Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Yargıtay Yine Tartışmalı Bir Karar Aldı

08 Kasım 2008 / 13:38
Daha önce Erdoğan'a "Mal, Sadist, Mazoşist" demeyi eleştiri sayan YARGITAY, yine tartışmalı bir karara imza attı..
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tarihi bir karara imza attı. Daire, CHP lideri Deniz Baykal'a “İki koyun güdemeyenler, ülkede taş taş üstüne koymamış olanlar, avare kasnaklar, erken seçim istiyorlar” diyen Başbakan Erdoğan'ın üslubunu “küstahça” bulan CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek'i tazminat ödemeye mahkum eden yerel mahkeme kararını bozdu.

Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Başbakan Erdoğan'ın üslubunu “küstahça” olarak niteleyen Özyürek'i 2 bin 500 YTL manevi tazminatı faiziyle ödemekten kurtardı.

CHP lideri Deniz Baykal'ın erken seçim isteğine karşılık Başbakan Erdoğan, “İki koyun güdemeyenler, ülkede taş taş üstüne koymamış olanlar, avare kasnaklar, erken seçim istiyorlar” demişti. Özyürek, Başbakan'ın bu sözlerini, bir gazeteye verdiği demeçte “küstahça” olarak nitelemiş ve “Erken seçim talebi ile, iki koyun gütmenin ne alakası var? Seçim lafını duyunca kırmızı görmüş boğaya dönüyor” demişti.

Bu sözleri nedeniyle Başbakan Erdoğan, Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne 5 bin YTL manevi tazminat talebiyle dava açmıştı. Mahkeme, Başbakan Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP li Özyürek'i faiziyle birlikte 2 bin 500 YTL manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti.

-“SİYASAL HAYATA ATILAN KİŞİLER, SERT ELEŞTİRİLERE KATLANMALI”

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozarak şu görüşleri dile getirdi:

“Tarafların erken seçim tartışmaları sırasında kullandıkları sözcükleri, özenle seçmedikleri, karşılıklı olarak kırıcı bir üslup kullandıkları anlaşılmaktadır. Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarında benimsendiği üzere, siyasal hayata atılan kişiler, sert eleştirilere açık olmak durumundadırlar. Kaldı ki tarafların hukuka aykırı eylemleri ile kişilik haklarını karşılıklı olarak ihlal ettikleri kabul edilmiş olsa bile, tartışma esnasında birbirlerine karşı kullandıkları ifadelerin ağırlığı göz önüne alındığında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 9.2.1983 gün ve 1973/4-1871- 1983/121 sayılı kararında kabul edildiği gibi BK. md. 44 uyarınca davacı yararına manevi tazminata hükmedilmemesi gerekir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince bozulmasına ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, oybirliğiyle karar verildi.”

-YARGITAY, BAŞBAKAN'A "MAL", "SADİST" VE "MAZOŞİST" DEMEYİ DE ELEŞTİRİ SAYMIŞTI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, daha önce de Başbakan Erdoğan´a "Peki kardeşim sadist misin, mazoşist misin?" diye soran gazeteci Tuncay Özkan aleyhine açılan tazminat davasının reddine karar vermişti.

Yargıtay 3 . Hukuk Dairesi, bir başka kararında Başbakan'a 'mal' diyen Tuncay Özkan aleyhine açılan tazminat davasında yerel mahkemenin verdiği 2 bin YTL 'lik manevi tazminat kararını bozmuş, 'Konuşma ve röportajın tümü birlikte bir bütün içinde değerlendirildiğinde 'mal' kelimesinin hakaret kastı ile kullanıldığını gösteren bulgu mevcut olmayıp, sözlük anlamı kastedilmeden gerek güncel yaşamda gerekse siyasi söylemde yerleşmiş kelime olduğu ve hakaret anlamında kullanılmadığı, hukuka aykırılık unsuru taşımadığı, sonucuna varılmalıdır. Bu nedenle daVanın tümden reddi gerekirken kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir' demişti.

Kaynak:
Bu haber toplam 954 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri