Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Öğrenci affı TBMM'den geçti

22 Ekim 2008 / 20:00
Kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen YÖK kanununda değişiklik yapan tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da yapılan değişiklikle polis akademileri de af kapsamına alındı.
Kabul edilen tasarıya göre 7 Haziran 1995 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun üniversitesinden ilişiği kesilen öğrenciler başvurmaları halinde eğitimlerine yeniden başlayabilecekler. Okulunu kendi isteği ile bırakanlar da bu aftan yararlanacak. 1980 yılından sonra çıkarılan afların hiç birinden yararlanmayanlar da yine bu kanun kapsamında okuluna dönebilecek. Tasarının getirdiği imkandan yararlanmak isteyenlerin, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde ilgili eğitim kurumuna başvurması gerekiyor. Devam şartını yerine getirmediği için ilişiği kesilenler için ise bir öğretim yılı, dönemlik dersler için de bir dönem devam etme ve dört sınav hakkı verilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini, gözaltında veya tutuklu bulunanlar ise bu hallerinin sona ermesini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu haklardan yararlandırılacak.

Başvuru süresi sonuna kadar yükseköğretim kurumlarınca haklarında ilişik kesme işlemi uygulanan, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisans üstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden, ilişik kesme işlemine karşı idari yargı mercilerine başvurmuş olanlar da başvurmaları halinde yeniden kayıt yaptırma hakkına sahip olacak. Davanın davacının aleyhine sonuçlanması, öğrencinin aftan yararlanmasına engel olmayacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini; gözaltında veya tutuklu bulunanlar ise bu hallerinin sona ermesini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu haklardan yararlandırılacak.

Ön lisans ve lisans düzeyinde ilişiği kesilenlere; devam şartını yerine getirmedikleri dersler için 1 eğitim öğretim yılı devam, başarısız oldukları dersler için 4 sınav hakkı verilecek. Lisansüstü düzeyde ilişiği kesilenlere; devam şartını yerine getirmedikleri dersler için 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme hakkı ve 3 sınav hakkı, devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için 3 sınav hakkı; istemeleri halinde bu dersleri değiştirerek 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme hakkı, yeterlik için 3 sınav hakkı verilecek.

Yüksek lisans öğrencileri için 1, doktora öğrencileri için 2 yıl tez hazırlama süresi, doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında başarısız olanlara 3 sınav hakkı, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuar ve uygulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlamaları şartıyla 3 sınav hakkı tanınacak.

Af kapsamında verilen sınav ve devam hakkının kullanılması süreci sonunda başarılı olanların öğrenciliğe intibakları yapılacak ve haklarında, yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi işlem yapılacak. Başarısız olunan derslerin programdan çıkarılmış olması halinde bu derslerin yerine, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından başka dersler belirlenecek. Pedagojik formasyon programını tamamlayamayanlar için 3 sınav hakkı verilecek; yapamadıkları uygulamalar için ilgili yükseköğretim kurumu tarafından devam imkanı sağlanacak. Açık öğretim sistemi ile öğrenim yapılan ön lisans, lisans tamamlama ve lisans programlarından kaydı silinenlere yeniden kayıt hakkı verilecek. Lisans programlarına devam ederken çeşitli nedenlerle ön lisans diploması alarak kurumlarından ayrılanlar da haklardan yararlandırılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı GATA, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları gibi eğitim kurumlarında, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürken 7 Haziran 1995 tarihinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvurmaları halinde YÖK tarafından askeri okullar dışındaki fakülte veya yüksekokullara yerleştirilebilecekler. Belirlenen yükseköğretim kurumlarınca intibakları yapılan öğrenciler, diğer öğrenciler gibi bu haklardan yararlanacak.

Kanunun görüşmeleri devam ederken Meclis Genel Kurulu'nda devam ederken, verilen önergeyle affın kapsamı genişletildi. Buna göre, TSK'ya bağlı okulların yanı sıra polis akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürken okullarıyla 7 Haziran 1995 tarihinden kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler de aftan yararlanabilecekler.

Gevher Nesibe Sağlık Enstitüsünden ilişiği kesilenler de kanun tasarısının kapsamına alındı. Enstitüden ilişiği kesilenler, YÖK'ün uygun göreceği yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam edebilecek.

Tasarıya göre, vakıf üniversitelerinde öğrenimlerine burslu olarak devam ederken ilişiği kesilenlerin, aftan yararlanarak öğrencilik hakkını elde etmeleri halinde, bursluluk statülerinin devam edip etmeyeceğine ilgili vakıf üniversitesinin yönetim kurulunca karar verilecek
Bu haber toplam 1184 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri