Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ordu ne planlıyordu?

13 Ağustos 2008 / 15:54
Şener Eruygur'un üzerinden çıkan planda, Ordu'nun seçimlere nasıl müdahe edeceği, AKP'nin karşısında kimi düşündükleri bir bir yazıyor...

Jandarma içindeki Cumhuriyet Çalışma Grubu, 2004 yerel seçimlerinde AKP'nin başarısını engellemek için seferber olmuş. Planda AKP'nin laiklik ve dinsel argümanlar yerine, çeşitli yasa tasarıları ve dış politikayla ilgili konular üzerinden yıpratılması hedefleniyor. Bu yöntemle “TSK öncülüğünde yaratılacak gerilimin AKP tabanını da rahatsız etmesi” amaçlanıyor. Ali Müfit Gürtuna, Turgut Altınok ve Melih Gökçek gibi isimlerin AKP'den koparılması gerektiği vurgulanan planda partinin milletvekili istifalarıyla parçalanması öngörülüyor. Ordunun AKP karşısındaki adayı ise “zayıf” ANAP yerine Ağar'lı DYP

Ergenekon davası sanığı emekli general Şener Eruygur'un üzerinden çıkan belgeler, ordunun 18 Nisan 2004 seçimi öncesi AKP ve DTP'ye karşı ittifak arayışı yaptığını ortaya çıkardı. Siyasi partilerde biyografik istihbarat yapan Cumhuriyet Çalışma Grubu, Mehmet Ağar'ın Genel Başkanlığı'nda DYP'ye çalışılmasını, AKP içindeki DYP kökenlilerin transfer edilerek partinin Meclis'te grup kurmasının sağlanmasını istiyor. AKP'ye karşı gerilimin TSK öncülüğünde yapılması ve halkın rahatsız olduğu uygulamalardan istifade edilerek, laiklik yerine Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı, Irak, Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan, Bartelemeos, Ruhban Okulu'nun seçilmesi isteniyor.

Şener Eruygur'un başında bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nca kurulan Cumhuriyet Çalışma Grubu'nun hazırladığı “Gizli” ibareli belgeler, Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan Eruygur'da bulundu. 18 Nisan 2004 seçimleri için hazırlanan belgelerde AKP'nin yıpratılması ve parçalanması için TSK öncülüğünde gerilim ortamının yaratılması isteniyor. Ergenekon davasının ek iddianamesine girdiği ifade edilen belgeler şöyle:

• HÜKÜMET BAŞ HEDEF:

• İstanbul'da Ali Müfit Gürtuna'nın DYP'ye angaje edilmesi,

• Ankara'da İ. Melih Gökçek ile R.T Erdoğan arasındaki güvensizlik ortamından istifade edilerek, İ. Melih Gökçek'in saf dışı edilmesi ve Turgut Altınok'un DYP'ye angaje edilmesi,

• Diğer illerde de aday şahsiyeti bazında benzer çalışmaların yapılması,

• Gerilimin TSK öncülüğünde AKP'nin tabanını da rahatsız eden uygulamalarından istifade edilerek yaratılabileceği,

• R. Tayyip Erdoğan ve hükümetinin laiklik ve dinsel temelli argümanlar yerine;

• Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı'nın ulusal birliğimi ve üniter yapımızı tehdit eden durumu,

• Irak, Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan politikalarındaki gayri milli yaklaşımlar,

• Uzan Grubu'na yönelik tutumdaki sapmaların kullanılmasının daha maksada matuf olacağı değerlendirilmektedir.

• Etnik köken ayrımcılığı yapması ve gayri ahlaki tutum ve davranışları kullanılarak kamuoyunda küçük düşürülmesi önem arz etmektedir.

• Bartelemeos, Ruhban Okulu, Fon'un Hüseyin Çelik tarafından kullanılması. AKP'nin gayri İsmai ve gayri milli uygulamaları var!”

MERKEZ SAĞA ÇAĞRI • Mahalli Genel Seçimler Öncesi Ortamın Şekillendirilmesi” başlıklı bölümde, ülke genelinde AKP, Doğu ve Güneydoğu'da DEHAP'ın muhtemel başarılarını engellemek amacıyla “merkez sağda alternatif bir partinin güçlendirilmesi, AKP ve DEHAP'a karşı seçim ittifakı yapılması projeleri üzerinde çalışıldığı”na yer veriliyor.
“Durum Tespiti” başlıklı bölümde ise 3 Kasım 2002 seçimlerinde yapılan Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ve son kamuoyu yoklamaları göz önüne alınarak, değerlendirme yapılıyor. Belgedeki değerlendirme şöyle: “DYP, ANAP ve MHP içinde, DYP'nin daha önde olduğu, DYP'nin yüzde 10-12, ANAP'ın yüzde 1-2 oranında oyu olduğu, DYP oylarının artma eğiliminde olduğu, MHP'nin yüzde 8-9 civarındaki oy potansiyelinde önemli bir değişiklik olmadığı kıymetlendirilmektedir. ANAP liderinin merkez sağ partilere ve gizli olarak DYP'ye birleşme talebinde bulunduğu, DTP ve DP'nin seçimde işbirliğine olumlu yanıt verdiği, Bu yönde alınan bilgilere rağmen, taraflardan birinin desteklenmemesi halinde birleşmenin gerçekleşmeyeceği, ANAP kongresinin bu konudaki gelişmelere doğrudan etki edeceği değerlendirilmektedir.”

SİYASİLER FİŞLENMİŞ • “Veri Araştırması” başlıklı belgede ise siyasi partilerin son 10 yılda yapılan seçimlerden aldıkları sonuçların ayrıntılı olarak incelendiğine yer veriliyor. DYP, ANAP ve MHP'nin parti yönetiminde yer alan kadroları, il başkanı seviyesine kadar tespit edildiği ve partide söz sahibi kişilerin biyografik istihbaratının yapıldığının yapıldığı belgede, AKP'nin birinci olduğu 57 ildeki sonuçlar da yer alıyor.

ANAP'A YAKIN TAKİP • Belgede, Ali Talip Özdemir Başkanlığı dönemindeki ANAP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nun fotoğraflarına yer veriliyor. CÇG'nun yakın takibe aldığı ANAP'a ilişkin “Biyografik İstihbarat” raporu şöyle:

• Nesrin Nas, ANAP MKYK üyesi Pınar Türenç tarafından destekleniyor. Pınar Türenç, gazeteci Tufan Gürenç'in eşi.

• Bu ekip daha önce Cem Boyner, Cem Kozlu ve Bülent Eczacıbaşı'na Genel Başkanlık Adaylığı önermiş, onlar reddedince Nesrin Nas'ta karar kılmış.

• Nesrin Nas'ı ANAP'ın başına getirdikten sonra DYP'nin başına da M. Ali Bayar'ı getirip, gelecek genel seçime kadar birleşme tasarlıyorlar.

• Nesrin Nas/Kayseri-Bünyan 1958, Ekonomist, M.Ü. Öğ. Gör, SPK Danışmanı, Uluslararası Finans Kuruluşları, Euromoney, DC Gardner, Emerging Markets Türkiye Temsilcisi, ANAP İstanbul 2. Bölge Milletvekilliği yaptı, halen MKYK üyesi, Alman Vakıflarının yan kuruluşu Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) ile iltisaklı.”

AĞAR'LI DYP'YE DESTEK • Belgede açık olarak Mehmet Ağar Başkanlığı'nda DYP'nin desteklenmesi isteniyor:

• Mehmet Ağar'ın etrafını boşaltarak yalnızlaştırılması girişimine karşı, DYP'de söz sahibi iken partiden uzaklaşan eski siyasetçilerin Mehmet Ağar'a yaklaştırılması,

• Kısa vadede sayıları 55'i bulan DYP kökenli AKP milletvekillerinden mümkün olduğu kadar çoğunun Mahalli Genel Seçim'den önce DYP'ye transfer edilmesi,

• Bu sayede DYP'nin Meclis'te grup kurmasının sağlanması,

• ANAP ve DYP Genel Başkanlarının biyografik istihbaratlarına istinaden durumları değerlendirildiğinde, DYP Genel Başkanı'nın daha güvenilir olduğu, bu nedenle Mehmet Ağar'ın desteklenmesi gerektiği,

• Mahalli Genel Seçimlerinden önce DYP ve ANAP'ın DYP çatısı altında birleşmeleri,

• Birleşme kısa vadede mümkün olmaz ise Mahalli Genel Seçime ittifak ile girilmesinin sağlanması.

• DEHAP KARŞI İTTİFAK:

• DEHAP'ın birinci parti olduğu 13 ilden sadece ikisinde (Iğdır ve Kars) DYP+ANAP+MHP+GP'nin DEHAP'ı geçtiği,

• Diğer 11 ilden, DEHAP'ın yüzde 50'nin altında kaldığı 10 ilde (Diyarbakır yüzde 56.80) ise bütün partilerin birleşmesi halinde DEHAP'ın önüne geçildiği görülmektedir.

• ANAP kongresine müdahil olunması,

• DYP'nin seçim çalışmalarına istihbarat desteği verilmesi uygun değerlendirilmektedir. Tensiplerine arz ederim.

'AKP PARÇALANSIN' • Belgede Mahalli Genel Seçimlere kadar merkez sağda alternatif bir partinin yaratılmaması halinde AKP'nin seçimden güçelenerek çıkacağına yer verilerek, TBMM'nin şekillendirilmesinin zorunlu olduğu ifade ediliyor. Bu amaçla yapılması gerekenler şöyle sıralanıyor:

• DYP ve ANAP arasında gayri resmi birleşme taleplerinin olduğu

• Ancak taraflardan birinin desteklenmemesi halinde birleşmenin gerçekleşmeyeceği değerlendirilmektedir.

• Halen TBMM'deki milletvekili dağılımının;

• .... AKP,

• .... CHP,

• .... milletvekili olduğu göz önüne alındığında birinci hal tarzı olarak AKP'nin kopmalarla parçalanması gereği ön plana çıkmaktadır.

• AKP'ye mensup milletvekillerinin siyasi geçmişi incelendiğinde;

• 55 DYP

• 60 ANAP

• 40 MHP

• .... RP/FP

• %15 sol kökenli olduğu görülmektedir.

• Bu milletvekillerinin bir kısmının AKP yönetiminden ve mevcut durumdan rahatsız olduğu, bir kısmının da bir kriz durumunda partiden kopabileceği,

• Bu maksada yönelik krizin, suni bir gerilimle kontrollü bir şekilde tırmandırılabileceği değerlendirilmektedir.”

TARAF ORTAYA ÇIKARMIŞTI • Cumhuriyet Çalışma Grubu, 2002 yılından beri aktif halde. Yasal herhangi bir dayanağı olmayan ve TSK'nın resmi teşkilat şemasında yer almayan Cumhuriyet Çalışma Grubu, AKP'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelmesinin hemen ardından kuruldu.

ERUYGUR'LA BAŞLADI • Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan Orgeneral Şener Eruygur'un Jandarma Genel Komutanlığı'na atanmasının ardından Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başlayan Cumhuriyet Çalışma Grubu, Eruygur'un 2004'de emekli olmasının ardından da faaliyetlerini sürdürdü.
2003 başından itibaren bir dizi etkinliğe, rapora ve oluşuma imza atan Cumhuriyet Çalışma Grubu, siyasete yön vermek, sivil toplum örgütlerini denetim altına almak, üniversite rektörleriyle yakın işbirliği yapmak gibi hedeflerle faaliyet yürüttü.

HERKESİ FİŞLEDİ • Türkiye çapında bütün illerde kişi, kurum, okullar, sivil toplum örgütleri, işyeri sahipleri ile bazı kamu birimleri ve burada çalışanları fişledi. Fişleme amacıyla, üniversite öğretim görevlilerinden sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine kadar birçok kişiden sağlanan dosyalar ve şahıslara ilişkin özel bilgiler, Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından raporlaştırılmıştı.

Kaynak: Taraf
Bu haber toplam 842 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri