Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Mehmet Şevket EYGİ

Çağdaş İbn Sebe’ciler

06 Temmuz 2010 Salı

Tarih boyunca Müslümanlara en fazla zarar veren (en muzır) 10 kişiden biri Abdullah ibn Sebe'dir. O Yemenli bir Yahudi hahamıydı, Dini ve Ümmeti içinden yıkmak için yalancıktan Müslüman oldu ve Hz.Osman ile Hz.Ali'nin hilafetleri zamanında yapacağını yaptı. Müslümanların birliğine korkunç bir darbe vurdu.

Merhum Üstad Eşref Edib vaktiyle Sebilürreşad dergisinde, Müslümanları uyarmak için İbnSebe' hakkında nice yazılar kaleme almıştır. Keşke âlim, fadıl, âqil, mürüvvetli, kalemi Ahmed Cevdet Paşa gibi kuvvetli, hamiyetli bir zat çıksa da küçük fakat çok güçlü bir kitapçık telif ederek bugünün Müslümanlarını İbnSebe' konusunda uyarsa. Bu kitap milyonlarca adet bastırılsa, Müslümanlara okutulsa. Belki bir dereceye kadar uyanıklık ve toparlanma olur.

Bundan altmış yetmiş, elli yıl önce dinsizler İslam'a cepheden saldırıyorlardı. Bu metotla başarılı olamadılar, Dini ve Ümmeti içinden yıkma planlarını uygulamaya başladılar.

Dini içinden yıkmak, İbn Sebe' metodu ve stratejisidir.

Şu halimize bakınız:

Dinde reform...

Dinde yenilik...

Dinde değişiklik...

Ilımlı İslam...

BOP İslam'ı...

Şeriatsız, fıkıhsız, mezhepsiz İslam...

Telfik-i mezahib İslam'ı...

Nice muhkem ayetlerin ve sahih hadîslerin hükümleri bu devirde geçerli değildir diyen Fazlurrahmanın tarihsellik ve tâtiliye mezhebi...

Hangi birini sayayım, düzinelerle acayip yeni fırka türedi.

Bunların en akıl almazı, azılı Farmason Cemalüddin Afganî'yi Ümmet-i Muhammed'i kurtaracak büyük önder, büyük münci, büyük rehber gösteren taifedir.

Bunca icazetli ulema, fukaha, meşâyih varken taqiyyeci, Farmason, karışık, bulaşık, şâibeli bir kimse Müslümanlara nasıl rehber ve önder olabilir?

Pakistan'dan bin kadar ulema, fukaha ve müftünün fetvalarıyla kovulan Fazlurrahman nasıl olur da Türkiye Müslümanlarına önder ve rehber olabilir?

Muslih postuna bürünmüş nice müfsid, Müslümanların kafasını karıştırmak için bin bir reform ve yenilik yapıyor.

Biri kalkıyor, İslam'da kader yoktur diyor.

Bir başkası İslam'da tesettür yoktur, tesettür bize Yahudilikten geçmiştir diyor.

Kimisi şefaati, soru meleklerini, kabir ahvalini inkar ediyor.

Yüzde yüze kadar faiz almak caizdir diye fetva verenler de çıktı.

Kemalist ilahiyatçı var...

Kimisi hadîsleri ve sünneti inkâr ediyor.

Kimisi kendi re'y ve hevasına göre Kur'anı tefsire yelteniyor.

Soruyorum bu adamlar Ashab-ı Kiramın, Tâbiînin, Tebe-i Tâbiînin, müctehid imamların, icazetli fukaha ve ulemanın mı peşinden gidiyorlar, yoksa İbnSebe'yi mi takip ediyorlar?

Azgınlık o hale gelmiştir ki, yurdun bazı yerlerinde Cuma namazından sonra sünnet ve âhir zuhur namazının kılınmasını engellemeye bile kalktılar, büyük münakaşalar ve tartışmalar oldu.

Bundan birkaç sene önce Mardin'de Kasimiye medresesinde çeşitli kiliselere mensup papazlar toplandılar, içlerinde bir de sarıklı cüpheli müftü vardı... Diyaloglar yapıldı, çanlar çalındı, yanık ezanlar okundu. Papazlar ve sarıklı zat medresenin avlusundaki havuzun üzerine tahtadan yapılmış salaş Diyalog köprüsünden merasimle geçtiler. Bu geçiş esnasında çanlar alabildiğine çalıyor, müezzin alabildiğine yüksek sesle ezan okuyordu.

Evet sevgili Müslümanlar yıkım mihraptan yapılmaktadır.

Diyanet kadrolarını ele geçirmek için çok sinsi ama çok yoğun bir sızma hareketi vardır.

Ehl-i Sünnet Müslümanlığını yıkmak için seferberlik ilan etmişlerdir.

Lütfen beni iyi dinleyiniz:

Gizli Yahudiler Sünnîlerin içine girmiştir, Alevîlerin içine girmiştir.

Gizli Yahudiler Ehl-i Sünnete savaş ilan etmiştir.

Dine hizmet perdesi ardında dini tahrip için çalışıyorlar.

Bu işler için büyük paralar harcanıyor, büyük telif ücretleri ödeniyor.

Böyle bir tahribatı Pakistan'da yapamazlar. Çünkü orada İslam medreseleri vardır ve icazetli ulema, fukaha ve müftüler yetişmektedir. Onlar böyle reformculuklara, dinde yenilik ve değişikliklere izin vermezler.

Bizde İslam'ın en temel hükümlerine ve inançlarına aykırı söylemlerini serbestçe yapıyorlar.

Cennet sanki babalarının malıymış gibi açmışlar kapılarını ne kadar Çıfıt ve Tersa varsa dolduruyorlar.

Bu bozuklukların, aykırılıkların, bu reform ve yenilik hareketinin, tahribatın arka planında Kripto Yahudiler vardır.

Müslüman kardeşlerimi uyarıyorum:

Kur'andan, Sünnetten, Şeriattan, fıkıhdan, sahih itikattan ayrılmayınız.

Dininizi icazetli ulema ve fukahadan öğreniniz.

Reformculardan ateşten kaçar gibi kaçınız.

İbn Sebe'in habîs ruhu üzerimizde kol geziyor.

* (İkinci yazı)

Zavallı Arakan Müslümanları

Şu anda dünyanın en fazla zulme uğrayan, en fazla ezilen, hakları en fazla çiğnenen, en fazla öldürülen, en fazla ayaklar altına alınan Müslümanları Birmanya'nın (Myanmar) kuzeyindeki Arakan Müslümanları veya Rohingya'lardır. Budist ve militarist Birmanya iktidarı onlara neler yapıyor:

1. Yurtlarından sürülüyor.

2. Köyleri boşaltılıyor, yerlerine Budist nüfus getiriliyor.

3. Camileri ve dini kurumları yıkılıyor, kapatılıyor.

4. Karılarına ve kızlarına tecavüz ediliyor.

5. Tek kelimeyle onlar yok ediliyor.

Bu bilgileri Katolik misyonerlerinin sitesi ve sesi olan /eglasie.mepasie.org/tan aldım. Evet bu zavallı, mazlum, perişan, çaresiz Müslümanlara Hıristiyanlar ve misyonerler bile acıyor.

Peki bu konuda biz Türkiyeli Müslümanlar ne yapıyoruz? Birmanya neresidir? Arakan neresidir? Rohingya Müslümanları kimlerdir?

Le Courrier International gazetesinde okudum.Arakan Müslümanları (kaçabilirlerse) komşu Bangladeş'e kaçıyorlarmış. Bangladeş çok fakir ülke. Bunlara bakamıyormuş.

Mülteci ArakanMüslümanlarından bir grup çocuk ormana gitmiş, çalı çırpı toplayıp bunları satarak bir avuç pirinç parası çıkartmaya çalışırken basılmışlar. On yaşındaki bir kız yakalanmış ve ırzına geçilmiş...

Küçük bir yavrusu olan zavallı Arakanlı bir kadın fahişelik yapıyormuş. Ücreti bir Euro... Müşteri gelmediği zaman çocuğu ve kendisi aç kalıyormuş.

Çürük çarık sandal ve teknelerle denize açılan Arakanlıları Tayland donanması açık denize çekip bırakıyormuş. Perişan şekilde ölüyorlarmış.

Arakanlı Müslümanlar Yahudi olsalardı ne olurdu biliyor musunuz? Dünya Siyonizmi, Yahudilik Alemi yeri göğü inletir ve onların yardımına koşardı.

Türkiye Müslümanlarının başını çekenler büyük sorumluluk altındadır.

Durumu zengin, nüfuzlu, tuzu kuru, güçlü Müslümanlara duyuruyorum.

Arakan Müslümanları için bir şeyler yapabilir miyiz?

Elbette yapabiliriz... Öyleyse yapalım...

Yardım yardım yardım...

Bu yazı toplam 1680 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri