Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İnci KAYAR

TERÖRÜN HALLİ

10 Temmuz 2012 Salı

Elbirliği ile insan haklarına, yüce rabbimin kısaca yaradandır canımı alacak bilinciyle düşünerek organize olarak hep birlikte kararlı olarak eli kanlı terörizmi bitirebiliriz.

Nasıl mı? Ben itirafçı olursam beni koruyacak ne olacak? Ben hakkın yoluna kuluna zarar vermemeyi istiyorum ama ailemin benim güvenliğim nasıl sağlanacak? Bundan sonraki yaşamımda gerçekten istediğim huzurlu ve faydalı birey, kul olmayı başarabilecek miyim? Hain mi olarak niteleneceğim? Yoksa övgüler mi alacağım? İşte bunların tamamının da çözülmesinin önemli olduğu bir yasa ki kesinlikle olumlu sonuçlar vermektedir.

Ailelerin ve devletin bu konuda elbirliği vererek yapacakları bu çalışmayla ne canlar kurtulacak ne sorunlar halledilecektir.

5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu

Kanuna göre, koruma tedbirleri; ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve alt sınırı 10 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen alt sınırı 2 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar ile terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda tanıklık yapanlar yönünden uygulanacak. İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk ve mağdurlar, mahkemede dinlenenlerin nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üst soy veya alt soyu, ikinci derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları ve evlatlık bağı bulunanlar ile yakın ilişki içinde olduğu kişiler, tanık koruma kapsamına alınacak.

Tanık Koruma Tedbirleri

Kimlik ve adres bilgileri kayda alınarak gizli tutulacak ve kendisine yapılacak tebligatlara ilişkin, ayrı bir adres tespit edilecek. Tanık koruma programı kapsamında olan kişiler, duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan ya da ses veya görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenilecek. Tutuklu veya hükümlü olanlar, durumlarına uygun ceza infaz kurumu ve tutukevlerine yerleştirilecek. Tanık koruma programındaki kişilere, fiziki koruma sağlanacak. Adli sicil, askerlik, vergi, nüfus, diploma, pasaport, sosyal güvenlik gibi belgeler değiştirilecek ve yeniden düzenlenecek. Koruma altına alınan kişilerin taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili haklarını kullanmasına yönelik tedbirler alınacak. Geçici olarak geçimini sağlaması amacıyla maddi yardımda bulunulacak; koruma altındaki kişi çalışıyorsa iş yeri ya da iş alanı değiştirilebilecek. Öğrenim görenin devam etmekte olduğu her türlü eğitim ve öğretim kurumunu değiştirmesi sağlanacak. Uluslararası anlaşmalara ve karşılıklılık ilkesine uygun şekilde, geçici olarak başka bir ülkeye yerleştirilebilecek. Fizyolojik görünümünün estetik cerrahi yoluyla veya estetik cerrahi gerektirmeksizin değiştirilmesi ve buna uygun kimlik bilgilerinin yeniden düzenlenmesi sağlanacak. Tanık koruma tedbiri kararları, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından; kovuşturma evresinde ise mahkemece verilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan bulunan hallerde, tanığın isteminin bulunması koşuluyla Cumhuriyet savcısından karar alıncaya kadar, kolluk amirinin yazılı emriyle de bu tedbirler alınabilecek. Fizyolojik görünümün estetik cerrahi yoluyla veya estetik cerrahi gerektirmeksizin değiştirilmesine ilişkin karar; tanığın istemi halinde Tanık Koruma Kurulu tarafından verilecek. Tanık koruma kararının alınmasında, korunan kişi veya yakınlarının karşı karşıya kaldığı tehlikenin ağırlığı ve ciddiliği, soruşturma ve kovuşturma konusu suçun önemi, tanığın yapacağı açıklamalar, alınacak tedbirin yaklaşık maliyeti, tanığın psikolojik durumu ve benzer mahiyetteki diğer özellikler de gözönünde bulundurulacak.

     Tanık Koruma Tedbirinin Kaldırılacağı Haller

Tanık koruma tedbirleri şu durumlarda kaldırılabilecek:

      ''Koruma kararı verilmesine neden olan olay hakkında yanlış bilgi vermesi veya bildiği hususları açıklamaması, koruma kararı verilmesine neden olan olay hakkında yalan tanıklık veya iftiradan mahkum olması, önceki kimlik bilgileriyle ilgili kendisinden talep edilen bilgiler hakkında yanlış beyanda bulunması, koruma kararında belirtilen tedbirlere aykırı bir davranış içine girmesi, koruma sebeplerinin ortadan kalkması.''

     Tanıkların Dinlenmesi

Tanık, olayı hangi sebeple öğrenmiş olduğunu açıklamakla yükümlü olacak. Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık için ağır bir tehlike teşkil edecek ve bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından tehlike oluşturacaksa; hakim, hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı dinleyebilecek. Tanığın dinlenmesi sırasında, ses ve görüntülü aktarma yapılacak. Tanığın, duruşma salonunda fiziksel görünümünü engelleyecek tarzda mahkemece belirlenecek usule göre dinlenmesine de karar verilebilecek. Koruma tedbirlerini uygulamak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce tanık koruma birimleri kurulacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, koruma kararının uygulanmasıyla ilgili kendi görev alanına giren konularda, işbirliği ve yardımda bulunmakla yükümlü olacak.

     Tanık Koruma Kurulu

Tanıkların kimliğinin saklı tutulması ve güvenliğinin sağlanması konusunda alınacak önlemlere ilişkin, İçişleri Bakanlığında Tanık Koruma Kurulu oluşturulacak. Kurul; mesleklerinde fiilen en az 15 yıl görev yapma şartıyla, Adalet Bakanlığında idari görevde çalışan birinci sınıf hakimler arasından 2, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Ankara'da görev yapan birinci sınıf adli yargı hakim veya Cumhuriyet savcıları arasından seçilecek 1, Milli Savunma Bakanlığında idari görevde çalışan birinci sınıf askeri hakimler arasından 1, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatından 1, Jandarma Genel Komutanlığından 1, Sahil Güvenlik Komutanlığından 1, Emniyet Genel Müdürlüğünden 3, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden 1 üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşacak. Tanık koruma kurullarında görev alacaklar, ilgili kanunda belirtilen ilgili kurumlar tarafından 1 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilecek. Kurul, koruma kararını verirken, bu kararı uygulayacak koruma birimince düzenlenecek korumanın şekli, süresi ve diğer özelliklerine ilişkin ön değerlendirme raporunu dikkate alacak. Tanık Koruma Kurulu ile hakkında koruma kararı verilen kişi arasında mutabakat metni hazırlanacak. Kurul kararları, mutabakat metninin imzalanmasından sonra uygulanacak. Kurul, koruma kararı verdiği kişilerle ilgili uygulanan önlemler hakkında hazırlayacağı faaliyet raporunu, her yıl ocak ayı sonuna kadar İçişleri ve Adalet bakanlıklarına sunacak. Tanık koruma programı kapsamında alınan kararlar ve yürütülen işlemler gizli olacak ve gizlilik, tedbir sona erince de devam edecek. Kamu görevlileri ile bu işlemlerde görev alan diğer kişiler, öğrendikleri bilgileri görevleri sona erdikten sonra da açıklayamayacak.

Koruma tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin giderler, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak örtülü ödenekten karşılanacak. Korunanın tehlike sebebiyle ölümü, sakatlanması veya mal varlığını kısmen veya tamamen yitirmesi halinde oluşacak zararlar devlet tarafından tazmin edilecek. Tanık koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunundan (KİK) muaf tutulacak.

Güvenlik güçleri, 850 terörist ailesine, dağdaki yaşam koşullarını videolarla gösterip "Evladınız ölmesin" mesajı verdi. Ailelerin çağrısıyla bir yılda 125 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK ile silahlı mücadele kesintisiz sürdürülürken bir yandan da teröristlerin teslim olması için adımlar atılıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Açılım politikası sürecek" mesajı çerçevesinde bir proje de "Evine dön artık yavrum" adıyla yürütülüyor. Bu kapsamda uzman sosyolog ve tarihçilerin de desteğini alan güvenlik güçleri, son bir yılda; Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, çocukları PKK dağ kadrosunda yer alan 850 ailenin kapısını çaldı, onlarla yüz yüze görüştü.

Ailelere Türk Ceza Kanunu'nun 221'nci maddesi anlatılarak, "Evladınızın silah bırakmasını sağlayın. Evladınız silahlı eylem içinde olmamışsa ceza almayacak. Eylemi varsa da kendiliğinden teslim olduğu için mahkemede lehine değerlendirilecek" denildi. Ailelere, terör örgütünün dağdaki yaşam koşulları, çatışma sonrası çekilen görüntülerden oluşan 45 dakikalık video kayıtları da izlettirildi. Ölü ele geçen teröristlerin fotoğrafları gösterilip "Sizin yavrunuz da ölmesin" denildi. İkna olan aileler de, kendilerine ulaşan ya da iletişime geçtikleri çocuklarına "Geri dön" mesajı verdi  ve son 1 yılda teslim olan 183 terör örgütü mensubundan, 41'i kadın 125'inin ailelerinin çağrısı üzerine PKK'nın elinden kaçıp teslim olduğu belirlendi. 58 terörist ise örgüt içindeki liderlik kavgası, zimmete para geçirme, cinsel taciz, yoz ilişki ve örgüt içi infazlardan kaçıp teslim oldu. Projenin sonuçlarından memnun kalan yetkililer 400 aileyi daha tespit ederek kısa süre içinde onların da kapılarını çalmayı planlıyor.

İşte teslim olan bazı örgüt mensuplarının anlattıkları:

B.A.: Romantizm olsun diye gelmiştim. Ama hiç de öyle olmadığını geldiğim hafta gördüm. İkna olup sonunda ölmeden ve öldürmeden teslim oldum. Aileme teşekkür ederim.

L.B.: Ben örgüttekileri hep Kürt sanıyordum. Çünkü herkes Kürt davası olduğunu söylüyordu. Ama Ermeni, Rus, İranlı Zerdüştler, Iraklı Yezidiler, Suriyeli ve Süryaniler vardı. Kurtulduğuma çok seviniyorum. Ailem beni ikna etti.

M.S.: Burada 9 yaşında bile çocuk var. Ellerinde bozuk silah ve içi boşaltılmış bombalarla sabahtan akşama gerillacılık oynuyorlar.

Dikkat: Yayınlanan bu yazının/haberin tüm hakları habername.com Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu yazı toplam 1988 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri