Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İnci KAYAR

BAŞBAKANLARIMIZ VE TÜRKİYE'DE SİYASET

01 Ağustos 2012 Çarşamba

Osmanlıdan Günümüze Gruba Dahil Olanlar

Mehmet Haberal, Bülent Ecevit, Kemal Derviş (Dönme-Sabataist-Aslen Yahudi), İsmail Cem (Dönme-Sabataist-Aslen Yahudi), Rahşan Ecevit (Dönme-Sabataist-Aslen Yahudi), Süleyman Demirel (Başbakan-Cumhurbaşkanı), Mesut Yılmaz (Başbakan), İhsan Sabri Çağlayangil, Naim Talu: 12 Mart dönemi Basbakanlarından, Abdi İpekçi : Milliyet Gazetesi Başyazarı idi, faili meçhul cinayette öldürüldü, O. Kibar : Eski İzmir Belediye Reisi, Simavi Biraderler : Hürriyet, Günaydın Gazeteleri sahipleri, Nejat Eczacıbaşı : Sanayici, Bilderberg Üyesi,  Emil Galip Sandalcı : «Vatan» Gazetesi yazarı, «Dönme» Cavit: Maliye Bakanlarından. İzmir Suikastine adı karıştığı için asılmıştır. Selim Sarper : 1960 ihtilali döneminin Dışişleri Bakam (ölü), Macit Gökberg : İ. Ü. Felsefe Profesörü, TKD Üyelerinden, Ahmet Emin Yalman : Eski Vatan Gazetesi sahibi, Talat Human : Milliyet Gazetesi yazan ve Eski Kültür Bakanı, Sami Kohen : Milliyet Gazetesi yazan ve Üstad Mason, v.b. 5. Murad (1840-1904) 33. Osmanlı Padisahı, Sehzade Kemaleddin Efendi (1847-1905) 5. Murad’ın kardesi Sehzade Nureddin Efendi (1851-1885) 5. Murad’ın kardesi, Ahmed Seyid 5. Murad’in Basmabeyincisi, Koca Mustafa Resit Paşa (1800-1858) Sadrazam, Ali Paşa (1815-1871) Sadrazam, Keçeci zade Fuat Paşa (1815-1869) Sadrazam, Tunuslu Ethem Paşa (1818-1893) Sadrazam, Hayreddin Paşa (1821-1890) Sadrazam, Mithat Paşa (1822-1884) Sadrazam, Ahmet Vefik Paşa (1823-1891) Sadrazam ve yazar, Ibrahim Hakki Paşa (1863-1918) Sadrazam ve yazar, Talat Paşa (1874-1921) Sadrazam, M. Rasit Erer (1868-1952) Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı, öğretmen, Cemal Paşa (1872-1922) Bahriye Nazırı, Cavit Bey (1875-1926) Maliye Nazırı, Tevfik Bey Maliye Nazırı (1916-1917), Ahmet Nesimi Sayman ( ? - 1958) Hariciye Nazırı, Ali Münif Nafia Nazırı (1917-1918), Kirkor Agaton (1825-1868) Posta Nazırı, Ethem Pertev Paşa (1827-1872) Devlet adamı ve yazar, Prens Mehmed Abdülhalin Paşa (1830-1894) Devlet adamı ve musikisinas, Prens Aziz Hasan Paşa, Süleyman Asaf (1841-1913) Devlet adamı ve sair, Damat Ahmet Nami Bey (1873- ?) Sam Valisi, Abdülhamid’in damadı, Resit Paşa Ankara Valisi, Mithat Sükrü Bleda (1874-1956) Ittihat ve Terakki Fırkası Umumi katibi, Faik Süleyman (1886- ?) Maliye Müstesarı, Cevdet Masuk (1895- ?) Temyiz Mahkemesi azası, Ali Sefkati (1872-1896) Hürriyet Kahramanı, Abdullah Macid Bey (1841-1917) Matbuat-i Dahiliye Müdürü, Bahattin Sakir Ittihat ve Terakki Merkez-i Umumi azası, Ebu Bekir Hazim Politika adamı, Ibrahim Temo (1865-1945) Politika adamı, Resneli Niyazi (1873-1913) Hürriyet Kahramanı, Suphi Hayrettin Paşa Istanbul Sehremini, Cemal Paşa (1872-1922) Devlet adamı ve kumandan, Kazim Özalp (1880-1968) Büyük Millet Meclisi Reisi, Hasan Saka (1886-1960) Basbakan (1947-1948), Suat Hayri Ürgüplü (1903-1981) Başbakan (1965), Mümtaz Ökmen Basbakan yardımcısı, Adalet Bakanı (1946) Akif Iyidogan (1894- ?) Basbakan Yardımcısı Ahmet Salih Korur (1904-1982) Basbakanlık Müstesarı, Bekir Sami Kunduh (1865-1933) Disisleri Bakanı (1920-1921), Tevfik Rüstü Aras (1883-1972) Disisleri Bakanı (1925-1938), Selim Sarper (1899-1968) Disisleri Bakanı (1960-1962), Mehmet Cemil Uybadin (1881-1957) Içisleri Bakanı (1925-1927), Sükrü Kaya (1883-1959) Içişleri Bakanı (1927-1938), Hasan Menemencioglu Adalet Bakanı (1941-1943), Vasif Çinar Milli Egitim Bakanı (1924-1925), Mustafa Necati (1894-1929) Milli Egitim Bakanı (1925-1929), Hasan Ali Yücel (1897-1961) Milli Egitim Bakanı (1938-1946), Münir Birsel Milli Savunma Bakanı (1947-1948), Hulûsi Köymen (1891-1965) Milli Savunma Bakanı (1951-1952), Resat Muhlis Erkmen (1891- ?) Tarım Bakanı (1931-1937) (1939), Mümtaz Tarhan (1908-1970) Çalısma Bakanı (1955-1957), Zühtü Velibese Ticaret Bakanı (1950-1951), Ahmed Dallı Ticaret Bakanı (1969-1970), Celal Tevfik Karasapan (1899-1973) Bakan, Milli Emniyet Baskanı, Cevat Abbas Gürer (1887- ?) Atatürk’ün yaveri, Bolu Milletvekili, Süleyman Asaf (1841-1913) Bursa Milletvekili, Bekir Lütfü (1875-1933) Tokat Milletvekili, Niyazi Ismet Gözcü (1884-1966) Istanbul Milletvekili, Saip Özer (1888-1956) Çorum Milletvekili, Haydar Nafiz Antalya Milletvekili, Saadettin Riza Istanbul Milletvekili, Mehmet Rüstü (1893- ?) Bursa Milletvekili, Hüseyin Izzet (1897- ) Afyon Milletvekili, Dr. Fuat Kırklareli Milletvekili, Haci Mehmet (1882- ?) Kütahya Milletvekili, Mahmut Nedim (1882- ?) Malatya Milletvekili, Resit Kadri (1884- ?) Kayseri Milletvekili, Kazim Paşa (1878- ?) Diyarbakır Milletvekili, Lûtfi Müfit (1875- ?) Kırsehir Milletvekili, Hazim Muammer (1893- ?) Kırsehir Milletvekili, Hayrettin Ismail (1887- ?) Bilecik Milletvekili, Hamdi Ismail (1893- ?) Konya Milletvekili, Dr. Yigitoglu Galip (1893- ?) Antalya Milletvekili, Osman Nuri (1880- ?) Manisa Milletvekili, Mükerrem (1885- ?) Isparta Milletvekili, Dr. Ahmet Refik (1873- ?) Bursa Milletvekili, Resit Kadri (1884- ?) Kayseri Millet Vekili, Süreyya Tevfik (1892- ?) Tokat Milletvekili, Ahmet Remzi (1893- ?) Gaziantep Milletvekili, Refet Paşa Istanbul Milletvekili, Ahmet Riza Milletvekili, Esat Nuri (1882- ?) Amasya Milletvekili, Ragipzade Hüsnü (1886- ?) Milletvekili, Mehmet Nuri (1869- ?) Milletvekili, Kazim Hüsnü (1863- ?) Milletvekili, Ali Riza (1887- ?) Mardin Milletvekili, Menemenlioglu Kemal (1883- ?) Manisa Milletvekili, Dr. Mazhar Mehmet (1885- ?) Aydin Milletvekili, Ismail Hakki (1876- ?) Kütahya Milletvekili, Mehmet Halit (1883- ?) Ankara-Burdur Milletvekili, Hilmi Uran (1886-1957) Milletvekili, Nisim Masliyah Milletvekili, Fikret Milletvekili, Dr., Ihsan Serif Milletvekili, ögretmen, Selim Sirri Tarcan (1874-1956) Milletvekili, egitimci, Muhittin Üstündag (1883-1953) Istanbul Valisi, Lutfi Kırdar (1888-1961) Istanbul Valisi, Nevzat Tandogan (1894-1946) Ankara Valisi, Fatin Güvendiren (1873- ?) Bursa Valisi, Mehmet Esref (1879- ?) Izmit Valisi, Mustafa Rahmi Aydin Valisi, Salih Kiliç (1899- ?) Ankara Emniyet Md., Vali, M. Resat Mimaroglu (1882-1953) Sûra-yi Devlet Reisi, Millet Vekili, Ali Riza Sûrayi Devlet Daire Baskanı, Ali Riza Sun Temyiz Mahkemesi azası, Suat Muhtar Davaz Sefir, Paris Büyük Elçisi, Hüseyin Ragip Moskova Sefiri, Kenan Ömer Öner (1881- ?) Avukat, Politikacı, Humbaraci Ahmet Paşa (1675-1742), Hobart Paşa (1822-1886) Ingiliz Amirali, Türk Müsiri, Namik Paşazade Hüseyin Cemil Paşa Abdülaziz’in Basmabeyincisi (1830-1890), Mehmet Rauf Paşa Abdülaziz’in Basyaveri, Gazi Osman Paşa (1832-1900) Plevne Kahramanı, Fuat Paşa (Deli) (1835-1931) Müsir, Faik Süleyman Paşa (1886- ?) 1.Cihan Harbinde Kafkas cephesinde şehit olmuştur, Hüseyin Hüsnü Paşa (1850-1926) Erkaniharp Paşası, Ali Ihsan Sabis Paşa (1882-1957) Birinci Ordu Kumandanı, Ali Kemal Sariay Paşa (1875-1965) Jandarma Umum Kumandanı, Ali Remzi Yigitgüder Paşa (1883-1965) Topçu Erkani Harbi, Zeki Dogan Paşa (1896-1961) Hava Kuvvetleri Kumandanı, Yümni Üresin Paşa (1897- ?) Münakalat Vekili, Esref Manas Paşa (1896-1963) Y.S. üyesi, Münif Paşa (Mehmet Tahir) (1828-1919) Bilgin ve Devlet adamı, Antranik Gircikyan Paşa Tip Doktoru, Selim Sabit Efendi (1829-1910) Memlekette yeni usul maarifi kurani, Mehmet Ali Baba (1853 - 1943) Kizilay ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kurucularından, Hüseyin Kazim Kadri (1870-1934) Lügatçi, yazar, Hasan Cemil Çambel (1877-1967) T.T.K. Baskanı, Mustafa Zühtü Inhan (1881-1970) Iktisat Profesörü, Samim Gönensay Hukuk Profesörü, Neset Ömer Irdelp (1882-1952) Tıp Profesörü, Faik Sabri Duran (1882-1943) Cografya Profesörü, Mustafa Sekip Tunç (1886- ?) Psikoloji Profesörü, Mustafa Inan (1881-1970) I.T.Ü. Rektörü, M.Kemal Öke (1884-1955) Tıp Profesörü, Vasfi Rasit Sevig (1887-1971) Hukuk Profesörü, Besim Ömer Akalin (1862-1940) Tıp Profesörü, Rektör, Milletvekili, Niyazi Ismet Gözcü (1884-1966) Tıp Profesörü, Hüsnü Hamit (1887- ?) Fen Fakültesi Reisi, Mustafa Hulki Erem (1888-1956) Profesör, Rektör, Suphi Kamil (1889- ?) Y.Müh., Rektör, Burhanettin Toker (1890-1951) Hekim, Ord. Prof., Salih Murat Uzdilek (1891-1967) Fizik Profesörü, Fahri Arel (1894- ?) Hekim, Ord. Prof., Muzaffer Sevki (1897- ?) Tıp Profesörü, Kerim Erim (1894-1952) Matematik Profesörü, dekan, Cevat Memduh Altar (1902-1995) Müzikolog, Kazim Ismail Gürkan (1905-1972) Tıp Profesörü, Rektör, Mehmet Ali Özeken (1905-1953) Iktisat Profesörü, Enver Ziya Karal (1906-1982) Tarih profesörü, T.T.K Baskanı, Mukbil Gökdogan (1908-1992) Dr.Y.Müh.Mim., Bayındırlık Bakanı (1960-1961), Hayrullah Örs (1901-1977) Egitimci, Topkapi Sarayı Müzesi Müdürü, Hamdi Peynircioglu (1908-1982) Ord. Prof. Dr., Rektör, Macit Erbudak (1912-1981) Harita Profesörü, Ziya Umur (1916-1990) Hukuk Profesörü, Yusuf Razi Y.Müh. Mektebi Müderrisi, Suphi Kamil Topografya hocası, Y.Müh. M. Direktörü, Sedat Tavat Hekim, Ord. Prof., Sinasi (1824-1871) Gazeteci, yazar, Ziya Paşa (1829-1880) Sair, devlet adamı, Teodor Kasap (1835-1905) Gazeteci ve yazar, Namik Kemal (1840-1888) Büyük vatan sairi, Güllü Agop (Yakup) (1840-1891) Tiyatrocu ve yazar, Mehmet Emin Bey (1844-1874) Yazar, Diran Kelekyan (1862-1918) Lügatçi, yazar, Ahmet Rasim (1864-1932) Yazar, gazeteci, Kazim Nami Duru (1867-1967) Yazar, ögretmen, Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944) Milli sair, Riza Tevfik (1869-1949) Yazar, filozof, Refik Nevzad (1873-1953) Yazar, gazeteci, Hüseyin Cahit Yalçin (1874-1957) Yazar, gazeteci, Ziya Gökalp (1876-1924) Yazar, sosyolog, Ahmet Mithat Efendi (1884 - 1912) Maarifçi, yazar, gazeteci, Fazil Ahmet Aykaç (1884-1967) Yazar, Mithat Cemal Kuntay (1885-1956) Sair, Noter, Ibrahim Necmi Dilmen (1887-1945) Yazar, dilbilimci, Ahmet Emin Yalman (1888-1973) Yazar, gazeteci, Resat Nuri Güntekin (1889-1956) Yazar, ögretmeni, Ömer Riza Dogrul (1893-1952) Yazar, Veli Boland Yazar, ögretmen, Agah Sirri Levend (1894-1978) Yazar, gazeteci, Kadircan Kafli (1899-1969) Yazar, gazeteci, Nurettin Artam (1900-1958) Yazar, Kemal Salih Sel (1900-1975) Yazar, gazeteci, Mümtaz Faik Fenik (1904-1974) Yazar, gazeteci

Ayrıca; Üstad Cemil Sena, Nafiz Enen, Hürriyet Gazetesi’nin eski sahibi Erol Simavi, Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanlığı döneminde başdanışmanı olan Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Nail Güreli, 27 Mayıs 1960’tan sonra oluşturulan devrim hükümetinde sanayi bakanlığı yapan, Türk Eğitim Vakfı kurucularından Şahap Kocatopçu, M. Ali Berkman, yazar Oğuz Atay’ın hocası Mustafa İnan, Bütün Türkiye dergisinin yazarı ve Türkçe Kur’an-ı Kerim’i hazırlayan Osman Nebioğlu, Vakko’nun sahibi Vitali Hakko, Topkapı Sarayı Müzesi eski Müdürü Hayrullah Örs, ünlü Roma hukuku Profesörü Ziya Umur, yazar İskender Ohri, emekli Amiral Burhanettin Erinkul, Şanar Yurdatapan’ın kuzeni Can Arpaç, Star TV’nin ilk genel müdürü Yekta Okur.
Devlet adamları ve politikacılar * Osmanlı Padişahı V.Murad * Şehzade Kemalettin Efendi * Şehzade Nurettin Efendi * 5.Murad''ın Başmabeyincisi Ahmet Seyid * Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa * Sadrazam Ali Paşa * Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa * Sad. Tunuslu Ethem Paşa * Sadrazam Hayrettin Paşa * Sadrazam Mithat Paşa * Sadrazam Ahmet Vefik Paşa * Sadrazam 1. Hakkı Paşa * Sadrazam Talat Paşa * Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı M.Raşit Are * Bahriye Nazırı Cemal Paşa * Maliye Nazırı Cavit Bey * Maliye Nazırı Tevfik Bey * Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Sayman * Nafia Nazırı Ali Münif * Posta Nazırı Kirkor Agaton * Devlet Adamı ve Yazar Ethem Pertev Paşa * Devlet Adamı ve Musikişinas Prens M.Abdülhalim Paşa * Prens Aziz Hasan Paşa, * Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf * Şam Valisi ve Abdülhamid''in Damadı olan Damat Ahmet Nami Bey * Ankara Valisi Reşit Paşa * İttihat ve Terakki Fırkası Umumi Katibi Mithat Şükrü Bleda * Maliye Müs. Faik Süleyman, * Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi * Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Özalp * Başbakan Hasan Saka * Başbakan S. Hayri Ürgüplü * Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen * Başbakan Yardımcısı Akif İyidoğan * Dışişleri Bakanı Bekir Sami Daça * Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras * Dışişleri Bakanı Selim Sarper * İçişleri Bakanı Mehmet Cemil Uybadın * İçişleri Bakanı Şükrü Kaya * Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu * Milli Eğ. Bakanı Vasıf Çınar * Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati * Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel * Milli Savunma Bakanı Münir Birsel * Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen * Tarım Bakanı Reşat Muhlis Erkmen * Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan * Tic. Bakanı Zühtü Velibeşe * Tic. Bakanı Ahmet Dallı * Milli Emniyet Bakanı Celal Tevfik Karasapan * Atatürk''ün Yaveri, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer Askerler * Humbaracı Ahmet Paşa * İngiliz Amirali ve Türk Müşiri olan Hobart Paşa * Abdülaziz''in Başmabeyincisi Namık Paşazade * Hüseyin Cemil Paşa * Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa * Müşir Fuat Paşa * Cihan Harbî''nde Kafkas Cephesi''nde şehit olan Hüseyin Hüsnü Paşa * Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis Paşa * Jandarma Genel Komutanı Ali Remzi Yiğitgüder Paşa * Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa * Münakalat Vekili Yümni Üresin Paşa * Yüksek Şura Üyesi Eşref Manas Paşa Bilim adamları * Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu''nun kurucularından Mehmet Ali Baba * Sözlükçü, Yazar Hüseyin Kazım Kadri * TTK Başkanlığı yapmış olan Hasan Cemil Çambel * İktisat Profesörü Mustafa Zühtü İnhan * Tıp Profesörü Neşet Ömer İrdelp * Coğrafya Profesörü Faik Sabri Duran * Psikoloji Profesörü Mustafa Sekip Tunç * İTÜ Rektörü Mustafa İnan * Tıp Profesörü M.Kemal Öke * Eğitimci, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs * Hukuk Profesörü Vasfi Raşit Seviğ * Tıp Profesörü Besim Ömer Akalın * Tıp Profesörü Niyazi İsmet Gözcü * Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Hamit * Rektörlük de yapmış olan Profesör Mustafa Hulki Erem * Y.Müh., Rektör Suphi Kamil * Ord. Prof .Dr. Burhanettin Toker * Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek * Ord.Prof.Dr. Fahri Arel * Prof.Dr.Muzaffer Şevki * Matematik Profesörü Dekan Kerim Erim * Müzikolog Cevad Memduh Altar * Tıp Profesörü ve Rektör Kazım İsmail Gürkan * İktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken * Tarih Profesörü ve TTK Başkanı Enver Ziya Karal Şairler&yazarlar * Şinasi * Ziya Paşa * Teodor Kasap * Namık Kemal * Güllü Agop * Mehmet Emin Bey * Ahmet Rasim * Diran Kelekyan * Mehmet Emin Yurdakul * Rıza Tevfik * Hüseyin Cahit Yalçın * Ziya Gökalp * Mithat Cemal Kuntay * Ahmet Emin Yalman * Reşad Nuri Güntekin * Agah Sırrı Levent Sanatçılar * Şükrü Şenozan * Ali Sami Boyar * Nazmi Ziya Güran * Namık İsmail * Behzat Butak * İ.Galip Arcan * Ramiz Gökçe * Nurullah Şevket Taşkıran * Mesut Cemil Tel * Mithat Fenmen * Ayhan Işık * Orhan Tanrıkulu * Haluk Tezonar Dim adamları * Şeyhülislam Musa Kazım Efendi * Şeyhülislam İzzettin Efendi * Şeyhülislam Hayri Efendi * Berlin Sefareti Baş İmamı Mustafa Hafız Şükrü * Sefaret İmamı Haşim Veli * Müderris Mahmut Esad Efendi Eğitimciler * Muvaffak Benderli * Yontov Garti * Hikmet Gürtav * Mehmet Ali Kırca * Celal Öget * Halit Sarıkaya * Ali Teoman (vatan)

Dikkat: Yayınlanan bu yazının/haberin tüm hakları habername.com Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu yazı toplam 3926 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri