Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

M.Ş. Eygi:İslam'da DİYALOG YOKTUR

14.04.2010 23:50
"İslâm diyaloğu kabul etmez. İslâm'da, en güzel ve uygun şekilde Hak dine dâvet ve Hak Dini tebliğ vardır." diyen Mehmet Şevket Eygi "İSLÂM'DA DİYALOG YOKTUR" başlığı ile yazdığı yazıda diyalogun neden olmadığını yazdı.

 

1. Birinci dünya savaşı bir zaruret değildi. Büyük devletler savaşmayabilirlerdi. Kötü bir barış iyi bir savaştan daha iyidir. Dört yıl boyunca savaştılar, milyonlarca insan öldü, milyonlarca yaralı, açlık, sefalet, tahribat. Seller gibi akan kan, göz yaşı, dullar, yetimler...

2. Savaştan sonra galip devletler öyle berbat ve rezil barış anlaşmaları yaptılar ki, 20 sene sonra ikinci dünya savaşı patlak verdi. Bu ikincisi de yapılmayabilirdi. Hitler dünya savaşı istemiyordu. Lakin İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan ettiler. Birincisinden daha fazla kan ve göz yaşı aktı; şehirler, ülkeler yakıldı, yıkıldı, korkunç felâketler oldu.

3. Osmanlı devleti birinci dünya savaşına katılmayabilirdi. Katıldı ve battı. Jön Türklerin, İttihadçıların, beyinsizlerin kurbanı oldu.

4. Almanya'yı ezdiler, Sovyetler Birliğini dünyanın başına belâ ettiler. Elli yıla yakın Doğu ve Batı arasında soğuk savaş oldu.

5. Japonyaya iki atom bombası attılar. 1945'te teslim olduktan sonra onu yedi sene işgal altında tuttular. Çinde komünist rejimin hakimiyetini dolaylı olarak desteklediler. Bir yığın facia.

6. Birleşmiş Milletler 1948'de Filistin'in yarısını Yahudilere verdi. Buna hakkı yoktu ama verdi. Şimdi bu yüzden üçüncü dünya savaşı çıkacak ve insanlık taş devrine geri dönecek.

7. Batı medeniyeti ilmî araştırmalar, icatlar, keşifler, maddî kalkınma sahalarında harikalara imza attı ama onda zerre kadar bilgelik ve vicdan yok. Dünyayı, insanlığı bugünkü hale getiren; Kara Afrika, Latin Amerika, Hint medeniyeti değildir, Altın Buzağıya tapan Avrupa medeniyetidir. Bu medeniyet sayesinde dünya bir atom bombası cephaneliğine döndü. Keşke, Rousseau'nun dediği gibi ilimler ve fenler bu kadar ilerlememiş olsaydı ve insanlık korkunç bir barut fıçısı üzerinde oturmasaydı.

8. Yandan çarklı gemilerle, buharlı kömürlü trenlerle seyahat etseydik de, huzur olsaydı, güvenlik olsaydı, sosyal adalet olsaydı.

9. Esik savaşlar ne kadar insanî imiş. İki ordu bir ovada karşılaşıyor, oklarla, mızraklarla, kılıçlarla, daha sonra çakmaklı tüfeklerle çarpışıyormuş. Şimdi öyle mi? Düşman birkaç bin kilometre ötede bir düğmeye basıyor, hedefini bulan füzeler vınnn, kısa bir müddet sonra şehirler, insanlar havaya uçuyor.

10. Batı medeniyeti olmasaydı insanlık âleminde bu kadar ahlâksızlık, vicdansızlık, faziletsizlik, dengesizlik, gaddarlık, azgınlık olmazdı. Televizyonla ve internetle ahlâksızlık ne kadar hızlı yayılıyor. Avrupadan, dünyanın öbür ucuna uçaklarla seks turları bile tertipleniyor.

11. Yahudi-Nasranî Batı medeniyeti dinleri ve dinî ahlâkı da darbeledi. İnsanlık âleminde şimdi ismi konmamış bir Altın Buzağı dini hakim.

12. İslâm dünyasına, çeşitli yollardan Batının bütün hastalıkları, mikropları sızdı. Müslüman âlemi Frengiye teslim oldu.

13. İslâm Ümmetini irili ufaklı düzinelerle devlete böldüler. Daha da bölmek istiyorlar. Malûm, Büyük Ortadoğu Projesi... Böl, parçala  ve hükm et.

14. Türkiye'yi gizli "Lozan Protokolları" ile uydu, bir tür sömürge haline getirdiler.

15. Kadınlara hürriyet kazandırmışlarmış...Sevsinler onların hürriyetini!.. Sen bazı bedbaht kadınlara TC antetli resmî vesikalar ver, bunlarla kanunların koruması ve güvencesi altında fuhuş yapsınlar. Bu fuhşun KDV'si ve diğer vergileri ödensin. Bunun adı da kadının özgürleşmesi olsun.Fahişe ve pezevenk özgürlüğü!..

16. Batı medeniyeti İslâm'a, Kur'âna, Sünnete, fıtrata, Şer'-i şerife, vicdana, hikmete, adalete aykırı şeytanî, süfyanî ve deccalî bir medeniyettir.

17. Bu medeniyet intihar yolundadır. Sonunda kendi kendini yiyip bitirecek, insanlığı ve dünyayı da korkunç bir felâkete sürükleyecektir.

18.Batı medeniyetinin önlerine attığı kemikleri yiyen birtakım işbirlikçi ve satılmış sahte İslâmcılar geleceği çok parlak, çok pembe, çok aydınlık görüyor. Azgınlığın, küfrün, fısk ve fücurun, isyan ve tuğyanın, nifak ve şikakın, ilhad ve dalâletin, zulm ve teaddinin böylesine yaygın ve yoğun olduğu bir devirde geleceği parlak ve pembe görmek, beyinsizlik ve basiretsizlik değil de nedir?

19. İnsanlığın ve Müslüman dünyasının kendini kendi yatay iradesiyle ıslah etmeye niyeti yok. O halde dikey irade devreye girecektir.

20. Büyük Kıyamet mi kopacak bilmem ama birkaç yıl içinde, belki daha da yakın bir tarihte korkunç bir kıyamet kopacaktır. Modern Sodom ve Gomoreler, Altın Buzağıya tapanlar, yeryüzünü fesada verenler, altın ve gümüşü, dolar ve euroyu, maddeyi putlaştıranlar, kan döken zalimler, kâfirlerle işbirliği yapan sapıklar iddihar ettikleri efsanevî servetleri yemeye vakit bulamayacaklardır.

Peki, dünya sarhoşu olmamış uyanık ve ayık Müslümanlar ne yapsınlar? Kur'âna, Sünnete,Şeriata, İslâm ahlâkına, hikmete tâbi olsunlar, emr-i maruf ve nehy-i münker yapsınlar, sadaka versinler, namaz kılsınlar, zekâtlarını doğru dürüst ve yerli yerinde eda etsinler, itikadlarını tashih etsinler, hafifü'l-haz olsunlar.

* (İkinci yazı)

İSLÂM'DA DİYALOG YOKTUR

1. İslâm dini, Resulullah Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselâmın insanlığa tebliğ ettiği ve insanlığı ona çağırdığı ilahi hak dindir.

2. Kur'ân Allah kelâmıdır, kul sözü değildir. Peygamber ancak tebliğ etmiştir (bildirmiştir).

3. İslâm'dan başka hak din yoktur ve olmamıştır.

4. Üç ibrahimî din yoktur, bir tek ibrahimî din vardır, o da İslâm'dır.

5. Hz. Muhammed'in risaletini duyduktan, davetini işittikten sonra; ona iman etmeden necat (kurtuluş) olmaz ve Cennet'e girilmez.

6. Cennet kimsenin malı değildir, Allah'ın mülküdür.

7. Yüce Allah bizzat Kendisi ve dolaylı olarak Resûlü vasıtasıyla kimlerin cennete gireceğini, kimlerin giremeyeceğini bildirmiştir.

8. Allah şirk ehlini (müşrikleri) Kendisine eş ve ortak koşanları, Kendisinden başka ilâh edinenleri affetmez. Onların yeri ebedî olarak cehennemdir.

9. Sadece la ilahe illallah diyenler muvahhid olur ama Hz. Muhammed'in daveti kendisine ulaşmış ve o bu daveti red, inkâr ve tekzib etmişse o kişi mü'min ve müslim olmaz.

10. Kelime-i Şehadet (Kelime-i Tevhid) iki parçadan oluşan bir bütündür. Bu iki parça birbirinden ayrılmaz. Birinci parçasını ikrar edip de ikinci parçasını ikrar etmeyen, diliyle söylemeyen ve kalbiyle tasdik etmeyen mü'min olmaz.

11. Tevhid ile Teslis inançları asla bağdaşmaz ve uyuşmaz.Bir Müslüman "Teslis de haktır, teslis ehli de Cennetliktir" derse İslâm'dan çıkar, mürted olur.

12. Kur'ân, öncelikle Yahudiler ve Nasranîler olmak üzere BÜTÜN insanları Tevhid'e,İslâm'a, Muhammed aleyhissalatü vesselama iman etmeye davet etmektedir.

13. İbrahim aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın ve diğer bütün Peygamberan-ı izam hazeratının (aleyhimüsselam) dinleri İslâm idi.

14. Gerçek Tevrat ve gerçek İncil'deki temel inanç Tevhiddir.

15. Allahın Resulünü inkâr, tekzib ve reddedenler Allaha isyan etmiş olurlar. Allah onlardan razı olmaz.

16. Yehud ve Nasara İslâmı, Kur'ânı, Resulullahı, Şeriat-i islâmiyeyi kabul ve tasdik etmez. Onların bu inkâr, red, tekzib ve husumetleri dolayısıyla Müslümanlar onlarla diyalog yapmaz.

17.Tek hak din olmak konusunda İslâm müşareket (ortaklık) kabul etmez.

18. İslâm'ın Allah katında tek hak ve makbul din olduğu zaruriyat-ı diniyeden olup bunu inkâr edenler daire-i İslâm'ın dışına çıkmış, küfre düşmüş olurlar.

19. İslâm diyaloğu kabul etmez. İslâm'da, en güzel ve uygun şekilde Hak dine dâvet ve Hak Dini tebliğ vardır. Müslümanlar bu dâvet ve tebliği ihmal ederlerse veya gereği gibi yerine getirmezlerse günahkâr olur, vebal altında kalır.

Bu haber toplam 5238 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri