Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İnci KAYAR

100 TL VERECEĞİZ ANCAK!!!

03 Mart 2014 Pazartesi

03.03.2014 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde 6519 SAYILI KANUNUN 7 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK İŞLEMLER başlıklı 28.02.2014 tarihli bir Duyuru Astsubaylarımıza müjdeli haber oldu.

Neydi bu sevindirici gelişme ;


"Söz konusu düzenleme gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı alanların aylıklarına 100 TL., vefat etmiş olanların aylık bağlanmış dul ve yetimlerine de 100 TL. aylık bağlama oranlarında yansıtılacaktır," denilmekteydi.


Ancak bu ödeme;
- Makam tazminatı alanlara,
- Vazife malullerine,
- Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak aylık bağlanmamış olanlara,
- Sosyal Güvenlik Destek Pirimi dahil herhangi bir statüde (Mülga Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) çalışmakta olanlara,
Ödenmeyecektir.

 

Konuyu baştan aldığımızda ;

22/02/2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi ile değişik 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci maddesi;
 “Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 TL tutarında ayrıca ödeme yapılır.
Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.
 Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır. …” hükmünü amirdir.


Bu ödemenin ilgililer hakkında uygulanması için Kurumumuzca çalışmalara başlanılmış olup, SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ DAHİL HERHANGİ BİR STATÜDE ÇALIŞMAYANLARIN aşağıda yer alan Beyannameyi imzalayıp Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.


diyerek dilekçeye istinaden işlemlerin yapılacağı belirtiliyordu.

 

BEYANNAME:

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına
Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara
 
 
 Kurumunuzdan. ................................ sicil numaralı dosyadan emekli/dul/yetim aylığı
almaktayım.
 Sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi
kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya
bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklar dahil Emekli Sandığı /
SSK. / Bağ-Kur olarak hiçbir statüye tabi çalışmamaktayım.
 Sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışma dahil, herhangi bir statüye tabi
olarak çalışmaya başlamam halinde bu durumu en geç bir ay içinde Kurumunuza
bildirmeyi, aksi halde yersiz ödenen meblağın yasal faizi ile birlikte aylıklarımdan defaten
kesilmesini, varsa artan kısmını defaten ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
 6519 sayılı Kanun gereğince, aylığıma ilave olarak ayrıca ödeme yapılmasını arz ederim.
 
 
BEYANDA BULUNANIN
 
 
Adı Soyadı : Tarih :
 
T.C. Kimlik Numarası : İmza :
 
Son defa çalıştığı Kurum :
 
Görev Unvanı :
 
Adres :
 

Dikkat: Yayınlanan bu yazının/haberin tüm hakları habername.com Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu yazı toplam 2914 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri