Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

SGK Katılım Paylarını 2TL'ye İndirdi

02.06.2009 11:01
SGK, özel sağlık kurumlarında hastalardan alınan 10 TL'lik ayakta tedavi ücretlerini düşürdü. Böylece özel ve devlet hastaneleri arasındaki fark azalmış oldu..
10 TL olan muayene katılım payı 2 TL'ye indirildi. Karar SGK'nın internet sitesinden duyuruldu. Böylece özel ve devlet hastaneleri arasındaki fark kalkmış oldu.

İşte SGK tarafından sgk.gov.tr sitesinde yayımlanan açıklama...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı (6.1) numaralı maddesi ile ilgili olarak >Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı doğrultusunda;

02 Haziran 2009 tarih inden geçerli olmak üzere;

Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

Konu: Danıştay kararı

GENELGE 2009/77

Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı ile 29/9/2008 tarih ve 27012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı (6.1) numaralı maddesinin birinci fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütülmesi durdurulmuş ve yürütmenin durdurulması kararı 04.05.2009 tarihinde

Kurumumuza tebliğ edilmiştir.

Bu itibarla söz konusu Danıştay Kararı ve karar gerekçeleri doğrultusunda Kurumumuzca gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar 02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere;

1. 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı (6.1) numaralı maddesinde yer alan tutarlar uygulanmayacaktır.

2. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacaktır.

3. Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.

Bu Genelge 02/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Bu haber toplam 2114 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri