Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Yetki Gaspını Meclis Veto Etsin

10 Haziran 2008 / 07:54
İyimaya, “Anayasa Mahkemesi kararlarının askıya alınması” formülünü gündeme getirdi.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasayı ihlal ederek aldığı kararların askıya alınmasını önerdi. İyimaya, “Anayasa Mahkemesi kararlarının askıya alınması” formülünü gündeme getirdi. İyimaya, önerisinin kendi kişisel görüşü olduğunu söyledi. İyimaya yaptığı açıklamada TBMM, üye tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi ve beşte üçünün gizli oyu ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal ve itiraz davalarına ilişkin kararları ile yürürlüğü durdurma kararlarını askıya alabilme önerisi getirdi. Askıya almak için, Anayasa Mahkemesi kararının Anayasa'ya açıkça aykırı olması, dürüst yorum ilkeleri ile bağdaştırılamaması, temel normun birden fazla anlam içermesi yahut kararda kanun ya da Anayasa koyucu gibi davranılmış olması hallerinden birinin gerçekleşmesi şart olacak.
ÇÖZÜM “ASKIYA ALICI VETO”

İyimaya, Anayasa Mahkemesi'nin değişiklikleri esastan iptal etmesinin, Türkiye'de var olan Anayasa Mahkemesi krizini somut şekilde görünür kıldığını savundu. Anayasa'nın TBMM'ye tanıdığı, “Tali kurucu iktidar yetkisi'nin, bu kararla pratik olarak sona erdiğini belirten İyimaya, “Krizin asli muhatabı, iktidarı ve muhalefeti ile siyaset kurumudur. Siyasetin ortak bir refleks geliştirmesi, suçlayıcı demeçlerle yetinmemesi; demokratik ve anayasal sorumluluğunun kaçınılmaz gereğidir. Tanımlanan görev tarifleri içinde egemenlik (yasama-yargı) çatışması, kabul edilebilir ve makul bir durum olarak nitelenemez. Aynı Anayasa ve adalet vatanında yaşayan sorumlu bir kişi olarak, çözüm yolunda geliştirdiğim bir öneriyi, 'Askıya alıcı veto'yu kamuoyu ile paylaşıyorum” dedi.


Karar ortadan kalkacak

Milletvekillerinin özlük hakları ile Anayasa'nın ikinci kısmının ikinci ve dördüncü bölümlerinde ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalarda yer alan temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları askıya alınamayacak. Askıya alma teklifinin, Anayasa Mahkemesi kararının yayımını izleyen 10 gün içinde TBMM'ye verilmiş olması ve en geç 3 ay içinde sonuçlandırılması gerekecek. Askıya alma teklifinin sonuçlandırılmasına ilişkin TBMM kararları, Resmi Gazete'de yayınlanacak. Askıya alma kararı, Anayasa Mahkemesi kararını bütün hüküm ve sonuçları ile ortadan kaldıracak. Mahkeme kararında denetlenmiş olan kanun ve kanun hükmünde kararname, hiçbir işlem gerekmeksizin, yürürlüğünü sürdürecek.Meclis 'yok hükmünde' saymalı

Ahmet İyimaya'nın, Anayasa Mahkemesi kararlarını askıya alma teklifini değerlendiren Hukukçu Mustafa Şentop Anayasa Mahkemesinin son kararının göz önünde bulundurarak, İyimaya'nın teklifinin TBMM'den geçmesi halinde, Anayasa Mahkemesi tarafından 'muhakkak' iptal edileceğini ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya açıkça aykırı olan kararlarının “yok hükmünde” sayılmasının, anayasada açık bir dayanak gerektirmeyen, hukukun genel ilkelerine dayanan bir yaklaşım olduğunu belirten Mustafa Şentop Meclis'in alınan kararı yok hükmünde sayması gerektiğini söyledi.


CHP'nin her çözüme bir bahanesi var

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın, Anayasa Mahkemesi kararlarının askıya alınması önerisini, “İyimaya, sağ eliyle sol kulağını, başının üzerinden göstereceğine, doğrudan 'Anayasa Mahkemesi kuralları uygulanmaz, mahkeme lağvedilmiştir' diye bir teklifte bulunursa, belki sorunu çok daha kolay aşar” diye değerlendirdi. Okay, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın senato önerisine ilişkin de “Acaba senato, mahkemeyi by-pas etmek için sunulan bir öneri mi?” diye sordu. Okay, 'Toptan'ın, liderlerle toplantı yapmasına açıklamasına” ilişkin bir soruya ise, “Meclis Başkanı'nın, taraf olarak iradesini açıkladıktan sonra, tekrar tarafsız kimliğiyle liderleri biraraya getirmesi samimiyetini sorgulamak lazım” karşılığını verdi. Baykal da, Toptan'ın senato önerisine 'Ortam müsait değil' diye karşı çıkmıştı.
Kaynak:
Bu haber toplam 832 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri