Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Haberal devleti 1 trilyon çarpmış

11.06.2009 01:49
SGK Müfettişleri Başkent Üniversitesi sahibi Mehmet Haberal'in devleti 1 trilyon dolandırdığını tespit etti. Mehmet Haberal Ergenekon'dan gözaltına alındı. Ancak bir gün bile yatmadı.
Ergenekon Operasyonu kapsamında tutuklanıp cezaevine konan ancak bir gün bile cezaevinde kalmayıp hastaneye sevk edilen Başkent Üniversitesi'nin sahibi Mehmet Haberal devleti 1 milyon TL (trilyon) dolandırmış. Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerinin hazırladığı raporda çarpıcı bilgiler yer alıyor. Müfettişler, inceleme sınırlı olduğu için hastaneyi tam olarak inceleyememiş. Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın da incele yapması gerektiği raporda belirtiliyor. İşte Haberal'in 1 milyon TL'lik devleti zarara uğratma hikayesi.

Rapordan çarpıcı bölümler

MÜFETTİŞLERİN EL ATTIĞI YERDEN YOLSUZLUK ÇIKTI
Mehmet Haberal'in sahibi olduğu Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı inceleme sonucu sahte faturalarla devletten yaklaşık 1 milyon (trilyon) lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Hastanenin sahte fatura, sahte rapor düzenlemesinin yanı sıra, binlerce usulsüzlük yaptığı tek tek rapora konu oldu. Öyle ki, raporda bir kişinin 38 kez dişinin çekildiği, ambulans gönderilmediği halde ambulansların fatura edildiği, sahte faturalarla ameliyatların yüzde 100'ünün kuruma ödettirildiği, estetik ameliyatların normal ameliyat gibi gösterildiği, aynı hasta için ilaçların birkaç kez fatura edildiği gibi binlerce usulsüzlük tek tek anlatılıyor. Rapordaki en çarpıcı bölümlerden biri de Hepatit B ve C hastalarının bulunduğu diyaliz odalarında, normal hastaların da muayene ediliyor olması.

234 FARKLI KURAL 7797 KEZ İHLAL EDİLDİ
Raporda Haberal'in sahip olduğu hastanenin 234 farklı kuralı 7797 kez ihlal ettiği ve devleti 994 bin 748 lira 66 kuruş zarara uğratıldığını tespiti yer alıyor. Bu paranın yasal faiziyle birlikte hastaneden tahsil edilmesini istenirken, müfettişler incelemenin sınırlı olması dolayısıyla birçok konuyu araştıramadıklarını, maliye ve diğer kurumların ilgi alanına giren yolsuzlukların rapordan ayrıldığını ve bu kurumların da hastanede inceleme yapması gerektiği görüşüne raporda yer veriyorlar.

DEVLETİ SEHVEN DOLANDIRMIŞLAR!
Müfettişler inceleme sonrası hastane yetkililerinden konuyla ilgili savunma da istemişler. Raporda bu savunma da konmuş. Hastane yapılan yolsuzlukları "Sehven yapılan hata", "kayıt hatası" olarak değerlendirmiş.

72 SAYFALIK RAPOR
Müfettiş Mehmet Bulut başkanlığında üç müfettişin yaptığı inceleme, 6 Şubat 2009 tarihinde 209810/01-03 sayı numarasıyla raporlaştırılıp, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na sunulmuş. Rapor ekler hariç 72 sayfadan oluşuyor. 13 Ocak 1994 tarihinde kurulan Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nin merkez dahil olmak üzere sekiz ayrı yerde faaliyet gösteren birimleri de incelemeye alınmış. Kadın Doğum, Diş Hekimliği, Fizik Tedavi Merkezi, Diyaliz Merkezi başta olmak üzere tüm birimlerde SGK'nın zarara uğratıldığı tespit edilmiş. 21 Temmuz 2008'de başlayıp, 6 Şubat 2009'da tamamlanarak rapor haline getirilen soruşturmadaki çarpıcı başlıklar ise şöyle:

SGK'YA BİRDEN FAZLA FATURA GÖNDERİLDİ
Raporda; damar yolu açılmasıyla ilgili kanunda "Aynı kişi için aynı günde birden fazla faturalandırma yapılamaz" denildiğini, ancak yüzlerce kişi, isimleri ve fatura numaraları da verilerek, kuruma birden fazla fatura gönderildiği belirtiliyor. Enjeksiyon işleminde de "bir kişiye aynı gün üç enjeksiyon fatura edilir" kuralının çiğnenip, kuruma kimi hastalar için sekiz kez faturalandıra yapıldığı tespit ediliyor.

KARDİYOLOJİDE 40'IN ÜZERİNDE SAHTE FATURA
Raporda, Kardiyoloji ünitesi başta olmak üzere birçok bölümle ilgili yapılan incelemeler sonucu tespit edilen 40'ın üzerinde sahte faturalandırma olayına yer veriliyor. SGK'nın kimi ameliyatların, yüzde 25 ve 50'sini karşıladı belirtilip, bu ameliyatların tamamının kuruma fatura edildiği belgeleriyle ortaya konuyor. Hastanenin ayrıca ameliyat listelerinde oynama yaptığı, SGK'nın ödemediği ameliyatları, listelerde oynama yapılarak, ödenen ameliyatlarmış gibi gösterdiği ve karşılığında fatura düzenlediği de raporda ele alınan bir diğer konu.

AYNI GÜNDE AYNI HASTAYI İKİ AYRI YATAKTA GÖSTERDİLER
Hastane sigorta paket işlemi kapsamında olan ve kurum tarafından ödenen yatak ücretlerini de ayrı olarak kuruma bir kez daha fatura etmiş. Öyle ki aynı gün de aynı hastayı iki ayrı odada yatıyor göstererek, kurumdan para tahsil edilmiş.

ÜCRETSİZ KONTROLLER FATURALANDIRILDI
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan para almak için her yolu deneyen yetkililer, muayene sonrası yasal olarak 10 gün içinde ücretsiz yapılması gereken kontrolleri de muayene gibi gösterip, faturalandırarak karşılığında kurumdan para almış.

Hastane, yoğun bakım ünitesinde 11 ayrı kişin, aynı gün birden fazla fatura da düzenlemiş. Raporda kurumun bu faturalar sonucu 13 bin 900 lira zarara uğratıldığı bilgisine yer veriliyor. Bu faturalandırmanın yanı sıra yoğun bakımdaki 2. derece hastalar, kurumun daha fazla para ödediği 3. derece hasta gibi gösterildiği de raporda tespitler arasında. Konuyla ilgili rapora yüzlerce örnek konmuş.

İLAÇLAR İKİ KEZ FATURA EDİLMİŞ
Hastane ilaçlarla ilgili olarak da usulsüz faturalar düzenlemiş. Kurumun ödediği paket işlemine dahil olan ilaçlar, bir de ayrı olarak kuruma fatura edilmiş.

SAHTE KURUL RAPORU DÜZENLEDİLERDOKTORLARA SAHTE İMZA ATTIRDILAR
İncelemeler esnasında hastanenin sahte kurul raporu düzenlediği de ortaya çıkarılmış. Müfettişler hastaneden kurumun ödediği 13 ayrı konuyla ilgili kurul raporlarını istediklerini ancak alel acele sahte rapor düzenlendiğini belirtip, şu çarpıcı bilgilere yer veriyorlar: "Raporlar talep ettiğimiz günün tarihini ve evrak numarasını içeriyordu. Raporlar üzerinde düzenlenmiş olması gerektiği günün, yani ameliyat günü ve öncesine ait tarih ve sayı mevcut değildi. İmzalar eksik, ıslak mühürler yeniydi. Yetkililer talebimiz üzerine bilgisayardan aldıkları raporu doktorlara tek tek imzalatmış, bulamadıkları doktorlara da rumuz vererek başka doktorlara imzalatmışlardı." Müfettişler konuyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi istediklerini, hastanenin dosyalarda kurul raporlarının olmadığını itiraf ettiklerini de rapora eklemişler.

AMBULANS İŞİNDE DE YOLSUZLUK YAPTILAR
Hastane aynı yolsuzluğu Ambulans işleminde de yapmış. Ambulans ile naklin gerekliliğinin doktor tarafından imza karşılığı tevsik edilmesi halinde, sigortalılar için bu para yasa gereği SGK tarafından ödeniyor. Müfettişler bu konuyla ilgili de doktor raporlarını hastaneden istemişler. Hastane elinde raporlar olmadığı için yine sahte rapor düzenleyip, müfettişin talep ettiği tarihin üzerinde olduğu faturayı kendilerine ibra etmiş.

ESTETİK AMELİYATLAR NORMAL AMELİYAT GÖSTERİLDİ
Estetik ameliyatları da "hasta sağlığı için zorunlu ameliyatlar" kapsamına alınıp, hastane tarafından sahte faturalar düzenlenerek kurumdan para tahsil edilmiş. Aile hekimliği, Fiziksel Tıp ve Tedavi Rehabilitasyon merkezinde de yine yasalara uyulmadığı, sahte işlemler ve faturalarla kurumdan haksız kazanç elde edildiğiyle ilgili de onlarca örnek raporda sıralanıyor.

ERKEĞE KADIN HASTALIKLARI FATURASI KESİLDİ
Ramazan Çiçek adlı hastaya kadın hastalıkları hastanesinden fatura kesildiği gibi, B.Ş. adlı bir kişi de yaşına uygun olmayan bir bölümde işlem yapılmış gibi gösterilerek kuruma faturalandırılmış.

BİR KİŞİ İÇİN 38 KEZ DİŞ ÇEKİMİ
Diş Hekimliği bölümünde de yüzlerce sahte faturalandırılma işlemi yapılmış. Bir kişiye dört implant sınırlandırmasına rağmen, kuruma aynı kişiyle ilgili altı, yedi kez fatura kesilmiş. Ayrıca dişle ilgili "işlem adlarıyla farklı fiyatlandırılmalar" yapılarak, kurum zarara uğratılmış. Yine aynı kişiler için aynı günde iki ayrı fatura düzenlenmiş. Hastane işi o kadar abartmış ki, bir kişi için 38 adet diş çekimi mümkün olmadığı halde, yapıldığı yönünde fatura düzenleyip, parasını da kurumdan tahsil etmiş.

KDV'DEN MUAF AMA HASTALARA KDV'Yİ FATURA ETTİ
Başkent Hastanesi YÖK Kanunu'nun 56 maddesine göre kanunen Katma Değer Vergisi'nden muaf. KDV'den muaf olduğu için de hastalara kestiği faturalara, KDV'yi eklememesi gerekiyor. Ancak yapılan incelemelerde hastalardan kanunsuz olarak KDV alındığı da tespit edilmiş. Raporda 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarının incelenemediği bilgisine yer verilip, SGK'ya devredilen Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'ya bu dönemlerde gönderilen faturaların da incelenmesi isteniyor.

NORMAL HASTALAR HEPATİTLİ HASTALARLA AYNI YERDE MUAYENE EDİLİYOR
Müfettişler bu usulsüzlüklerin yanı sıra, hastanede Hepatit C hastalarının bulunduğu seans salonunda, Hepatit C taşımayan 16 yaşında bir kız çocuğunun diyaliz tedavisi aldığını, Hepatit B taşıyan hastalar için ayrılmış salonda ise Hepatit B taşımayan normal hastaların diyaliz tedavisi olduğunu da ortaya çıkarmışlar.

HASTANE TRİLYONLUK YOLSUZLUKLA İLGİLİ SEHVEN HATA YAPTIK, KAYIT HATASI DEDİ
Müfettişlerin yaptıkları tespitlerle ilgili hastane yetkililerinden istedikleri savunma da rapora konmuş. Hastane savunmasında "Söz konusu hususların büyük bir çoğunluğu 'sehven yapılan hata' ve 'kayıt hatası' olarak yapılmıştır" diyor.

HASTANEDE KAYITLAR TUTULMUYOR
Raporda hastanede kayıtların tutulmadığı da belirtiliyor. Hastane stok kayıtları, faturalar ve hastanede gerçekleşen işlemler de envanter kayıtları tutulmadığı için tam olarak tespit edilememiş. İlaçlarla ilgili yapılan incelemede 3542 adet ilaç ve sarf malzemesi arasından örnekleme yapılması amacıyla 102 ilaç alındığı ve bunlardan 52 sinin fatura bilgisiyle, doktor raporunun tutmadığı ortaya çıkarılmış. Bazı hastalara aynı ilacın birkaç kez fatura edildiği de inceleme sırasında müfettişler tarafından ortaya çıkarılmış.Bu haber toplam 1338 defa okunmuştur

Etiket(ler): , , ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri