Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Mehmet Şevket EYGİ

Dini ve Namusu Olanlar Kazanamaz

07 Ağustos 2010 Cumartesi

Cumhuriyet yeni kurulmuş... Bütün memleket yangın yeri... Sefalet diz boyu... Korkunç bir çöküntü var... Ankara'da tren istasyonuna bağlı binalardan birinde iki önemli paşa konuşuyor. Konu: Memleket iktisadî, ticarî, mâlî bakımdan nasıl kalkınacak?

Bu konuda, oradaki iki paşadan en güçlüsü, muhatabı diğer paşaya şu çare ve çözümü söyler. Ergenekoncuların havaya uçurduğu gazeteci Uğur Mumcu bu sözleri Cumhuriyet gazetesinde yayınlamıştır.

Birlikte okuyalım:

"Dini ve namusu olanlar kazanamazlar!.. Fakir kalmaya mahkumdurlar... Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir.Bunun için, önce din ve namus telakkisini kaldırmalıyız. Partiyi, bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalkınma kolay ve çabuk olur."

Böyle bir kalkınma ve zenginleşme metodunun dine ve namusa aykırı olduğunu zaten teklif sahibi paşa da kabul ediyor... Peki hukuka, bilgeliğe ve ahlaka uygun mudur?

Ne gariptir ki, bazı siyasal İslamcılar da paşanın bu görüşünü benimsemiş ve uygulamaya koymuş bulunuyorlar.

İslam dini ile böyle bir görüş bağdaşır mı? Böyle bir görüş İslamın temel farzlarından olan istikametle (doğruluk ve dürüstlükle) bağdaşır mı?

Bizim gibi bir doğu ve Asya ülkesi olan Japonya böyle mi kalkındı ve en olumsuz şartlar ve imkansızlıklar içinde dünyanın ikinci sanayi ve ticaret ülkesi haline bu metodla mı geldi?

Güney Kore, Tayvan, Almanya böyle mi kalkındı?

Batı'nın 19'uncu asırdaki büyük sanayi hamlesini, iktisadi kalkınmasını, zenginliğini dindar püriten Protestanlar gerçekleştirmedi mi?

Lehte veya aleyhte görüş ve re'y beyan edebiliriz ama bir tek gerçeği inkar edemeyiz. Yukarıda metnini verdiğim kısa paragraftaki zenginleşme ve kalkınma çare ve çözümü bugünkü Türkiye'de geçerlidir, hayata uygulanmaktadır.

* (İkinci yazı)

Allah Cezanızı Versin!..

İSLAMCILIĞIN cıcığını çıkarttınız, Allah belânızı versin!.. Ben çoğunuzun o eski mücahitlik günlerini bilirim, ne nutuklar atıyor, mangallarda kül bırakmıyordunuz. Sonra mücahitlik postunu çıkardınız müteahhit oldunuz.

Müslümansan, hangi meşreb ve mezhepten olursan ol, mutlaka doğru ve dürüst olmak zorundasın. Siz yıllar var ki, doğruluk şişesini taşa vurup paramparça ettiniz. Allah bin kere belânızı versin!

Namaz kılıyor, günde onlarca defa Allah'tan sirat-ı müstaqime (doğru yola) kılavuzlamasını lisan ile niyaz ediyorsunuz ve hayatta tam tersini yapıyorsunuz.

Bre uğursuzlar!..

İslam'da devlet ve belediye bütçelerini hortumlamak var mıdır?

Rüşvet almak var mıdır?

Haram yemek var mıdır?

Her türlü emanete hıyanet etmek var mıdır?

Yalan söylemek, halkı aldatmak var mıdır?

Arsa ve arazileri yapılaşmaya açarak, binalara fazla kat çıkma izni sağlayarak haram komisyonlar almak var mıdır?

İhalelere fesat karıştırmak var mıdır?

Haram yollarla süper zengin olmak var mıdır?

Size beddua ediyorum. Allah belanızı versin!.. İki yakanız bir araya gelmesin!.. Haram servetlerinizi huzur içinde yiyemeyin emi!..

Müslümanların yüzünü kara çıkarttınız... Başınız belâdan kurtulmasın.

* (Üçüncü yazı)

Bozuk bir İdeoloji: Feminizm

Erkek Kadın bütün insanların ve diğer mahlukatın yaratıcısı Yüce Allah'tır.

Allah iradesi ve hikmetiyle dilediği insanı erkek, dilediğini kadın yaratmıştır.

Kimsenin bu konuda şikâyete, isyana hakkı yoktur.

İnsan olmak açısından, hukuk önünde herkes eşittir.

İnsan olarak eşittirler ama erkekler erkektir, kadınlar kadındır.

Allah kadınlara hak, hürriyet, haysiyet, bazı konularda şeref bahş etmiştir.

Kadınların erkeklerden üstün olduğu taraflar vardır, erkeklerin kadınlardan üstün olduğu taraflar vardır.

Feminizm İslam'a uymayan sapık bir ideolojidir.

Nice gayr-i müslim veya çağdaş kadın bile feminizmi reddediyor.

Aklı başında olgun, şuurlu bir İslam kadını feminist olamaz.

Kur'anı, Sünneti ve Şeriatı feminist zihniyet ve mantıkla tenkit edenler, onlarda noksanlık ve adaletsizlik bulanlar kafir olur.

Buharî'de ve diğer muteber ve güvenilir hadîs kitaplarında yer alan kadınlarla ilgili hiçbir sahih ve mütevâtir hadis red ve tenkit edilemez.

"Buharî'deki bir hadîs için 'Peygambere söyletilmiş' demek affedilmez bir saygısızlıktır.

Yüzde yüz kadın erkek eşitliğini kabul etmiş ülkelerde niçin ordunun yarısı erkek, yarısı kadın değil?

Millet meclislerinin niçin yarısı kadın, yarısı erkek değil?

Müsabakalarda (yarışmalarda) niçin kadınlar ayrı, erkekler ayrı yarışıyor?

Niçin futbol takımlarının yarısı kadın değil?

Niçin erkekler çocuk doğurmuyor?

Allah erkeklere ne kadar hak ve haysiyet vermişse erkeklerin o kadarına râzı olmaları; kadınlara ne kadar hak ve hürriyet vermişse kadınların o kadarına râzı olmaları gerekir.

Allah'ın hikmeti sorgulanamaz, tenkit edilemez. Böyle bir şey isyan olur.

Hiçbir insan, kadınların hakları, hürriyetleri, haysiyetleri konusunda Peygamber'den, Ashab'tan, Selef-i Sâlihînden, eimme-i müctehidînden, ulema ve fukahadan daha bilge ve bilgili olamaz.

Feministlerin istekleri doğrultusunda Yüce İslam dininde reform, yenilik, değişiklik, hafifleştirme, ılımlı hale getirme yapmak, işlerine gelmeyen hadîsleri ayıklamak, tarihselcilik safsatasını yaymak densizlikten, dinsizlikten başka bir şey değildir.

Dünya hayatı bir imtihandır. Bu imtihanı başarı ile verenlere, Allahın rızasını kazananlara, ebedî âhiret alemine imanla göçenlere büyük müjdeler vardır. Onlar cennette ebedî mutluluğa kavuşacaktır.

Kur'anı, Sünneti, Şeriatı dolaylı ve sinsi şekilde tenkit edenleri, beğenmeyenleri, feminizm hurafe ve safsatalarını din gibi benimseyenleri uyarıyorum: Kendinize yazık etmeyiniz, Müslümanları aldatmayınız!..

Bu yazı toplam 5076 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri