneme amaçlı olarak askıya çıkarılması yoluna gidilmiş ve bu aşamada vatandaşlarımızın, siyasi partilerimizin ve medyamızın duyarlı ilgisiyle karşılaşılmıştır'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Ülkemizde ilk defa uygulama alanı bulan ADNKS ile ilgili bir kısım eksik ve hataların bulunması muhtemeldir.
Kurulumuzca bu verilere göre hazırlanan seçmen kütüklerinin askıya çıkarılmasındaki amaç, bu listelerde eksik ve hatalı işlemlerin düzeltilmesidir. Bu bağlamda, Kurulumuzca deneme amaçlı olarak yapılan askı sonuçları bilgisayar ortamına aktarılma işleminden sonra açıklanacak ve gerekli yerlere gönderilecektir.
Diğer yandan, 298 sayılı yasanın 14'üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan, oy kullanan seçmenin parmağının boyanması uygulanmasına da yasa koyucunun kanunda yaptığı değişikliğe bağlı olarak son verildiği kamuoyunca bilinmektedir.''
Kaynak:
Bu haber toplam 952 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri