Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İnci KAYAR

BELGELERLE ASSUBAYLARIN ÖZLÜK HAKLARI

24 Aralık 2012 Pazartesi

Aylardır bir konu var ki ordumuzun asilleri olarak ifade edebileceğimiz, ordumuzun ana insan gücünü oluşturan, kaynakları, belkemiklerini ben dahil tüm basın yayın organları hatta kendi içlerinde web siteleri kurarak, Astsubay dayanışmasının en güzel örneğini gösteren Sayın TEMAD Başkanı Ahmet Keser başkanlığında bu işe gönül veren diğer ağabeylerimiz, büyüklerimiz ve ailelerin kocaman bir aile olmasıyla dile gelemeyen sorunlar tek tek dile getirilmiş çıkmayan sesler topyekun ama asla bir başkaldırı olarak değil insan hakları doğrultusunda yaşam hakkının istendiği çığlıklar daha bir yükselerek hak mücadelesi başlatılmıştır. Amaç insanlık standardında hayat sürmek için, ikinci sınıf muamelesinin sona ermesi için, ülkenin hassas bütünlüğü olması gereken savunma güçlerini oluşturan bir camiada ikiliğin ülke için büyük sorunlar ortaya çıkarttığının bilincinin oluşmasıyla bunların sona erdirilmesi hedeflenmiştir. Aynı ordu da görev yapanların hiyerarşi adına uğradıkları haksızlıklar örneklendirilerek çözümler aranmıştır. Bu yazımız da hassas araştırmalara dayanan assubayların özlük haklarına yönelik belgelerle açıklık getirilmeye çalışılmış delillerle sıkıntıların boş laftan ibaret olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Kamuoyunda lanse edildiği gibi bir assubayın aslında o kadar da maaş almadığı normal memurdan bile neredeyse aşağılarda maaş aldığı gözler önüne serilecektir.

27 yıl 9 ay Hava Kuvvetleri’nde orduya hizmet etmiş 1. derece 1. kademeden, 3600 Ek Göstergeden 15.02.2002 yılında emekli olmuş Astsubaya Emekli Sandığı tarafından üç aylık 570,460 TL.emekli maaşı bağlanırken net ödenen Üç Aylık 1711.00 TL. olmuştur. Buna göre; Temmuz 2002 tarihinde  tüm memur ve emekli maaşlarına % 5 enflasyon farkı zam olarak yansıtılırken; örnekte verilen Astsubayın emekli maaşı 570,460 * %5= 598,983 TL’ye yükselmiştir.Yani örnekte verilen Astsubay Aralık 2002 tarihi itibarı ile de 598,983 TL emekli maaşı almaktadır.2012 yılı Bütçe görüşmelerinde; “Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 2002 Aralık ayında 392 lira iken, 2012 Aralık ayında 1.758 liraya çıkmış ve buradaki artış yüzde 348,5 olmuştur. Bu dönemde, tabii ki, enflasyonun yüzde 141 civarında olduğunu dikkate alırsanız hakikaten bu artışı çok daha iyi bir şekilde anlamış oluruz. Yine, benzer bir şekilde aile yardımı ödeneği dâhil ortalama memur maaşı 2002 Aralık ayında 578 lira iken 2012 Aralık ayında 2.042 liraya çıkmıştır. Burada da artış yüzde 253,3 olmuştur. Benzer şekilde net asgari ücret 2002 Aralık ayında 184 lira iken 2012 Aralık ayında 740 liraya çıkmış, artış oranı yüzde 301,5 civarında olmuştur.” Biçimindeki ifadeler doğrultusunda konu incelenmeye devam edildiğinde;

Örnekte Verilen Astsubayın Aralık 2002 Tarihinde Emekli Maaşı: 598,983 TL ‘dir Aralık 2002 Tarihinde En Düşük Memur Maaşı İse: 392 TL olduğu görülecektir. Örnekte Verilen Astsubayın Aralık 2012 Tarihinde Emekli Maaşı: 1798,58 TL iken Aralık 2012 Tarihinde En Düşük Memur Maaşı İse: 1758,12 TL ‘dir.

Buna göre normal memur maaşı ve assubayın durumu karşılaştırıldığında ise; Astsubayın Aralık 2002 tarihinde almış olduğu emekli maaşı 598,583 TL’dir.En düşük memur maaşı ise yine Aralık 2002 tarihinde 392 TL ‘dir.Yani örnekte verilen Astsubay Aralık 2002 tarihinde en düşük memur maaşına göre; 598,983 TL : 392 =1,52 Katı maaş aldığı net bir şekilde görülmektedir. İncelemeye devam edildiğinde; Örnekte verilen Astsubayın Aralık 2012 tarihinde almış olduğu emekli maaşı 1798,98 TL’dir.En düşük memur maaşı ise yine Aralık 2012 tarihinde 1758,12 TL ‘dir.Yani örnekte verilen Astsubay Aralık 2012 tarihinde en düşük memur maaşına göre; 1798,58 :1758,12 = 1,02 Katı maaş almaktadır. Örnekte verilen Astsubayın Aralık 2012 tarihinde alması gereken emekli maaşı reel olarak hesaplandığında Aralık 2002 tarihi alım gücüne ve En Düşük Memur Maaşına Göre : 1758,12* 1,52 KAT=2672,42 TL Olmalıdır. Örnekte verilen Astsubayın Aralık 2012 tarihinde almış olduğu emekli maaşı kaybı reel olarak hesaplandığında; 2672,42 – 1798,58 = 873,84 TL ‘dir. Diğer taraftan Örnekte verilen Astsubayın 1 inci derecenin 1 inci kademesinden Şubat 2002 tarihinde almış olduğu emekli maaşının 570 TL. olduğu belgesi ile ifade edilmişti.

Şimdi gelelim Albay ve Astsubay arasındaki maaş farkının incelenmesine; Aynı tarihte  emekli olmuş,1 inci derecenin 4 üncü kademesinden 2 yıllık Kıdemli Albayın emekli maaşı ise 810 TL olup; örnekte verilen Astsubayın emekli maaşı ile Kıdemli Albayın emekli maaşı oranlandığında; Şubat 2002 tarihinde Kıdemli Albayın emekli maaşı Örnekte verilen Astsubayın emekli maaşına göre; 810:570=1,42 Katı kadardır. Şubat 2002 tarihinde Örnekte verilen Astsubayın emekli maaşı ile Kıdemli Albayın emekli maaşı arasındaki 240 TL’lik fark Makam Tazminatı farkıdır. Devam edildiğinde; örnekte verilen Astsubayın 1 inci derecenin 1 inci kademesinden Aralık 2012 tarihinde almış olduğu emekli maaşının 1798 TL olduğu belgesi ile ifade edilmişti. Aynı tarihte 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden 2 yıllık Kıdemli Albayın emekli maaşı ise 4200 TL dir. Örnekte verilen Astsubayın emekli maaşı ile Kıdemli Albayın emekli maaşı oranlandığında; Aralık 2012 tarihinde Kıdemli Albayın emekli maaşı Örnekte verilen Astsubayın emekli maaşına göre;  4200:1798=2,35 Katı kadardır.

Aralık 2012 tarihinde Örnekte verilen Astsubayın emekli maaşı ile Kıdemli Albayın emekli maaşı arasındaki 2402 TL’lik fark Makam Tazminatı + Hizmet Tazminatı + Temsil Tazminatı + Kadrosuzluk Tazminatı farkıdır.        

Yani Şubat 2002 tarihinden Aralık 2012 tarihine kadar geçen yaklaşık 11 yıllık sürede Kıdemli Albayın emekli maaşı ile Örnekte verilen Astsubayın emekli maaşı arasındaki fark 1,42 kattan 2,35 kata çıkmıştır. Diğer taraftan Şubat 2002 tarihinde emekli olan Kıdemli Albayın emekli maaşı ile en düşük memur maaşı Aralık 2002 tarihine göre oranlandığında; Emekli Kıdemli Albaya Temmuz 2002 tarihinde yapılan % 5’lik enflasyon zammı ile Aralık 2002 tarihinde emekli maaşı; 810 * % 5=850 TL olmuştur.

Aralık 2002 tarihinde en düşük memur maaşı; 392 TL’dir.

Kıdemli Albayın emekli maaşı ile en düşük memur maaşı Aralık 2002 tarihine göre oranlandığında; 850 : 392 = 2,16 Katı kadardır.

Aralık 2012 tarihinde 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden 2 yıllık Kıdemli Albayın emekli maaşı;  4200 TL’dir. Aralık 2012 tarihinde en düşük memur maaşı ise; 1758,12 TL ‘dir. Kıdemli Albayın emekli maaşı ile en düşük memur maaşı Aralık 2012 tarihine göre oranlandığında; 4200 : 1758 = 2,38 Katı kadardır.

Şimdi sonuca gelelim; görüldüğü üzere örnekte verilen emekli astsubayın emekli maaşı Aralık 2002 tarihinden Aralık 2012 tarihine kadar geçen sürede en düşük memur maaşının 1,52 katından 1,02 katına düşürülürken; emekli kıdemli albayın emekli maaşı aralık 2002 tarihinden Aralık 2012 tarihine kadar geçen sürede en düşük memur maaşının 2,16 katından 2,38 katına çıkarılmıştır. Toplumun tüm kesimlerinin ülke ekonomisinin yükselmesinden aldıkları pay Ocak 2002 – Aralık 2012 tarihleri arasında subaylarda dahil olmak üzere  yükselirken, maalesef astsubayların aldıkları pay reel olarak % 50 düşürülmüştür.

Şimdi bu durumları açıkladıktan sonra; 13 Temmuz 2001 tarih ve 24461 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında düzenlemeler ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname) kamu kuruluşlarında görev yapan personel için “EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET” adı altında düzenlemeye gidilmiş ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 1 inci maddesine C bendi eklenerek, Temsil Tazminatı almayan personelden;

1) 7000’den daha düşük göstergeler üzerinden makam ve yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara (Kd.Alb.-Alb.-Yb.) 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere,

2) Bunların dışında en az 5 hizmet yılını dolduranlara, (Kd.Bnb.-Ütğm.-Kd.Bçvş.-Kd.Çvş.) hizmet sınıfı ve yılları, tabi oldukları personel kanunları, kariyerleri, kamu görevlerine giriş dereceleri ve öğrenim durumları birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle ve 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatının ödeneceği,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlere göre ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, çalışanlar ve emekliler için gösterge rakamlarını belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, Bu tazminatın Bakanlar Kurulunca tespit edilecek oranda emeklilere de uygulanacağı ve 15 Ocak 2002’den itibaren %20’si, 15 Ocak 2003’ten itibaren %40’ı, 15 Ocak 2004’ten itibaren %60’ı, 15 Ocak 2005’ten itibaren %80’i, 15 Ocak 2006Dan itibaren %100’ü ödeneceği çıkarılan 375 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince karara bağlanmıştı. Ancak; 15.000 gösterge üzerinden üst kadrolara (Kd.Alb.-Alb.-Yb.) %20’lik dilimler halinde 15 Ocak 2006 tarihine kadar yükselerek ödenecek temsil tazminatları15 Ocak 2002 tarihinden itibaren %100’ü ödenmeye başlanmış, ülkemizin 2001 yılında girmiş olduğu ekonomik kriz ile yeterli kaynak bulunmayışı gerekçe gösterilerek, 10.000 gösterge üzerinden alt kadrolara (Kd.Bnb.-Ütğm.-Kd.Bçvş.-Kd.Çvş.) %20’lik dilimler halinde 15 Ocak 2006 tarihine kadar yükselerek ödenecek görev tazminatları ise ödenmemiştir. 25 Ocak 2008 tarihinde “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı” ile bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek, yukarıda belirtilen 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendinin (2) numaralı alt bendini yürürlükten kaldırmış ve aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan (1) ve (2) numaralı bentlere ibaresi (1)  numaralı alt bende şeklinde değiştirmiştir.

Bu değişiklik; üst kadrolara 15 Ocak 2002 tarihinden beri  %100’ü ödenen görev ve temsil tazminatının ödenmeye devam edilmesini, alt kadrolara 15 Ocak 2002 tarihinden itibaren ödenmesi vaat edilen görev ve temsil tazminatının hiç ödenmeden yürürlükten kaldırılmasını sağlamıştır.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulamaya geçiriliş amacı, aynı işi yapan personel için “EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET” ödenmesi ve ücretlerdeki uçurumun azaltılması idi. Ancak uygulamada General kadrosunun daha önceden aldığı bu tazminatlar, Albay ve Yarbay kadrolarına da verilmiş, General ve Yarbay kadroları arasındaki ücret uçurumu azaltılmış, ancak Yarbay kadroları altında yer alan kadrolara verilmeyerek, bu kadrolarda görev yapan personel ücretlerinde ki uçurum daha da büyütülmüştür.

Çalışmamız devam etmekte olup incelemeler sonucunda köşemde yer vermeye devam edileceğimin bilinmesini isterim.

 

Not: Bizim burada yazdığımız yazılar gönülülük esasına tabi olup hiçbir maddei veya manevi gelir almamaktayız yazılarımızdan. Kamuoyuna yanlış anlamaların olmaması adına duyurulur.!!!

Dikkat: Yayınlanan bu yazının/haberin tüm hakları habername.com Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu yazı toplam 27336 defa okunmuştur
---
---
içten dileklerimle Tebrikler
05 Mart 2014 Çarşamba 17:42
Beğendim (0)Beğenmedim (0)
YORUMUN DEVAMI
TŞK
ASTSUBAY
AĞZINIZA YÜREĞİNİZE VE KALEMİNİZE SAGLIK
04 Mart 2014 Salı 18:38
Beğendim (2)Beğenmedim (0)
YORUMUN DEVAMI
belgelerle as.sb, ların özlük hakları
mehmet çelik
inci hanım. tsk ederim yazınızı okudum.devamını dilerim. ne varki ömür kısa bu ulkede hak arayısına cıkan kısı veya topluluklar yok olduklarında haklarını iade ederler,yıllardır böyle olmustur,olmayada devam edecektir.aslında HERSEY ortada istemeden verilmeliydi,ben öldükten sonra hakkım olanı verse ne yazar.cöbunden verıyorlar sanki ulkede ALLAH göstermesin savas çıksa ben bunların kedıden kacan fare gıbı ASSB lara sarılıp aman dıyecekleri gunlerıde yasıyacaklarını görecegımızı bılıyorum. işte o zaman bedelını odeyecekler........... BEN ULKEMDEN HİÇBİR MENFAAT BEKLEMEDEN 25 YIL HİZMET ETTİM HİÇBİR PİŞMANLIGIMDA YOK AZDA OLSA GÖREVDEYKEN MAASIMI ALDIM.NE VARKİ HAKKIM OLANI, HAK ETTIGIM KADARINI ALAMADAN EMEKLİ OLDUM.HAKKIMI YIYENLER DEN HESAP SORSAMDA SİSTEM BUNLARA ÇALISIYOR.YESINLER BAKALIM.BİR GÜN DAG FARE DOGURURSA BENDE BENDEN ALDIKLARINI FAZLASIYLA BEN VEYA BENDEN SONRAKİ AS.SB LAR ALACAKLARINI BILIYORUM. yasanan yasanmakta olan hıcbirsey ne unutulur.ne bedelı odenmedıkcekap
27 Ocak 2013 Pazar 11:21
Beğendim (1)Beğenmedim (0)
YORUMUN DEVAMI
HAK - HUKUK
ÜNSAL KAYA
1989-1990 YILLARINDA GÜNEYDOĞUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE GÖREVLİYDİM,O TARİHLERDE GÖREV YAPANLAR İYİ BİLİRLER OHAL TAZMİNATININ BİR KISMINI BİZE VERİRLER BİR KISMINI DA ADIMIZA BANKAYA YATIRIRLARDI...YATIRILAN BU KISMI ALAMADIK...GİTTİ,KEY ÖDEMELERİNDEN EKSİK ALDIK,DİYORLAR Kİ KURUMUNUZA MÜRACAAT EDİN,MÜRACAAT ETTİĞİM HALDE ALACAĞIMIN 1/5'Nİ ALABİLDİM.TAM 6 YER GEZMİŞİM KİME NE ANLATAYIM...ŞİMDİ İNCİ HANIM'DA ÖZETLEMİŞ DURUMU...ANLAŞILAN O Kİ BENİM İŞİM AHİRET'E KALDI,UMARIM Kİ DEVLET CENAB-I ALLAH'IN ADALETİNDEN KAÇAMAYACAK VE TÜM KALANLARI BANA İADE EDECEKTİR.
04 Ocak 2013 Cuma 22:18
Beğendim (4)Beğenmedim (0)
YORUMUN DEVAMI
bir de
tevfik karınca
bu 1. dereceye yükeslmiş astsubayın maaşıdır aynı yıl hizmet verip te 1200 1330 tl maaş alan çok astsubay vardır
03 Ocak 2013 Perşembe 23:14
Beğendim (3)Beğenmedim (0)
YORUMUN DEVAMI
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri