Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Osmanlı’nın Büyüklük Sırları

23.06.2010 18:50
Araştırmacı-yazar Mehmet Emin Gerger’in “Osmanlı padişahları,Hayatları Şiirleri ve Türbeleri/Osmanlı’nın Büyüklük Sırları” adlı kitabı Gerger Yayınları tarafından yayınlandı.

Toplam 405 sayfalık eser Gerger’in 21. kitabı.. Beş yıllık bir emek-çalışma-araştırmanın ürünü olan kitabının önsözünde Gerger şunları söylüyor:

“Çocukluğumuzda, ilkokul sıralarındayken bize bir dörtlük ezberletiyorlardı:

“Geçmişi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut

Budur çocuğum!”

O zaman “öğretmen”lerimizin bize neden böyle bir dörtlük öğretmek istediklerini doğrusu bilmiyorduk.. Bilmediğimiz için de; “- Neden geçmişimizi, tarihimizi unutalım?” diye sormayı akledemiyorduk!.. İlk-Orta ve Lise’ de öğrenciyken “derslerimi­ze” gelen Öğretmenlerden bazılarının Osmanlı’yı sevmediğini ve Osmanlı Tarihimizin aleyhinde konuştuklarını gördük, duy­duk, yaşadık!

1998 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75. yıldönümü, 1999 Osmanlı Devleti’nin 700. kuruluş yıldönümüydü. Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. kuruluş yıldönümü münasebetiyle çeşitli kut­lama ve etkinlikler yapıldı.Bu cümleden olarak resmi ve sivil bir­çok kuruluşun girişine “Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş Yılı Kutlu Olsun!” sloganlı Türk Bayrakları dikdörtgen levha olarak asıldı.. Bu kutlama, tanıtmalar cümlesinden olmak üzere lise ve üniversi­te gençliğine yönelik çeşitli “Makale, Şiir, ve Hikâye Yarışmaları” düzenlendi… Amaç “Cumhuriyetin anlamını ve önemini” zihinle­re yerleştirmek, halkla Cumhuriyet’i bütünleştirmekti v.s…

1999 yılı ise 600 yıl boyunca üç kıtaya hakim olmuş ve İslâm’ı temsil etmiş Müslüman Türk Devleti olan Osman­lı İmparatorluğu’nun 700. kuruluş yıldönümüydü. Peki Osmanlı’nın 700. kuruluş yıldönümü münasebetiyle neler yap­tık? Osmanlı’nın kimliğine, ruhuna, tarihî misyonuna ve şa­nına yakışır tanıtım ve kutlamalar yaptık mı? Osmanlı Ci­han Devleti’nin büyüklüğünü, önemini Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 150 milyon belge ışığında anlamaya, öğrenmeye ça­lışıp, bu çalışmaları Türkiye’ye ve dünyaya tanıtıp anlattık mı? Türkiye Cumhuriyeti olarak, Osmanlı Devleti ve medeniyetine yeterince sahip çıktık mı?

Yoksa Osmanlı’dan bahsedenlere “gerici” yaftası mı vurul­maya çalışıldı? Bir kısım medya ve basın yoluyla Osmanlı’ya dil mi uzatıldı? Bu ülkenin genç nesilleri aslı-astarı olmayan bir sürü iftira ve propagandayla geçmişine ,tarihine, atalarına düş­man hale mi getirildi? 600 yıllık koca Osmanlı Tarihi “yok” mu sayıldı? Yeni bin yıla girerken dünyada “Din, demokrasi, hukuk, devleti, temel hak ve özgürlükler, bir arada yaşama, barış” eği­limleri konuları ağırlıklı gündem olurken Türkiye’de aydın ge­çinen bazı kalem, makam ve ünvan sahiplerinin “Osmanlı”dan arslan görmüş zebra misali kaçmaları acıklı ve ibretlidir!

kullanMüslüman çocukların Kur’an öğrenmesinden, İmam-hatip Lisesinde okumasından, Allah’ın emri gereği başörtülü olan kız­larımızın, üniversitede öğrenim görmesinden rahatsız olup, ya­sakçılığı, zulmü dayatanlar; insan hakları açısından sınıfta ka­lanlar, “Osmanlı’da insan haklarının yokluğu(?)’ndan” dem vu­ruyorlar! “Şecaat arz edeyim derken sirkatlerini söylüyorlar!..”

Oysa yapılması gereken,  geçmişimizden kaçmak, tarihimizden utan­mak veya redd-i miras yapmak” değil, hatasıyla sevabıyla ta­rihimize yani Osmanlı’ya sahip çıkmak, Osmanlı’yı anlamak, Osmanlı’dan gerekli dersleri çıkararak Türkiye’mizin temelleri­ni daha da güçlendirmek olmalıdır!

Osmanlı’yı konuşanın “gerici” damgası yediği yıllarda Osmanlı’yı en hararetli savunanların başında gelen Kemal Tahir şöyle diyordu: “Osmanlı dedin mi 10 dakika düşüneceksin! Os­manlı 600 sene nasıl yaşamış? Osmanlı’dan başka 650 sene ayakta kalan başka devlet var mı?” (Millî Gazete, 28 Nisan 1998 Salı, Sh. 10)

Evet, 50 farklı toplumu, 14 çeşit Din ve mezhebi 600 yıl boyun­ca barış içinde bir arada yaşatmayı başaran Osmanlı’dan öğrene­ceğimiz çok şeyler var !. Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık; “Osmanlı’nın bir hukuk devle­ti olduğunu” şu sözlerle anlatıyor:“Osmanlı padişahları, herke­sin kendi hakları ve vazifeleri içerisinde hareket etmesini, iç hu­zuru ve adalet için gerekli saymışlar, genel kanunnameler yanı sıra, her hususta fermanlarıyla kurallar koyarak toplum hayatını düzenlemişlerdir. Her sorun Şeriat ve kanuna göre hükü­metçe çözümlenirdi. Böylece Şeriat dışında yüzlerce devlet ka­nunu, Osmanlı Devlet’ini gerçekten bir hukuk devleti yapmış­tır. Büyük Süleyman, ülkede her şeyin kanun içinde yürümesi prensibine son derece dikkat ettiğinden ve dedelerinin kanun­namesini yeniden düzenlediğinden kendisine “Kanunî” ünvanı verilmiştir…”(Akit Gazetesi, 23 Mart 1999 Salı, Sh. 14)

Değerli tarihçilerimizden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dediği gibi; “ Cumhuriyet’i savunmak, Osmanlı düşmanı olmayı gerek­tirmez!” (Eğitim-bilim Dergisi, Eylül 1999, Sh. 8) Çünkü kurmuş olduğu devlet ve medeniyetle, 600 yıl İslâm’ı temsil etmeye ça­lışmış olan Osmanlı bizim dünümüz, Türkiye Cumhuriyeti de bizim bugünümüzdür! Osmanlı bizim geçmişimiz, zengin tarih hazinemiz, aynı zamanda kökümüz ve ufkumuzdur! Bugünkü Türkiye, bizlere Osmanlı’dan kalan en kıymetli mirastır. Kısaca­sı biz Osmanlı’yız ya da Osmanlı biziz!

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin şu altın öğüt­lerini hep birlikte okuyalım! Evet Osman gazi diyor ki:“Kur’an’a bağlı, ulemaya saygılı ve insanlara faydalı olun!” Türkiye’mizin temel-kronik problemlerinin yöneten-yönetilen kavgasının çö­zümü de bu mühim formüle bağlı değil mi ?..”

    Araştırmacı-yazar Gerger’in “Osmanlı Padişahları,Hayatları,Şiirleri veTürbeleri/Osmanlı’nın Büyüklük Sırları” adlı kitabı beş bölümden oluşuyor.

1.Bölüm’de;Osmanlı İmparatorluğu Padişahları, Hayatları, icraatları,Türbeleri, 2.Bölüm’de; Osmanlı Padişahları’nın şiirleri, 3.Bölüm’de; “Osmanlı İmparatorluğu”üzerine tarihçi,akademisyen ve ilim adamları ile yapılmış biribirinden ilginç ve kapsamlı mülakat(röportaj)lar, 4.Bölüm’de;  Osmanlı Padişahları’nın -bilinmeyen-hususiyetleri/ özellikleri, 5. ve son Bölüm’de ise Osmanlı Padişahları’nın Kronolojisi yer almaktadır.

İletişim: megerger@hotmail.com  Tel.: 0532 522 61 64

Genel Dağıtım: Gökkuşağı Dağıtım, NT Mağazaları

Bu haber toplam 5798 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri