Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Yalçınkaya Gücünü Nerden Alıyor?

31.01.2010 14:57
Yargıtay Stratejik Planı'nda, Başsavcılığın siyasi parti denetimi yapması, kurumun güçlü yönü olarak belirtildi

Yargıtay Başkanlığı tarafından hazırlanan 2010-2014 Stratejik Planı'nda, kurumun güçlü yönleri arasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partiler üzerindeki denetim yetkisi de gösterildi. 

Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın haklarında kapatma davası açılacak partiler bunu hissedeceği yönündeki açıklamalarına siyasi parti temsilcileri sert eleştiriler yöneltti. Yalçınkaya'nın açıklamasını Başbakan Erdoğan da eleştirdi ve bunun ülkedeki demokratik ortama zarar verdiğini ifade etti.

Yargıtay Başkanlığı tarafından "Yargıtay 2010-2014 Stratejik Planı'nda kurumun güçlü, güçsüz yönleri maddeler halinde sıralandı. Kurumun güçlü olduğu belirtilen maddeler arasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partiler üzerinde denetim yetkisinin bulunması da sayıldı. Planda, kurumun güçlü yönleri arasında, kurumun işleyiş yöntemleri arasında demokratik katılımın da bulunması yer aldı. Yargıtay'ın güçlü yönleri olarak, yargıda son karar veren kurum olması, bağımsız olması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yüce Divan'da iddia makamını temsil etmesi, bazı yüksek mahkeme ve kurullara üye seçme yetkisinin olması, HSYK'nın oluşumunda kurumun ağırlığının bulunması, kurumun işleyiş yöntemleri arasında demokratik katılımın da bulunması, bilimsel çalışmalarda Yargıtay içtihatlarının referans alınması sıralandı.

Kurumun zayıf yönleri olarak ise personel hakkında yeterli ve gerekli cezalandırıcı ve ödüllendirici uygulama yapılmaması, görevde yükselmede objektif kriterlerin esas alınmaması, insan hakları alanında yargıya ilişkin temel konularda düşünce, strateji ve hizmetine işleyişine yönelik politika oluşturup, dokümantasyon işlemi yapacak bilimsel kurul ve birimlerin bulunmaması, kaynakların kullanımı objektif kriterlere göre belirlenememesi, iş yükünün fazlalılığı, maddi özerkliğin sağlanamaması sayıldı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Kurumun önündeki fırsatlara arasında, Anayasa değişikliği çalışmaları, Yargıtay Kanunu'ndaki değişiklik çalışmaları, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde ulusal mevzuatın, AB müktesebatı, çağdaş hukuk normlarına uyacak olması, yargı reformu çalışmaları, Türkiye'deki demokratik hayatın gelişmesi yer aldı.

Yargıtay için gelecekte tehdit olacak sorunlar arasında iş yükünün fazlalığı ilk sırada yer aldı. Ayrıca, yargısal faaliyetlerle ilgili soyut yasal düzenleme çalışmaları da tehdit sayıldı.

Kurumun olan saygı ve güvenin artırılması hedeflenen planda, hâkim ve savcıların yabancı dil öğrenmelerinin sağlanması ve insan haklarıyla ilgili araştırma yapmak için birimlerin kurulması amaçlanıyor. Yüce Divan yargılanmalarının Yargıtay tarafından yapılması ve iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Kurumun teknolojideki gelişmeleri kullanabilmesi ve elektronik imza uygulanmasına geçilmesi, fiziksel olarak kurumun daha iyi imkânlara kavuşturulmasına amaçlanıyor.

Kurumun yapılacak Anayasa değişiklerinde etkin kurumsal katılım ve destek sağlaması, Yargıtay Kanunu'nun amaçlar ve hedefler doğrultusunda değişiklik yapılması da hedefler arasında yer alan konulardan oldu.

Bu haber toplam 888 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri