Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kurtuluş AYBİRDİ

Şahıs Borcu İçin Şirkette Haciz Uygulanabilir mi?

19.04.2016 15:49

Limited Şirketlerde sıkça sorulan ve sürekli gündeme gelen bir konuya kısaca açıklık getireyim: ŞAHIS BORCU İÇİN ŞİRKETTE HACİZ UYGULANABİLİLR Mİ ? TTK m.145: Bir şirket devam ettiği müddetçe ortaklardan birinin şahsi alacaklıları, haklarını ancak şirketin bilânçosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilirler. Şahsi borçlar için şirket doğrudan sorumlu olmaz . Ancak, Şahsi borçlar için borçlunun menkul gayrimenkul hak ve alacakları haczedilebilir. Bu nedenle borçlunun bir şirketteki hissesi de haklarından sayıldığından o şirketin hisseleri haczedilebilir ve menkul mallar gibi haczin kesinleşmesinden itibaren icra marifetiyle açık artırma sureti ile satılabilir. Bu aşamada şirketin sahip olduğu mal veya haklar haczedilmez. Ancak o şirketten olan alacaklar (kar payı ve benzeri ) haczedilebilir. Başka bir değişle hakedişler haczedilmez. Ama o şirketin ortaklara dagıtacağı kâra haciz uygulanabilir. Ancak açık artırma ile şirket hisseleri satın alınınca şirketteki ortaklık hakları kalmayacaktır. Şirket Ortağının şirketteki kar payının haczi ile alacağını kar payından tahsil edebilir. TTK m.145: Bir şirket devam ettiği müddetçe ortaklardan birinin şahsi alacaklıları, haklarını ancak şirketin bilânçosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilirler. Şirket tarafından ortağa bir ücret ödenmesi söz konusu ise bu ücretin haczi ile alacaklı alacağını tahsil edebilir. TTK m.144: Kanunda aksine hüküm olmadıkça, ortakların koydukları sermayeler için faiz ve şirketteki hizmetleri dolayısıyla kendilerine ücret verilmesi şirket mukavelesiyle kabul olunabilir. Müvekkil şirketten ücret almakta olan bir ortağınız söz konusu ise ¼ ünün icra dosyasına yatırılması gerekmektedir (Yargıtayın, ücretin haczi için 89/1 gönderilebileceği yönünde kararları mevcuttur ) Ücret alacağı olmayan bir ortak söz konusu ise ihbarnameye cevapta ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. Ortağın şirketteki payını (hissesini) haczettirebilir (İİK m.94). Fakat haczedilmiş olan, ortağa ait bu hisse: TTK m.522: Ortaklardan birinin iflâsı halinde iflâs idaresi en az altı ay önce ihbar etmek şartıyla şirketin feshini isteyebilir. Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklı da ayni hakka sahiptir. Alacaklının, ortağın şirketteki payından alacağını tahsili için şirketin feshini istemesi ve böylece tasfiye payından tahsilat yapması gerekmektedir. Dolayısıyla haciz ihbarnamesine verilecek cevapta “haczin ortağın hissesine ve şirket pay defterine işlendiğinin” bildirilmesi yeterlidir.

Dikkat: Yayınlanan bu yazının/haberin tüm hakları habername.com Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu yazı toplam 50002 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri