Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Mehmet Şevket EYGİ

Müslümanlara Müşrik ve Kâfir Demek

06 Aralık 2010 Pazartesi

MUHAMMED ibn Abdilvehhab'ın muhterem pederi Ehl-i Sünnet ulemasındandı. Kardeşi Süleyman ibn Abdilvehhab da din âlimi ve fakihti, o da Sünnî idi. Kardeşine karşı Es-Savaiqu'l-ilahiyye fi'r-red 'ale'l-Vehhabiyye kitabını yazmıştır.

Bendeniz bir Ehl-i Sünnet Müslümanı olarak, Muhammed ibn Abdilvehhab'ı tutmam, kardeşi Süleyman'ı tutarım.

Vehhabîlere göre, İslâm âleminin büyük kısmı müşrik ve kâfirdir. Onlar tasavvuf ve tarikat Müslümanlarına müşrik der.

Müslümanların büyük bir kısmına kâfir ve müşrik demek büyük sapıklıktır.

Mü'mine kâfir diyen kişi iddiası doğru değilse kendisi kâfir olur.

Vehhabîler tarikat evliyası için "Onlar evliyauşşeytandır" diyor.

Vehhabîlik bütün dünyada yayılıyor. Çünkü onların elinde bol miktarda petro-dolarlar bulunuyor ve dâvâları için bunları cömertçe dağıtıyorlar.

Dünyada tasavvuf tarikatlerini yasaklamış iki ülke vardır: Laik Türkiye ve Vehhabî Suudî Arabistan.

Osmanlı devlet-i islâmiyyesi Şeriat ve Tarikat üzerine dayalı idi. Enkazından kırka yakın devlet çıkmış olan Osmanlı, bildiğimiz ulusal devletlere benzemezdi. O bir "İslâm Barışı" idi.

15'inci, 16'ıncı asırlar Osmanlı'nın yükseliş devridir. Bir Osmanlı devletine bakınız, bir de Vehhabî devletine. Firasetiniz, fetanetiniz, basiretiniz, vicdanınız varsa aradaki farkı anlarsınız.

Tasavvuf İslâm'ın gönül, vicdan, nefs terbiyesi, bâtın boyutudur.

Şeriat namaz kılın der, tasavvuf namazı güzel kıldırır.

Tasavvuf İslâm'ın ahlâk boyutudur.

Tasavvuf Şeriatın devamıdır.

İslâm'ın tasavvuf ve tarikat tarafı olmadan insanları ve toplumları zabt etmenin imkânı yoktur.

Biz Türkiye Müslümanları, bu coğrafyada tasavvuf ve tarikat ile var olmuşuzdur. Tasavvuf ve tarikati inkâr etmek, onlara sırt çevirmek bizim için intihar olur.

Nasıl bir tasavvuf?

Gerçek tasavvuf, Şeriata uygun tasavvuf; Kur'âna,Sünnete, fıkha bağlı ve mutabık olan tasavvuf.

Para ve maddî menfaat karşılığında Ehl-i Sünneti yıkmaya, darbelemeye çalışanlara teessüfler ediyoruz.

Bu işi samimiyetle parasız ve çıkarsız yapan akılsız kardeşlerimizi kınıyoruz.

Bütün gerçek tarikatlar birer Tarikat-ı Muhammediyye'dir (Salat ve selam olsun ona).

İmamı Gazalî hazretleri el-munkizu mine'd-Dalal adlı kitabında İslâm dünyasındaki taifeleri anlatıyor ve doğru yolda olanlar sûfîlerdir diyor.

Mutasavvıflar vardır, bir de mustasvife vardır. Mustasvife uyduruk, sahte mutasavvıf, mutasavvıf taslağı demektir.Bu ikisini birbirine karıştırmak büyük bir hata olur.

Gerçek tasavvuf, İslâm'ın hayata başarılı ve aslına uygun uygulanması demektir.

Türkiye Müslümanları gerçek tasavvuftan uzaklaştıkları için bozulmuşlar, İslâm'a yabancılaşmışlardır.

*(İkinci yazı)

MÜSLÜMANLAR VAZİFELERİNİ YAPIYOR MU?

TÜRKİYE Müslümanları İslâmî ve şer'î vazifelerini doğru dürüst eda ediyorlar mı? (Yerine getiriyorlar mı?)

Bu soruya göğsümüzü gererek evet diyemeyiz. Diyenin aklına şaşılır.

Din, iman, şeriat elden gitmiş, biz keyfimize bakıyoruz.

Eski sâlih Müslümanlar bizi görseydiler, bize deli derlerdi.

Ümmet bir sürü fırkaya ayrılmış.

İtikad konusunda sapıklıklar ve bid'atler yaygınlaşmış.

Beş vakit namaz terk edilmiş.

Camiler camilikten çıkmış.

İmamlar namaz kıldırma memuru olmuş.

Alkollü içki ibtilası genelleşmiş, memleket meyhaneye dönmüş.

Fuhuş ve zina son haddinde.

Paraya tapılır olmuş.

Lüks, konfor, aşırı tüketim çılgınlık derecesine varmış.

Riba/faiz her yeri sarmış.

İhlâsın pabucu dama atılmış.

ŞuMüslüman memlekette mü'min ana babalar 15 yaşından küçük çocuklarına din ve Kur'ân hocası tutup ders verdiremiyor.

Müslüman bir hanım avukat başında eşarbı ile mahkemeye çıkıp mesleğini icra edemiyor.

Medyada her gün dine, imana, Kur'âna, Sünnete, Şeriata hakaretler savuruluyor.

Bu arada bir kısım zengin Müslümanlar neler yapıyor?

Turistik ve lüks umre seyahatleri.

Lüks ve şaşalı meskenler.

Lüks yazlıklar.

Lüks otomobiller.

Lüks ev eşyası.

Lüks markalı giysiler.

Lüks ve pahalı yemekler.

Lüks hayat.

Oh yan gel de yat.

Eski gerçek din hizmetkârları gibi ihlâsla hizmet eden kaç kişi kaldı şu memlekette acaba.

Boş zamanlarda hobi gibi yapılan sözde din hizmetleri.

Müslümanlar vazifelerini hakkıyla yapmış olsalardı, bu ülke bugünkü hale düşer miydi hiç?

Kurban bayramında büyük bir şehrimizin müftüsü, yanında iki Hıristiyan papazı olduğu halde İslâm mezarlığına gidip Diyalog yapmışlar... Papazlar kendi dinî kisveleri içinde, müftü sarıklı ve cübbeli... Acaba İslâm mezarlığında "Pater Noster" Katolik duası da okunmuş mu?

Vay bizim halimize!

Vay bizim istikbalimize!

Bu yazı toplam 2282 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri