Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Öğretmenler Sorunlarını RAPORLADI

15.03.2010 14:04
Öğretmenler sorunlarını bir raporla hazırlayarak yayınladılar. Raporda çözüm önerileri de var.

 

ŞÛRA GENEL KURULU ÖĞRETMENLER KOMİSYONU RAPORU

1.      MADDE:

SORUN: Öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders saatlerindeki farklılıklar.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Maaş karşılığı sınıf öğretmenleri 18 saat çalışmaktadır. 15 saat olarak düzeltilmesi.

 

2.      MADDE:

SORUN: Ek ders hesabının haftalık yapılması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Ek Ders yönetmeliği 2006 yılı öncesine tekrar döndürülmelidir. Yani öğretmenler bir gün izin veya rapor aldığında 7 saat ders ücreti kesilmektedir. 2 gün izinli olduğunda ise 14 saat ücreti kesilmektedir. Yani bir haftalık ücreti kesilmektedir. Bu duruma son verilmelidir.

Bir Öğretmen 15 saat maaş karşılığı 15 saatte ücret karşılığı çalışmaktadır. Bundan dolayı bir günde 6 saat derse giren bir öğretmen 3 saat maaş karşılığı, 3 saatte ücret karşılığı derse girmektedir. Bu yüzden bir gün izin veya rapor alan öğretmenin 3 saatlik ücreti kesilmelidir.

Kar, aşı vb. zorunlu nedenlerle tatil edilen günlerde öğretmenler ek ders görevini yerine getirmiş sayılmalı ve ders ücretleri kesilmemelidir.

 

3.      MADDE:

SORUN: Öğretmen çocuklarının bursluluk sınavına girişte karşılaştığı sorunlar.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Bursluluk ve Devlet Parasız Yatılı sınavlarında kişi başına gelir uygulaması milli eğitim çalışanlarından muaf tutulmalıdır. Çocuk sayısı sınırlamasının kaldırılmalıdır.

 

4.      MADDE:

SORUN: Bakanlık sözleşmeli öğretmenlerin yaptığı hizmetin stajyerliğe sayılmaması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Bakanlık sözleşmeli öğretmenlerin yaptığı hizmetin stajyerliğe sayılmaması bir haksızlıktır. Bakanlık tarafından sözleşmeli öğretmen olarak atanan öğretmenlerin yaptıkları görevin stajyerlik görevine sayılması sağlanmalıdır

 

5.      MADDE:

SORUN: Çalışanlara ödenmeyen sağlık giderleri.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Diş, gözlük ve çeşitli protez cihazların bedelinin tam karşılanması.

 

6.      MADDE:

SORUN: Uzman öğretmen ve başöğretmen olan öğretmenlerle yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin düzenlenmesi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Yüksek lisans yapan öğretmenler ile Uzman Öğretmenlerin ek ders ücretleri %25, doktora yapan öğretmenler ile başöğretmen olan öğretmenlerin ek ders ücretleri %40 daha fazla ödenmelidir.

7.      MADDE:

SORUN: Proje çalışması yapan öğretmenlerin ücret ödenmemesi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Proje çalışması yapan öğretmenlerinin bu çalışmaları karşılığında ek ders ücretleri ödenmelidir.

8.      MADDE:

SORUN: Öğretmenler öğretmen evlerinden yararlanamaması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Öğretmenevleri öğretmenlerin sürekli hizmet alabileceği mekanlar haline getirilmeli, kullanım önceliği öğretmenlere verilmeli, fiyatlar öğretmenler için cazip hale getirilmelidir. Büyük kentlerde yer alan öğretmenevleri, öğretmenler için fiyat ve hizmet yönünden daha makul hale getirilmelidir.

9.      MADDE:

SORUN: Öğretmenlerin yıpranma sorunu.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Derslerde devamlı ayakta olmaları varis hastalığına, devamlı yüksek sesle konuşmaları vb. sebeplerden dolayı Farenjit başta olmak üzere, sinirsel hastalıklara sebep olduğundan her 5 seneye 1 yıl olmak üzere yıpranma tazminatının verilmesi gerekir.

 

10.  MADDE:

SORUN: İl içi ve il dışı atama ve yer değiştirmelerde tarih sorunu.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: İl içi ve il dışı tayinler aynı havuzda değerlendirilmeli. İl ve il dışı ayrımı olmaksızın yer değiştirmeler 30 hazirana sonuna kadar sonuçlandırılmalı. İlk atamaya esas hizmet süresi hesaplanırken 30 eylül tarihinin esas alınması.

 

 

11.  MADDE:

SORUN: Öğretmen istihdam biçimlerindeki çeşitlilik.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Sözleşmeli vb. uygulamalar biran önce kaldırılmalı. Görev yapanlar kadroya alınmalıdır.

 

12.  MADDE:

SORUN: Mesleki ve teknik okullarda görev yapan atölye ve meslek dersleri öğretmenlerine, yaptığı işin güçlüğü nedeniyle fiili hizmet zammı verilmemesi, teknik öğretmen tazminatının % 40’ a kadar şeklinde belirtildiği halde %14 ödenmesi, özellikle metal, makine ve elektrik gibi alanlarda görev yapanlarda iş riski nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 1998 yılına kadar mesleki ve teknik okullarda görev yapan atölye ve meslek dersleri öğretmenlerine ödenen fiili hizmet zammının tekrar ödenmeye başlanması, teknik öğretmenler tazminatının  % 14 yerine (a kadar) ifadesi çıkarılarak % 40 ödenmesi, iş riski olan alanlarda istihdam edilen öğretmenlere iş riski zammı ödenmelidir.

 

13.  MADDE:

SORUN: Ön Lisans Mezunu Teknik Öğretmenler.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarda görev yapan Ön Lisans Mezunu Teknik Öğretmenlere kendi branşında lisans tamamlama imkânı tekrar verilmelidir.

 

14.  MADDE:

SORUN: İLKSAN

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: İLKSAN tamamen ortadan kaldırılmalı. Hak sahiplerine hakları ödenmelidir.

 

15.  MADDE:

SORUN: Eğitim çalışanlarının konut ihtiyacı.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Eğitim çalışanlarına bakanlık eliyle özel kredi imkanları sağlanmalıdır.

 

 

16.  MADDE:

SORUN: Çocuk ve aile yardımı ücretlerinin düşük olması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Özellikle çocuk yardımının çocuğun yaş büyüdükçe azaltılması yerine arttırılarak eğitim öğretimi bitene kadar verilmelidir

17.  MADDE:

SORUN: Öğretmenlerin nöbet görevleri.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Öğretmenlerin nöbet tuttukları güne 2 saat ek ders nöbet ücreti ödenmeli ayrıca taşımalı ilköğretim okullarında görev yapan nöbetçi öğretmenlerinin yapmış oldukları ek görevler karşılığında 2 saat daha ek ders ücreti ödenmeli.

18.  MADDE:

SORUN: Öğretmenler askerlik durumu.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Öğretmenler temel askeri eğitiminden sonra, askerliğini kendi okulunda veya bağlı olduğu ilde öğretmen olarak tamamlamalıdır.

 

19.  MADDE:

SORUN: Sicil notları.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Sicil notları tamamen kaldırılmalıdır.

 

20.  MADDE:

SORUN: Emekliliğin cazip hale getirilmesi:

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Emeklilik tazminatı arttırılarak emeklilik cazip hale getirilmeli ki emekli olanların yerine genç öğretmenler atanmalıdır. Bu aynı zamanda işsizlik sorununu da bir nebze olsun azaltacaktır.

 

21.  MADDE:

SORUN: Vergi dilimi oranları.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Tüm çalışanların Gelir Vergisi oranları yıl boyunca %10 olarak sabit hale getirilmelidir.

 

22.  MADDE:

SORUN: Kariyer basamağı sınavı.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Kariyer basamağı sınavı her yıl yapılmalıdır. Sınavlar ÖSYM tarafından yapılmalıdır. Sınavlarda branş sorularına yer verilmeli, kontenjan sınırı olmamalı, sınavı kazanan herkes bu unvanları almalı, sınava girme şartı üç yıla indirilmelidir. Öğretmenin kendisini geliştirmeyi özendirecek kariyer ve ekonomik iyileştirmeler yapılmalıdır.

 

 

23.  MADDE:

SORUN: Devlet memurlarının müracaat ve şikâyetleri.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Devlet memurlarının müracaat ve şikâyetleri ile ilgili yasal düzenlemelerdeki hiyerarşik sıra şartı kaldırılmalı konu ile alakalı ve görev alanına giren ve bu konuda gereğini yapma yetkisine sahip olan daha üst bir amire başvuru yapılabilmelidir.

 

24.  MADDE:

SORUN: 1702 Sayılı kanundaki ‘Orta öğretim öğretmenlerinin başarısızlığında ilkokul öğretmeni olarak görevlendirilir.’ ifadesi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Bu maddenin kaldırılması.

 

25.  MADDE:

SORUN: Köy ve kasabalarda görev yapan öğretmenler ulaşım ve konaklama sorunları.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Köy ve kasabalarda görev yapan öğretmenler ulaşım ve konaklama açısından büyük sıkıntı çekmektedirler. Merkez il ve ilçe de çalışan öğretmenlerle köy ve kasabalarda çalışan öğretmenlerin gerek maaş gerekse ücret açısından bir farkının olmaması öğretmenlerin mecburi görev sürelerini doldurduktan sonra merkez okullara tayin istemelerine sebep olmakta bu da köy kasabalarda eğitim personeli açısından sürekliliği engellemektedir. Bu durum merkez okullarda öğretmen fazlasına neden olduğu gibi köy ve kasabalarda da sürekli tecrübesiz öğretmenlerin görev yapmasına neden olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlere çalıştıkları çevrenin şartlarına göre ek ücret verilmelidir. Bu durum köy ve kasabaları öğretmenler açısından daha cazip hale getirecektir.

 

26.  MADDE:

SORUN: Sağlıkta katılım payı.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Sağlıkta katılım payı kaldırılsın.

 

 

27.  MADDE:

SORUN: Ek iş imkânı verilmemesi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Devlet memurlarına serbest ticaret yapma, şirket ortağı olma veya branşında özel çalışma imkânı verilmesi yönünde gerekli kanuni düzenleme yapılmalı.

 

 

28.  MADDE:

SORUN: Birleştirilmiş sınıflar olan okullarda yardımcı hizmetli bulunmamaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Birleştirilmiş sınıf uygulamasının olduğu okullarda mutlaka yardımcı hizmetli görevli olmalıdır.

29.  MADDE:

SORUN: Okullarda öğretmenin başarısını olumsuz yönde etkileyecek araç gereç-materyal eksiği söz konusudur

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Okullarda kaliteli eğitim ve öğretim için ihtiyaç duyulan tüm materyaller karşılanmalıdır.

30.  MADDE:

SORUN: Psikolojik sıkıntıları olan ve bu halde sistem içinde kalan öğretmenler sistemin işleyişinin bozulmasına sebep olmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Psikolojik hastalıkları olan ve eğitim öğretim anlamında yetersiz duruma gelmiş personel en az zarar görecek şekilde eğitim öğretim sürecinin bir başka alanında değerlendirilmeli ve bu amaçla kurulacak komisyonda üst sicil amirlerine yer verilmelidir.

31.  MADDE:

SORUN: Eğitim-Öğretim yılı hazırlık ödeneği yetersizdir ve verilme şekli doğru değildir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Her eğitim öğretim yılı başında verilen eğitim ödeneği en az bir maaş miktarına çıkarılmalıdır. Yıl içerisinde atanan öğretmenlere de eğitim öğretim ödeneği verilmelidir

32.  MADDE:

SORUN: Geçici görev ve tedavi yolluklarının çok geç yatırılması büyük mağduriyetlere sebep olmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Geçici görev ve tedavi yolluklarının da saymanlıklarca sürekli görev yollukları gibi ödenek aranmadan hemen ödenmesi sağlanmalıdır.

 

33.  MADDE:

SORUN: Teknik okul ve ilköğretim öğrencileri kitaplarını taşımakta zorlanmaktadır. Veliler de bu durumun öğretmenden kaynaklandığını düşünmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Kitaplar temalara veya üniteler göre modül (parça) halinde basılmalıdır. Ayrıca kitap komisyonları sadece akademik kariyere sahip kişilerden oluşmamalıdır.

 

 

 

34.  MADDE:

SORUN: İzinler

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Bütün izin onayları öğretmenin çalıştığı okulda bitmelidir.

 

35.  MADDE:

SORUN: Bilim ve sanat merkezlerinde görevli öğretmenlerin problemleri.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Bilim ve sanat merkezlerinde mevzuat, müfredat, öğretmenlerin ek ders ücretleri vb. sorunlar yönerge ile idare edilmektedir. Farklı illerin bilim ve sanat merkezlerinde farklı uygulamalar yapılmaktadır. En kısa zamanda bu eksiklikler giderilmelidir.

 

36. 

Kaynak:
Bu haber toplam 6272 defa okunmuştur

Etiket(ler): , , ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri