Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İnci KAYAR

ORDAN BURDAN

01 Haziran 2013 Cumartesi

DEMLENİP DEMLENİP ÖNÜMÜZE MÜTAMADİYEN KONAN, ZORLANARAK KAFAYA VURURCASINA,

AĞZIMIZDAN BURNUMUZDAN GELENE KADAR İÇ İÇ DENİLEN  KATRANA DÖNMÜŞ ÇAY MİSALI

RAYİHASI KAYBOLMUŞ AMA İÇMEYE MECBUR TUTULAN VE HATTA

BURNUMUZU ELİMİZLE KAPATA KAPATA İÇTİĞİMİZ ÇAY NİYETİNE O ZEHİR

EBEDİ KALMAYACAKTIR DAMARLARDAKİ KANIMIZDA VE TEK KARIŞIM OLMADAN AKACAKTIR DAMARLARIMIZDAN ...

 

Belirli alanların çevre güvenliklerinin sistemsel bazda hassasiyetle sağlanması elbette ki elzemdir. Buralar; bağlı olunan güvenlik birimlerine göre (polisiye, jandarma ya da özel güvenlik bölgesi olarak) ayrılmaktadır. Askeri yasak bölgeler kapsamındaki pek çok yer günümüzde özel güvenlik kanunun gereğince bu kuruma verilerek onlardan sorulan yerler statüsüne geçmişlerdir. Acaba ülkemiz bu özel güvenlik sisteminde ne kadar yol kat etti. Hiçbir okulu olmayan sadece verilen kurs yerlerinden alınan sertifika (belge!) ilke hem mesleğe atılıyor hem de aldığı silah sertifikasıyla eli silah tutan oluveriyor. Çoğunun mesleği özel güvenlik eğitimiyle bağdaşmayan kişilerden oluşan bu kişileri mesleğe çeken nedir? İşsizlikten kaçış, üniformanın cazipliği ya da eline silah alabilme özgürlüğü müdür? Düne kadar askeri bölge alanı içinde uyarıcı tabelaların bulunduğu yerler tabir caizse çekirdekten yetişmeyen işsiz kalmış binlerce kişiye emanet edildi. Evet yasalarla onlara verildi bu görev. Legal yoldan alınan bu görevlerde hizmetler ne ölçüdedir?

Şenlik, etkinlik ya da fuar alanlarında özel tutulan ya da devlet büyükleri olsun zenginlerin olsun ya da gece kulüplerinde, barlarda body gard statüsünde iken ve buraların ya da kişilerin  koruma talepleriyle tutulan grup olarak kanunlarla hayli iyi yerlere geldi.

Geldi de biz polisin çoğunluğundan oluşan grubunun yine çekirdekten yetişmeden işsiz kalanların en son çare seçtiği meslek derken ve toplumla iç içe olan bu zümrenin dört dörtlük eğitimlerinin olmadığı hatta hatta psikolojik eğitim bile almadıklarını söyleyip dururken sadece kaba kuvvet kullanacağım bilinciyle, karşımdakine tahakküm kurucu olacağım bilinciyle oluşturulan bu grup yani özel güvenlik ne kadar çalışmaktadır ya da gerçekten görevinin bilincinde midir?

Pek çok yerde siz de görmektesiniz eskiden askeri bölge diye anılan yerler ki (vatandaşın çoğu zaman ya buraları piknik alanı yapsalar ya da vay bak oraları da askerler almış kesin oraya villalar yapacaklar) gibi söylemleri varken şimdiler de özel güvenlik bölgesi olan yerlere halkın tepkisi nedir merak ederim. Öyle merak ederim ki hatta “yaa kimden koruyorsunuz bu bölgeyi çekmişler teli bir de köpek bağlayın” söylemlerini dile getiren halk acaba özel güvenlik bölgesi yapılan bu yerlerde jiletli tellerle çevrilen bu yerler için ne düşünür. 

Kültür olarak bunu hep yazarım at avrat silah kültürüyle yetiştik derim gerçekten de öyle bir milletiz. Yenilikler kol geziyor Silahlı Kuvvetlerde işte emekliliklerin önlenmesi için intiharların önlenmesi için baştan aşağı değişiklikler var gündemde onları bir sonraki yazımda yazacağım için şimdi başka bir yenilikten bahsetmek istiyorum. Hepimizin malumudur ki TSK’da sivil memurlarda bulunmaktadır. Kadını, erkeği sivili askeriyle bir omuz olduğumuz bu günlerimizde resmi kıyafet taşıyan personel dışında çalışan sivil personele de nöbet sistemi gelecekmiş. Bir söz vardır bir yerde herkes başsa kim kimi yönetecektir nasıl bir nizam sağlanacaktır. Artı ayrı ayrı kanunlara tabi çalışan sivil-asker personelin bu nöbet durumu nasıl olacak? Askeri personel de bile karışıklıkların had safhada olduğu düzeltilmesi beklenen ona konunun arasında nöbetlerde olduğu halde bu durum nasıl çözülecek. Önceleri askeri personel arasında ayrım varken şimdi yeni bir ayrım yola çıkmış durumda. Farklı yasalara tabi çalışan sivil-asker kargaşasıdır yola çıkan. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130530.htm

TSK İç Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle nöbetten muaf olanların personelin değişmesine konu olan bu durum; Resmi Gazete de yayımlandı. Pek çok konuşma var ki hemen haklı olarak nöbet ücretini iyi tutsalar yoksa çekilmez. E kardeşim önceden nöbet tutan sen yatarken ben yatarken nöbet tutan askeri personeli düşünün bunları derken.

Yönetmeliğin eski ve yeni halini aynen taşıyorum yazımın sonuna;

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ŞU ŞEKİLDEDİR:

1- Uzman jandarmalar da nöbete dahil edilmiştir.

2- Daha önce sadece hamile subaylar nöbetten muaf tutuluyordu. Yeni düzenleme gereğince, subay kısıtlaması kaldırılmıştır.Uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren süt izni süresinin bitimine kadar geçen süre içinde tüm bayan personel nöbetten muaf tutulacaktır.

3- Kadrosunda emir astsubayı bulunan komutanlık emir astsubayları da nöbetten muaf tutulacaktır.

4- Astsubaylıktan subaylığa geçen personelden 23 hizmet yılını, uzman jandarma/uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelden 24 hizmet yılını dolduranlar ile uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve sivil memurlardan 24 hizmet yılını dolduranlar nöbetten muaf tutulacaktır.

5- Muhtaç özürlü eş veya çocuğu bulunan askeri ve sivil personel nöbetten muaf tutulacak.

6- Eşi harp veya vazife malülü olan ve 18 yalından küçük çocuğu bulunan askeri ve sivil personel nöbetten muaf tutulacak.

7- Daha önceki düzenlemede nöbeti pazar gününe rastlayan sadece subay ve astsubaya salı gününe kadar istirahat izni veriliyordu. Değişiklikle bu hak, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlara da verilmiştir.

 

YÖNETMELİĞİN YENİ HÜKMÜ

MADDE 382 –Kıtalar, karargâhlar ve kurumlarda belirli bir sıra ve süre ile subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtı içinde vazifeli olan bilumum sivil şahıslar tarafından nöbet tutulur. Nöbetler Karargâh ve kurumlarda sabah saat 09.00 dan ertesi günü saat 09.00 a kadardır. Kıtalarda kıtanın özelliğine göre, komutanın münasip göreceği zamanda başlar ve nöbet 24 saati geçemez.

Nöbet hizmetine aşağıdaki personel dahil edilemez.

a. Albaylar,

b. Alay (Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında eşidi) komutan yardımcısı ile eşidi kurum amiri yardımcıları (Askeralma bölge başkanlıkları ile aynı bina veya kışla içindeki askerlik şubesi başkanları ile bir kışla nizamında konuşlu bulunan kışla komutanı dışındaki askerlik şubesi başkanları hariç),

c. Kurmay Başkanları veya vekilleri, askerî hâkimler, disiplin subayları ile kadrosunda emir subayı bulunan komutanlık emir subayları ve kadrosunda emir astsubayı bulunan komutanlık emir astsubayları,

ç. Aldığı görevin özelliği sebebiyle nöbet hizmetinden affedilenler,

d. Uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren süt izni süresinin bitimine kadar geçen süre içinde bayan personel,

e. İki kademeli kıdemli başçavuşlar (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık bekleme sürelerine tabi olan astsubaylar için kıdemli başçavuşlar),

f. Astsubaylıktan subaylığa geçen personelden 23 hizmet yılını, uzman jandarma/uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelden 24 hizmet yılını dolduranlar ile uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve sivil memurlardan 24 hizmet yılını dolduranlar,

g. 5378 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç özürlü oldukları, yetkili sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporu ile belgelenen eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bulunan askerî ve sivil personel (Gemilerdeki nöbet hizmetleri hariç),

ğ. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, harp ve vazife malullüğü hükümleri kapsamında aylık bağlanmış olan şehit eşlerinden, evli olmayan, bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmamış çocuğu bulunan TSK’da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel,

h. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından harp ve vazife malulü aylığı bağlanmış ve TSK’da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel.”

 

YÖNETMELİĞİN ESKİ HÜKMÜ

Madde 382 - (Değişik madde: 05/10/1968 - 13019 s. R.G.)

Kıtalar, Karargahlar ve kurumlarda belirli bir sıra ve süre ile subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, erbaş ve erler ile Silahlı Kuvvetler Teşkilatı içinde vazifeli olan bilumum sivil şahıslar tarafından nöbet tutulur. Nöbetler Karargah ve kurumlarda sabah saat 09.00 dan ertesi günü saat 09.00 a kadardır. Kıtalarda kıtanın özelliğine göre, komutanın münasip göreceği zamanda başlar ve nöbet 24 saati geçemez.

Nöbet hizmetine aşağıdaki rütbe ve makam sahipleri dahil edilemezler.

a) Albay ve birinci sınıf askeri memurlar,

b) (Mülga bent: 15/03/1984 - 18342 s. R.G.)

c) (Değişik bent: 20/04/2000 - 24026 s. R.G.) Alay (Deniz ve Hava'da eşidi) komutan muavini ile kurum amiri muavinleri, (Askerlik dairesi ile aynı bina veya kışla içindeki askerlik şubesi başkanları ile bir kışla nizamında konuşlu bulunan kışla komutanı dışındaki askerlik şubesi başkanları hariç.)

d) Kurmay Başkanları veya vekilleri, askeri hakimler, disiplin subayları ile kadrosunda emir subayı bulunan komutanlık emir subayları,

e) Birlik komutanı veya kurum amirlerince, görevleri ve sorumlulukları icabı nöbete dahil edilmemesine karar verilen mal saymanı ve mal sorumluları ile aynı şekilde ek görev olarak mal saymanlığı ve mal sorumluluğu yapanlar,

f) Aldığı görevin özelliği sebebiyle nöbet hizmetinden affedilenler,

 

g) (Değişik bent: 25/6/2002 - 24796 s. R.G.) Uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren doğumun gerçekleşmesini müteakip çocuğun bir (12 ay) yaşını doldurmasına kadar geçen süre içinde bayan subaylar,

h) (Ek bent: 03/04/2003 - 25068 s. R.G.) İki kademeli kıdemli başçavuşlar.

YENİ HÜKÜM

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 387 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Ancak, nöbeti Pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar ile uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlar, nöbeti devir ve teslimden sonra salı günü mesai başlangıcına kadar istirahat ederler.”

ESKİ HÜKÜM

Ancak, nöbeti Pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar, nöbeti devir ve teslimden sonra ertesi günkü mesaiye kadar istirahat ederler.

 

Son olarak;

Herkes baş olursa kim kime komuta edecek hele ki bu Silahlı Kuvvetler gibi ülkenin savunma kurumunda olursa!!

  

Dikkat: Yayınlanan bu yazının/haberin tüm hakları habername.com Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu yazı toplam 4164 defa okunmuştur
GÜVENLİK UZMANI SERTİFAKSINDA HAKSIZLIK EDİLENLER.
AHMET GÜNDÜZ
Türkiye genelinde Güvenlik uzmanlığından sertifika almayan kişiler yani Askerler güvenlik işleri ile fabrika v.s nin güvenliğinde görev alamıyor neden:TSK de yıllarca görev yapmış savaş uzmanı,yakın boğuşma uzmanı,hayat idame uzmanı,güvenlik ile ilgili amir durumunda 24 görev alan bu insanlar ,güvenlik sertifikasu veren onaylayan kişilerin de hocaları olduğu neden bilkinmez. karda kışta hayatta kalma mücadelesinin nasıl yapılacağını profösyenel ASKER OLAN bu kişilerden bahsederken,Halı hazır da 1960-2013 HALA DEVAM EDEN ASİMİLE LER GEREĞİNCE tsk DEN HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN ÇIKARILAN VE MAĞDUR EDİLEN HALI HAZIRDA 3800 sB VE aSTB MEVCUT BU ARKADAŞLARIMIZIN MESLEĞİ PROFÖSYENAL aSKERLİK YANİ GÜVENLİK AMA SERTİFİKASI OLMADIĞI İÇİN İŞE ALINMAMAK TA NEDEN BU HAKSIZLIK DEĞİL Mİ BU KARDEŞLERİM DAĞDA BAYIRDA EĞİTİM ALANLARINDA EĞİTİM VERMEDİLER MÖİ NE DERSİNİZ BUNLAR NEDEN GÖRÜLMEZ.HAKKANİYET ÖLÇÜSÜ İBRE DOĞRU TARTMIYOOR,KANTAR BOZUK BELEDİYE AYAR MEMURLUĞUNDAN DOĞRU OLDUĞUNA DAİR BELGE A
13 Haziran 2013 Perşembe 16:40
Beğendim (1)Beğenmedim (0)
YORUMUN DEVAMI
GEÇ GELEN HİZMET DEĞİŞİKLİĞİ
AHMET GÜNDÜZ
TSK de Alb.rütbesine gelmiş subaylar nöbete dahil edilmeyenlerin içinde yer almakta iken,TSK de 25 yılını doldurmuş Astsb.lar nöbete dahil edilirlerken bu güne kadar ordunun temel taşı bu abilerimiz gece eğitimine de sabaha kadar devam etiler ve bu haksızlığı hiç gören olmadı.lojmn tahsişsinde de yenileilklerin olması gerek Sb Astbçtefriki olmamalı bu haksızlık yıllardır var inşallah bu da düzelir.6191 sayılı yasanın mağduru olanlartın da hakları verilir inşallah çok geç kalınmaz.Ben dede/ESKİŞEHİR re sen emekli Askerler derneği üyesi SAYGILARIMLA BAŞARILAR DİLERİM.
11 Haziran 2013 Salı 09:25
Beğendim (2)Beğenmedim (0)
YORUMUN DEVAMI
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri