Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İnci KAYAR

ŞİRİNCE İLE ŞİRİNLEŞMEK

18 Aralık 2012 Salı

(Eşratu’s-Saa), ahir zamanda ortaya çıkarak Kıyamet’in yaklaştığını, kopmak üzere olduğunu gösteren belirtiler; genellikle Küçük Alametler (Alamat-ı Suğra) ve Büyük Alametler (Alamat-ı Kübra) olmak üzere iki bölüm halinde incelenir. Kur’an, Kıyamet’in zamanını Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceğini belirtir (el-A’raf, 7/187; Lokmun 31/34; el-Ahzab, 33/63). Buna karşılık yaklaştığını (el-Zümer, 54/1), yakın olduğunu (en-Nahl, 16/77), ansızın geleceğini (el-A’raf, 7/187) bildirir. Kıyamet alametlerinin belirdiğini (Muhammed, 47/18) ifade etmekle birlikte bunlar hakkında bilgi vermez. Ancak, “Saat yaklaştı, ay yarıldı yarılacak” (el-Kamer, 54/1) ayetinin ikinci bölümünün “ay yarılacak” biçimde anlaşılması durumunda, bu olay Kur’an’da anılan tek Kıyamet alameti olma özelliği kazanır. Hadis külliyatları ise Kıyamet’ten önce ortaya çıkacak alametlerden söz eden çok sayıda hadis ihtiva eder. İslam bilginleri hadislerde dile getirilen alametleri nitelikleri açısından değerlendirerek bunları Küçük Alametler (Alamat-ı Suğra) ve Büyük Alametler (Alamat-ı Kübra) olmak üzere iki başlık altında toplamışlardır. Ahir zaman olarak tanımlanan Kıyamet öncesi donemde dini duygu, düşünce ve davranışların zayıflaması, dini kurallara gereken önemin verilmemesi, ibadetlerin terkedilmesi, ahlaksızlığın çoğalması biçiminde kendini gösteren Küçük Alametlerdir. Kıyametin büyük alametleri ise şu hadis-i şerifte toplu olarak zikredilir: Huzeyfetu’l-Gifarı (r.a)’den rivayet edilmiştir: Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize “Ne konuşuyorsunuz?” dedi. Biz de “Kıyamet gününden konuşuyoruz” diye cevap verdik. Hazreti Peygamber” Şüphesiz on alamet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır” dedi ve “Deccal’i, dumanı(duhan), Dabbetü’l-arz’ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa (a.s.)’ın yere inmesini, Ye’cûc ve Me’cuc’u, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen’den çıkarak insanları Mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi” (Müslim, Fiten, 39).

Kıyametin bu on büyük alameti başka hadislerce ya da İslam bilginlerince şu şekilde açıklanır:

1. Deccal’in ortaya çıkışı: Deccal, kıyamette zuhur edecek yalancı bir kişidir, İslam Dini’ni ve müslümanları ifsad edip, kötülüğe ve bozgunculuğa sevketmek isteyecektir. Deccal’in sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında “kafir” yazdığı, çocuğunun olmadığı, Medine’ye ve Mekke’ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde kırk gün kalacağı, bu süre içerisinde istidrac türünden bazı olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyametin büyük alametlerinden olan Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde belirtilmiştir (Buharı, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 37, 39, 40, 91, 101, 110, 112).

2. Duhan’ın çıkışı: Duman anlamına gelen duhan da kıyametin büyük alametlerinden biridir (Müslim, Fiten, 39). Kıyametin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü’minler nezleye tutulmuş gibi, kafirler ise sarhoş gibi olacaklardır.

3. Dabbetü’l-arz’ın çıkışı: Kıyamet’ten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı “yer hayvanı” demektir. Kur’an-ı Kerim’de “Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dabbe) çıkarırız ki o, onlara, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler” (en-Neml, 27/82) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber Dabbetü’l-arz hakkında “Çıkacak olan kıyamet alametlerinden ilki, güneşin batı tarafından doğması ile, bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dabbenin (hayvanın) zuhurudur. Bu iki alametten biri, arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir” (Müslim, Fiten, 118) buyurmuştur.

4) Güneşin Batıdan doğması: Güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim, Fiten, 118).

5. Hazreti İsa (a.s)’ın inmesi: Ehl-i sünnet itikadına göre Kıyametin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, hristiyanları İslam’a davet edecek, Deccal’i öldürecek, Hazreti Peygamber (s.a.s)’in şerîati ile hükmedecektir (Buharî, Büyû, 102; Müslim, İman, 242-247).

6. Ye’cûc ve Me’cûc’ün çıkışı: Kıyametin vukuundan önce çıkarak “yeryüzünde bozgunculuk yapacak” (el-Kehf, 18/94) olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur (Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IV, 3288). Hz. ZülKarneyn’in önlerine yaptığı seddin yıkılarak (el-Enbiya, 21/96) açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir (Muhammed Hamdi Yazır, a.g.e., IV, 3291, 3374; Buharı, Enbiya, 7; Müslim, Fiten, 1,2).

7.8.9. Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyamet’in büyük alametlerindendir (Müslim, Fiten, 39).

10. Yemen’den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39).

Gerçek kıyamet konusunda bu kadar bilgiden sonra gelelim son günlerde gereksiz yere gündemimize düşen Maya Takviminin esas alınarak senaryoların kurgulandığı ve ne yazık ki minik bir ilçemizi de bu senaryoda mekan yapan zihniyetlerin övüne övüne bunu gündemde 21 Aralık ta kıyamet olacak lafızlarıyla empoze etme ve yaşamlarına da şirince girdirme çabalarına.

Şimdi gündeme düşen ve nedense her birimizin de gülerek anlattığı aslında acınacak halimizin ortada olduğu iki ihtimali düşünelim.

İhtimal 1-

21 Aralık diye resmen kesinleştirilen ki gaipi gördüklerini söyleyen o zatı muhteremlere soralım; belirttiğiniz tarih hangi ülke için kıyamet günü hangi ülke bayram günü olacaktır? Eevet bu soruyu gerçekten soralım ve cevabını da böyle bir garipliği gündemimize sokanlardan isteyelim.

İhtimal 2.

Bu gün için ülkemizin güzel beldelerinden biri olan Şirince ilçesine BM iyiniyet elçilerinden tutun da meşhur sanatçı denilen kişilerin de tanınmışlıklarını arttırmak için boy gösterdiklerini görelim artık.  Uyanalım ki bu günde yapılmak istenenin de sadece ve sadece; Hıristiyanların Cadı Bayramlarının aslında güzel ilçem kullanılarak kutlanmaya çalıştırılan etkinlikten başka hiçbir şey olmadığını anlayalım.

Gündemdeki yaratılanlar ve yaşanması için mahalle hatta dünya baskısı uygulanan bu  olayın iki ihtimali yukarıda saydıklarımızdır. Düşünen beyinler, inancı olan Müslümanlar bunu idrak edeceklerdir.  

Amaç; Misyonerlik görevini üstlenmişlerin aslında gizli olarak yürüttükleri bu kampanyanın Şirinlik olsun diye de Şirince ilçemizin kullanılması sadece ve sadece cadılar bayramının Müslümanlara da kutlanılmasıdır.

 

Dikkat: Yayınlanan bu yazının/haberin tüm hakları habername.com Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu yazı toplam 2294 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri