Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İnci KAYAR

HACZEDİLEMEYECEKLER VE ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

06 Ocak 2014 Pazartesi

Bugün köşemde iki konuyu kısa kısa ele alacağım. İcra ve Hacizler ilk konum olacak. İcra ve haciz nedir en basit açıklamasıyla borcunu ödemediysen malına el koyarım mantığı ve uygulamasıdır. Buraya kadar herşey tamam pekala neler haczedilemez diye bir soruya da cevap Takip Hukukumuzun Uygulama Kılavuzunda m. 45 de sıralanmaktadır.  

Bir Kısmı Haczedilemeyen Haklar

İİK. m. 83: “Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, 85 sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.”

1. Maaş ve ücretler

2. İntifa hakları ve hâsılatı İntifa hakları ve hâsılatının da bir kısmı haczedilebilir. Bundan maksat, intifa hakkının kullanılması, yani geliri ve kirasıdır.

3. Sigortalar

4. Emekli sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar

Borçluya Emekli Sandığı Vakfından bağlanan iratların, borçlunun ve ailesinin geçimleri için icra müdürlüğünce zorunlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra kalan bölümü haczedilebilir. Bu miktar 1/4 ten az olamaz.

5. İlama dayanmayan nafakalar

Bugünkü ikinci Konumuz ise Arabulucuk Sistemi ; "Mahkemesiz Adalet" olarak tanımlanan arabuluculuk sistemi, 22 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girdi. Açılan kurslarla yaklaşık %99’u hukukçu olan kişiler Arabulucu ünvanıyla görevlerine başladılar. Amaç neydi bu uygulamada;  Yargıdaki iş yükünün azaltılmasının hedeflendiği sistem, hukukçuları ikiye bölerken, iş dünyası temsilcilerini uzun süren ticari davalar konusunda umut kapısı olmuştur.

 

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılmadan Önce Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

 

1.

a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

80,00 TL

 

ab) Takip eden her saat için

60,00 TL

 

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

60,00 TL

 

bb) Takip eden her saat için

40,00 TL

2.

a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

160,00 TL

 

ab) Takip eden her saat için

120,00 TL

 

b)Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

120,00 TL

 

bb) Takip eden her saat için

80,00 TL

 

c) Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,

 
 

ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)

190,00 TL

 

cb) Takip eden her saat için

140,00 TL

 

d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

da) Bir saati (İlk üç saate kadar)

140,00 TL

 

db) Takip eden her saat için

95,00 TL

3.

a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

80,00 TL

 

ab) Takip eden her saat için

60,00 TL

 

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

60,00 TL

 

bb) Takip eden her saat için

40,00 TL

4.

a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

160,00 TL

 

ab) Takip eden her saat için

120,00 TL

 

b)Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

120,00 TL

 

bb) Takip eden her saat için

80,00 TL

 

c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,

 
 

ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)

190,00 TL

 

cb) Takip eden her saat için

140,00 TL

 

d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

da) Bir saati (İlk üç saate kadar)

140,00 TL

 

db) Takip eden her saat için

95,00 TL

5.

a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

95,00 TL

 

ab) Takip eden her saat için

70,00 TL

 

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

70,00 TL

 

bb) Takip eden her saat için

45,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

 

1.

a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

100,00 TL

 

ab) Takip eden her saat için

75,00 TL

 

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

75,00 TL

 

bb) Takip eden her saat için

50,00 TL

2.

a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

200,00 TL

 

ab) Takip eden her saat için

150,00 TL

 

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

150,00 TL

 

bb) Takip eden her saat için

100,00 TL

 

c)  Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,

 
 

ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)

240,00 TL

 

cb) Takip eden her saat için

180,00 TL

 

d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

da) bir saati (İlk üç saate kadar)

180,00 TL

 

db) Takip eden her saat için

120,00 TL

3.

a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

100,00 TL

 

ab) Takip eden her saat için

75,00 TL

 

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

75,00 TL

 

bb) Takip eden her saat için

50,00 TL

4.

a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

200,00 TL

 

ab) Takip eden her saat için

150,00 TL

 

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

150,00 TL

 

bb) Takip eden her saat için

100,00 TL

 

c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,

 
 

ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)

240,00 TL

 

cb) Takip eden her saat için

180,00 TL

 

d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

da) Bir saati (İlk üç saate kadar)

180,00 TL

 

db) Takip eden her saat için

120,00 TL

5.

a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

120,00 TL

 

ab) Takip eden her saat için

90,00 TL

 

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

 
 

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

90,00 TL

 

bb) Takip eden her saat için

60,00 TL

 

İKİNCİ KISIM

Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılamadan Önce veya Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret


Üzerinde Anlaşılan Miktarın;

 

1.

İlk 25.000,00 TL’si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 6

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 9

2.

Sonra gelen 35.000,00 TL 'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 5

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 7,5

3.

Sonra gelen 60.000,00 TL 'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 4

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 6

4.

Sonra gelen 200.000,00 TL 'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 3

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 4,5

5.

Sonra gelen 500.000,00 TL 'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 2

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 3

6.

Sonra gelen 680.000,00 TL 'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1,5

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 2,5

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL 'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1,5

8.

2.750.000,00 TL 'dan yukarısı için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 0,1

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 0,2

 

 

 

Dikkat: Yayınlanan bu yazının/haberin tüm hakları habername.com Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu yazı toplam 3472 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri