Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Başbakana hak vermek lazım

21.10.2009 21:04
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması çarpıcı sonuçlar çıkardı
Nüfus sonuçlarına göre 15 yaşın altındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 27'ye düşerken 65 yaş ve üzeri nüfusun payı ise yüzde 7'ye yükseldi. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı da 26.5'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği içinde ve TÜBİTAK'ın mali katkısıyla yapılan araştırmaya göre, son 15 yılda Türkiye'deki ortalama hanehalkı büyüklüğü 4.5 kişiden 3.9 kişiye düştü. Kentsel alanlarda 3.8 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü, kırsal alanlarda ise 4.2 kişi.

2008 sonuçları Türkiye'deki hane halklarının yüzde 70'inde 4 veya daha az kişi bulunduğunu ortaya koydu. Nüfusun yüzde altısı ise tek kişilik hanelerde yaşamını sürdürüyor. Nüfusa kayıtlı olmayan çocukların oranı azalmaya devam ediyor. Türkiye'de son 15 yıl içinde nüfusa kayıtlı olmayan çocukların yüzdesi 26'dan 6'ya geriledi.

2008 sonuçları kadınların yüzde 33'ünün ya hiç okula gitmediğini ya da ilkokulu bile bitirmediğini gösteriyor. Bu değer erkekler için yüzde 20'lerde seyrediyor. Kadınların beşte biri, erkeklerin ise dörtte biri lise ve üzeri eğitime sahip. Kadınlar ve erkekler arasındaki eğitim düzeyi farklılıkları halen devam etmesine rağmen bu farklılık genç kuşaklarda azalıyor.

EVLENME YAŞI YÜKSELİYOR, DOĞUM ORANLARI DÜŞÜYOR

Türkiye'de 25-49 yaş grubundaki kadınlar için ortanca evlenme yaşı 21. Son yirmi yıl içinde ortanca ilk evlenme yaşında yaklaşık olarak 3 yıllık bir artış oldu. Türkiye'de çok genç yaşlardaki evlenme davranışında önemli bir değişim görüldü.

Araştırmaya göre doğurganlık düzeyi azalmaya devam ediyor. Türkiye'de doğurganlık düzeyi kadın başına ortalama 2.2 doğuma düştü. Doğurganlık seviyesinde son 20 yılda yaklaşık olarak üçte bir oranında azalma yaşandı. Kadın başına ortalama çocuk sayısı Batı Anadolu'da 1.7 çocuk, Doğu Anadolu'da 3.3 çocuk.

Araştırma Türkiye'de son on yılda özellikle gebeliği önleyici modern yöntemlerin kullanımında önemli bir artış görüldüğünü ortaya koydu. Ülke genelinde evli ve doğurgan çağdaki kadınların yüzde 73'ü gebeliği önleyici herhangi bir yöntem kullanıyor. Doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerindeki iyileşme de artarak devam ediyor. Türkiye'de son beş yıl içinde anne-çocuk sağlığı göstergelerinde de önemli iyileşmeler olduğunun belirtildiği araştırma sonuçlarında "Sağlık personelinden doğum öncesi bakım alan kadınların oranı son beş yılda yüzde 14 artarak yüzde 92'ye yükselmiştir. Doğum öncesi bakımın yüzde 90'ı doktorlardan alınmaktadır. İlk kez elde edilen doğum sonrası bakım verileri, annelerin yüzde 82'sinin bebeklerin ise yüzde 88'inin bir sağlık personelinden doğum sonrası bakım hizmeti aldıklarını göstermektedir." denildi.

BEBEK ÖLÜMÜ AZALIYOR AŞIMA ARTIYOR

2008 sonuçları son beş yılda bebek ölüm hızının önceki beş yıllık döneme göre yüzde 40 azalarak, binde 17 seviyesine gerilediğini gösterdi. Her bin bebekten sadece 17'sinin bir yaşına gelmeden öldüğünü gösteren bu sonuç, Türkiye'nin bebek ölümlerini Avrupa Birliği ülkelerindeki düzeye indirme hedefinde önemli mesafeler aldığını ortaya koydu.

Bebek ölümlülüğünde ülke genelinde ve tüm bölgelerde önemli bir iyileşme sağlanmış olmasına rağmen bölgesel farklılıkların devam ettiği ifade edildi. Yine son 5 yılda 15-26 aylık çocuklar arasında tam aşılı olan çocukların yüzde 30 artarak yüzde 81'e yükseldiğini gösterdi. Türkiye'de beş yaşından küçük her 10 çocuktan 1'inin boyunun yaşına göre kısa olduğu ortaya çıktı.

ANNELER ŞİŞMANLIYOR

Araştırmaya göre annelerin yüzde 58'i fazla kilolu yüzde 24'ü ise obez. Bir başka ifade ile Türkiye'de her dört anneden biri şişman.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından, Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği içinde ve TÜBİTAK'ın mali katkısı ile gerçekleştirildi. Araştırma 1968'den bu yana beş yıllık aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirilen ulusal nüfus ve sağlık araştırmaları dizisinin dokuzuncusu konumunda. TNSA-2008, Türkiye'yi temsil eden bir örneklemde, 10 bin 525 hanehalkı ve 15-49 yaşları arasındaki 7 bin 405 evlenmiş kadını kapsayan bir alan araştırması.
Bu haber toplam 1262 defa okunmuştur

Etiket(ler): , , , ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri