Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

MHP, Bursa'da ne yapacak?

23 Kasım 2008 / 20:11
MHP Bursa Milletvekili ile İsmet Büyükataman ile yapılan şöyleşi. Gündüz aktan için ne dedi MHP Bursa'da ne yapacak ? işte ayrıntılar..

1- Sayın Vekilim; öncelikle başınız sağ olsun demek istiyorum. Dava ve mesai arkadaşınız Gündüz Aktan geçtiğimiz hafta vefat etti. MHP İstanbul milletvekili Gündüz Aktan Bey’in vefatıyla ilgili neler söylemek istersiniz?

üzüntümüz büyük. Milletimizin, camiamızın başı sağ olsun. Mecliste tanımaktan bahtiyar olduğum, fevkalade bir insan, son derece beyefendi, mütevazı, birikimli bir insandı. Kendilerini yazarlık ve devlet memurluğu döneminde takip ediyorduk. özellikle dış politikada milletimizin hasret kaldığı dik duruşu, milli hassasiyetleri ortaya koyan yapısıyla geçmişten bu yana dış işleri camiasında farklı bir kişilikti. Bu özelliğiyle tebarüz etmiş, ön plana çıkmış biriydi. Türk dış politikasında zaman zaman milletimizi üzen, ülke olarak haklı olduğumuz meseleler karşısında teslimiyetçi tavırlar ortaya koyan dış işleri kadroları içerisinde farklı bir yeri vardı. Böyle bir yapıda, şahsiyetiyle, duruşuyla farklı bir insandı Sayın Aktan. Türk siyasetine bilindiği gibi MHP’yi tercih ederek dahil oldu. MHP’ den İstanbul milletvekili oldu. İtibar erozyonuna uğrayan Türk siyasetine ve ülkemize de önemli katkılar sağlayacağını umuyordum, büyük bir kayıp oldu. Kendilerine Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum.


2- Sayın Büyükataman, Türk kamuoyu sizi milletvekilliğinin yanı sıra iş adamı ve 80’li yıllarda çıkardığınız Hamle dergisi ile MAYAŞ yayınevinin kurucusu olarak tanıyor. Bize geçmişteki yayın faaliyetlerinizden biraz bahseder misiniz?12 Eylül 1980 darbesi Milliyetçi Hareket ve mensupları üzerinde çok ciddi tahribata yol açtı. Türk Silahlı Kuvvetlerinden böyle bir muameleye maruz kalmak Türk Milliyetçilerini son derece üzdü ve rencide etti. özellikle Türkiye Cumhuriyet Devletini bölüp parçalamak noktasında bulunan bölücü ve sol örgütlerle aynı kefeye konmuş olmak, aynı muameleye tabi tutulmak, talihsiz bir durumdu. İhtilal sonrası başta rahmetli başbuğumuz olmak üzere partimizin bütün yönetici kadrosu, ülkücü kuruluşlarımızın başkan ve yöneticileri, çok sayıda ülküdaşımız tutuklanarak Mamak cezaevine konuldu. Bu şartlarda camiamız arasında iletişimi sağlamak ve Türk Milliyetçilerinin uğradığı haksızlığı milletimize nakletmek amacıyla bir yayınevi kuruldu. Bu dönem ben de bu yayınevinin kurucuları arasında bulundum. Dolayısıyla yayıncılık faaliyetlerine iştirakim 1980 ihtilalinden sonra bu dönemde olmuştur. “MAYAŞ” yayınevi olarak, hem “MHP ve ülkücü kuruluşlar davası” olarak bilinen Türk siyasi tarihinin en çok idam talebiyle açılmış bulunan bu davaya ait sorguların kitap haline getirilmesi, hem çeşitli konularda camiamızın istifade edebileceği kitapların yayın hayatına kazandırılması ve hem de haftalık siyasi bir dergi ihtiyacını karşılamak maksadıyla “HAMLE” isimli dergiyi o dönem çıkardık. “HAMLE” dergisi, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında bulunan ülküdaşlarımızın büyük fedakarlıklarıyla, yayın hayatına sekiz ay devam edebildi. O dönemin nazik şartlarında, bu organizasyonun ve yürütülen bu çalışmaların önemli bir misyonu yerine getirdiğine inanıyorum. O zor şartlarda bu derginin ve yayınevinin faaliyetlerinin yürütülebilmesinde emeği ve katkısı olan bütün dava arkadaşlarımı bugün bir kez daha saygıyla ve şükranla yad ediyorum.3- Geçmişte Bursa ülkü Ocakları Başkanlığı görevini de üstlendiniz. O dönemlerden bugüne kadar geçen süreçte ülkücü hareketin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

1974 yılında Bursa ülkü Ocakları başkanlığı görevini üstlendim. 1997 yılında Bursa’da ülkü ocakları başkanlığı görevini yapan ilk parti il başkanı oldum. Ardından 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Bursa milletvekili seçildim. Şahsımla ilgili bu süreç bile mensubu olmaktan hep şeref duyduğum bu hareketin geldiği noktayla ilgili güzel bir örnek değil mi?

Rahmetli başbuğumuzun büyük bir sabırla iğneyle oya işlercesine, bıkmadan usanmadan, milletimizin geleceğinin teminatı olan Türk Gençliğinin Türk Milliyetçiliği fikirleri istikametinde yetiştirilmesi hususundaki çabalarının sonucu, ülkücü hareket bugün ülke yönetiminde önemli bir etkiye sahip noktaya ulaşmıştır. O gayretlerin sonucunda yetişen ülke sevdalısı nesil ülke yönetim sorumluluğunu üstlenebilecek noktaya gelmiştir. ülkücü hareketin mensupları olarak rahmetli başbuğumuzun bizlere emaneti olan ülkü Ocaklarımız ve Milliyetçi Hareket Partimize sahip çıkmak ve hareketimizi mutlaka tek başına iktidara taşımak zorundayız. Ancak bu şekilde rahmetli başbuğumuza ve aziz milletimize borcumuzu ödeyebileceğimize inanıyorum. Bütün ülküdaşlarımın bu hassasiyet içerisinde olduğunu umut ediyorum.


4- Bursa milletvekili olarak mecliste Bursa’yı ve genel anlamda ülkemizi ilgilendiren birçok konuda önemli çalışmalar yaptığınızı basından takip ediyoruz. Sizce Bursa’nın ve ülkemizin en önemli sorunları nelerdir?

Parlamentoda yer aldığımız günden bu yana diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber Bursa’nın problemlerini meclis zemininde dile getirmek, meclisimizin dikkatini çekmek ve çözüm aramak maksadıyla samimi bir gayret içerisinde olduk. Sözlü ve yazılı soru önergeleriyle, meclis araştırma önergeleri ile, kanun tekliflerimizle yıllardır ihmal edilen Bursa’ya meclisin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesi Bursa kamuoyuna tek başına iktidar olmamız halinde Bursa ile ilgili ifade ettiğimiz taahhütlerin mecliste birer birer dile getirilmesine çaba sarf ediyoruz. Bursa Türkiye’nin 4. büyük vilayeti olmasına rağmen yıllardır merkezi hükümete yaptığı katkıları karşılığını yeterince alamamış olan bir vilayetimizidir. Bu iddia ve inanç içerisinde olan bizler bu eksikliğin meclis zemininde giderilmesini umut ediyor ve bu istikamette çaba sarf ediyoruz. Bursa’nın yıllardır dile getirilen ama bir türlü hayata geçirilemeyen demiryolu projesi başta olmak üzere Bursa’nın ikinci bir üniversiteye kavuşturulması dağ bölgemizin mahrum değil mamur hale gelmesini temin için o bölgenin kalkınmada öncelikli yöreler statüsüne kavuşturulması gibi önemli problemlerin halledilmesi konusunda mecliste çalışmalar yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz.Bursa’da da Türkiye’nin hemen her yerinde olduğu gibi yolsuzluklar giderek bozulan gelir dağılımı ve sayıları her geçen gün artan yoksullarımızın yürek sızlatan hali önemli problemlerimizin başında geliyor. Yolsuzluk ve yoksullukla mücadele talebiyle milletten yetki talep eden ve bu beklentilerle sorumluluğu teslim alan AKP hükümetlerinin yönettiği tr de ve yine AKP’li belediyelerce yönetilen yerlerde Bursa2da da şahit olunduğu gibi kamu vicdanını rahatsız eden ölçüde ve hemen bütün ihalelerde ciddi yolsuzluklar yapılmaktadır.

Milletimizin emanete ihanet edenlere önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde gereken dersi vereceğine yürekten inanıyorum.

5- Hükümetin, sürekli pembe tablolarla geçiştirmeye çalışmasına rağmen, ekonomimizin gün geçtikçe kötüye gittiği yönünde veri ve gelişmelerle karşılaşıyoruz. Sizin bu konudaki tespit ve çözüm önerileriniz nelerdir?AKP yönetiminde geride bıraktığımız 6 yıl ülkemiz için kayıp yıllar olmuştur. Ekonomik anlamda bir siyasi ekibin başarılı olup olmadığını tespit için üç önemli kriter vardır. Bunlar borçlanma cari açık ve dış ticaret açığıdır. Bu çerçevede AKP iktidarı yönetiminde geçen altı yılı değerlendirdiğimizde adeta cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığı bir dönem olduğunu gözlemlemekteyiz. Türkiye her anlam bir borç batağına sürükleniştir. Cari açık ve dış ticaret açığımız tehlike sinyalleri vermektedir. Bu kadroları devraldıkları 2002 Türkiyesinde taksitli alışveriş ve kredi kartlarında doğan vatandaşımızın borcu 4 milyar dolardan 2007 yılı sonu itibarıyla 74 milyar dolara ulaşmıştır. Bugün itibarıyla bu rakamın ulaştığı miktar 110 milyar dolar civarındadır.

Bu rakamlar bile hükümetin duvara tosladığının, bu işi beceremediğinin en bariz örneğidir. üretime dayalı istihdam yaratan yeni yatırımlar yapılamadığı ve tercihler bu istikamette şekillendirilemediği müddetçe, bu problemlerin halli mümkün değildir.6-önümüzde bir mahalli idareler seçimleri var. MHP, Türkiye ve Bursa’da nasıl sonuçlar beklemektedir? öngörüleriniz nelerdir?

Milletimizin büyük umutlar ve beklentilerle ülke yönetim sorumluluğunu emanet ettiği AKP kadroları bu liyakatten uzak olduklarını Türkiye’nin geldiği nokta itibarıyla göstermişlerdir.Milletimizi rencide eder ölçüde dış siyasetini ABD’ye, iç siyasetini AB’ye, ekonomisini IMF’ye teslim ve emanet eden bu kadrolara 29 mart 2009 yerel seçimlerinde milletimizin büyük bir ders vereceğine inanıyorum. Türkiye’de çok sistemli bir şekilde uygulanmaya çalışılan ve milletimizin etki altına alınmaya çalışıldığı bir “Alternatifsizlik projesi” yürütülmektedir.

Milletimiz bu siyaset terzilerine kendi iradesine ipotek koyulamayacağını sandıkta yapacağı tercihle gösterecektir. MHP’nin iktidar alternatifi olduğu gerçeği bu mahalli idareler seçimlerinde alınacak olan sonuçlarla da görülecektir. Milletimizin MHP’ye büyük bir teveccühü vardır. İlimiz Bursa başta olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde MHP’ye olan ihtiyacı milletimiz ifade etmektedir. Alacağımız sonuçların MHP'nin tek başına iktidarının başlangıcına işaret edecek mahiyette bir sonuç olacağını düşünüyorum. MHP olarak mahalli idareler seçimlerinde iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. çünkü 1999 yılında genel seçimlerle birlikte yapılan mahalli idareler seçiminde görev üstlenen belde, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanlarımızın hemen tamamına yakını yaptıkları çalışmalarla, ortaya koydukları hizmetlerle milletimizin gönlünü fethettiler.Bizim haklı gururumuz oldular. çok uzunca yıllara sığdırılamayacak hizmetleri bir dönemde fazlasıyla yerine getirdiler. Tek başına iktidar olmanın rüzgarıyla kazanılan belediyelerde AKP’li belediye başkanları ile bizim arkadaşlarımızın hizmetleri mukayese edildiğinde; milletimizin büyük bir özlemle o günleri yad ettiğini ve yeniden MHP’li belediyelere bu dönem tekrar bu sorumluluğu teslim etmek istediklerine şahit oluyoruz.

29 Mart 2009 mahalli idareler seçimlerinde Bursa’da da inşallah önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bursa teşkilatları bütün birimleri ve mensuplarıyla aynı inanç ve kararlılık içerisinde olup iddialı bir şekilde bu seçimlere hazırlanmaktadırlar. Teşkilatlarımız Bursa’yı tanıyan, Bursa’nın problemlerini bilen, bu problemlerin çözümüne yönelik uzunca zamandır yürütülen çalışmalar sonucu ortaya konulan çözüm yollarıyla ilgili donanımlı adaylarımızla, Bursalı hemşerilerimizin huzuruna çıkacaklardır. Hemşerilerimizin bu projeleri ve hizmete talip ekibimizi değerlendireceğini, dikkate alacağını ve Bursa’nın sorumluluğunu MHP’li kadrolara emanet edeceğini umut ediyor, bu duygular içerinde mahalli idareler seçimlerimizin Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

 

www.haberhilal.com

Bu haber toplam 1812 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri