Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Nazif Zorlu'ya imar şoku!

09.04.2009 20:28
İşadamı Nazif Zorlu'nun Ortaköy'deki arazisine Danıştay şoku...
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Danıştay 6. Dairesi, özelleştirme kapsamında, Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım'a 800 milyon dolara satılan Beşiktaş Ortaköy'deki Karayolları arazisinin nazım imar planı değişikliğini oy birliğiyle iptal etti.

TMMOB Şehir Plancılar Odası, İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 sayılı parsele ilişkin 27 Aralık 2006'da Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca (ÖYK) onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayla ilgili esas incelemesini tamamlayan Danıştay 6. Dairesi, nazım imar planı değişikliğini oy birliğiyle iptal etti.

Kararda, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun amacının, İstanbul Boğaziçi Alanı'nın kültürel ve tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak, geliştirmek, bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemek olduğu anımsatıldı.

TABAN ALANI KAT SAYISI
İmar Kanunu'nda 'yapı' tanımının yapıldığı da vurgulanan kararda, konutun, 'yapı tanımının kapsamına girdiği gibi, kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan binaların' da yapı kapsamına girdiği ifade edildi.

'Boğaziçi Alanında ve Etkilenme Bölgesi'nde kalan bir taşınmaz üzerinde ancak 'taban alanı kat sayısı yüzde 15 ve 5 katı geçmemek şartı ile konut yapılabileceğinin' Boğaziçi Kanunu ile kurala bağlandığı vurgulanan kararda, 'Boğaziçi Kanunu'nun bu maddesinde yer alan sınırlamanın, sadece konut yapımı için geçerli olduğunu, dava konusu plan değişikliğinde belirtilen nitelikte yapılacak yapılar için kanunda bir sınırlama öngörülmediğini kabul etmek, Kanun'un açık hükmü karşısında mümkün değildir' denildi.

Kararda, dava konusu plan değişikliği ile burada yapılacak yapılardaki maksimum yüksekliğin tescilli idari blok binasından uzaklık ile bağlantılı olarak bu binanın 1.5 ile 2 misli yüksekliğini aşmayacağı, planlama alanındaki toplam inşaat alanının yüzde 15'inin ticaret, yüzde 10'unun yönetim, yüzde 10'unun sosyo-kültürel tesis, yüzde 35'inin rezidans ve yüzde 30'unun turizm kongre merkezi kullanımına ayrıldığı ifade edildi.

Kararda, 'Bu itibarla, Boğaziçi Kanunu'nda belirtilen nitelikte, yoğunlukta ve yükseklikte bir yapılaşma öngörülmemiş olması nedeniyle dava konusu plan değişikliğinde kanuna uygunluk bulunmamaktadır' denildi.

Davalı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bu kararı temyiz etme hakkı bulunuyor. Temyiz istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.
Kaynak:
Bu haber toplam 1130 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri