Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Mehmet Şevket EYGİ

Türkiye Bir İslam Ülkesi midir?

24 Aralık 2010 Cuma

Soru:Türkiye bir İslam ülkesi midir?

Cevap: Evet, bir İslam ülkesidir. Çünkü halkının büyük çoğunluğu Müslümandır. Günde beş vakit ezan okunmaktadır. Cuma namazı kılınmaktadır (ama cumanın şartlarından biri olmadığı için ayrıca zuhr-i âhir namazı kılmak gerekir), oruç tutulmaktadır, hacca gitmek (kontenjana tâbi olarak) serbesttir, Müslüman cenazeleri İslam dininin hükümlerine göre toprağa verilmektedir.

Soru:Türkiye devleti bir İslam devleti midir?

Cevap: Değildir.

Soru:TC laik bir devlet midir?

Cevap: Kesinlikle değildir.

Soru:Peki TCnasıl bir devlettir?

Cevap: Bizde bir "Devlet dini" sistemi vardır. Din ile devlet barışık değildir. Devlet (daha doğrusu rejim) dine ve dindar halka baskı yapmakta, onların temel hak ve hürriyetlerini kısıtlamaktadır.

Soru:Türkiye Darülislam mıdır, Darülharb midir?

Cevap: Bu soruya ben kendim cevap veremem. Darülharb diyen vardır, Darülfetret diyen vardır, az miktarda Darülislam diyen de vardır.

Soru:Türkiye Darülharp ise buradan hicret etmek gerekir mi?

Cevap: Gerekir.

Soru: Devlet ile rejim (sistem, düzen) aynı şey midir, ikisini özdeşleştirmek doğru mudur?

Cevap: Devlet ile rejim ayrı şeylerdir. Devlet cevherdir, rejim ise araz. Devlet bizim devletimizdir, sistem/düzen bizim değildir.

Soru:Yıkılsın bu devlet demek doğru mudur?

Cevap: Değildir. İnsan, içinde yolculuk ettiği uçağın düşmesini, geminin batmasını, otobüsün uçuruma yuvarlanmasını ister mi hiç? Devlet ayakta dursun, kötü düzen veya sistem gitsin, yerine iyisi, âdili gelsin.

Soru:Türkiye Darülharbtir diyerek, İslam'ın yasak ve haram kıldığı münker şeyler yapılabilir mi?

Cevap: Yapılamaz.

Soru:Bozuk, fâsık, fâcir, günahkâr, isyankâr Müslümanları kardeşlikten reddedebilir miyiz?

Cevap: Kalplerinde zerre kadar iman varsa asla onları kardeşlikten atamayız, onlara ihanet edemeyiz.

Soru:Müslüman Müslümanı aldatabilir mi?

Cevap: Aldatamaz. Resûl-i Kibriya aleyhi ekmelüttahaya Efendimiz hazretleri "Bizi aldatan bizden değildir" buyurmuşlardır.

Soru:Kötü Müslümanlara nasıl davranmalıyız?

Cevap: Onların ıslahına dua etmeliyiz. Onları (akılları ve kültürlerine göre) uyarmak ve ıslah etmek için sabırla propaganda yapmalıyız.

Soru:Müslüman olmayanlara karşı vazifelerimiz var mıdır?

Cevap: Elbette vardır. Gayr-i Müslimleri İslam'a ve imana davetle mükellefiz. Bu davet en güzel, en uygun şekilde yapılmalıdır. Gayr-i Müslimler de Muhammed Mustafa'nın (salat ve selam olsun ona) ümmetidir. Biz mü'minler Ümmet-i icâbetiz, onlar Ümmet-i dâvettir.

Soru:Türkiye'de irtidat (dinden dönüş, dinden çıkış) cereyanı var mıdır?

Cevap: Maalesef vardır. Bunun sorumluluğunun ve vebalinin yüzde ellisi Müslüman hocalara, cemaatlere, tarikatlara, vakıflara, derneklere aittir.

Soru:Bazı cemaatler "Biz kendi işimize bakarız, başka konular bizi ilgilendirmez" diyorlar. Bu zihniyet doğru ve haklı mıdır?

Cevap: Değildir. Çünkü bütün mü'minler tek bir vücut gibidir. Doğudaki Müslümanın ayağına diken batsa, Batıdaki Müslüman onun acısını duyacaktır. Bütün Müslümanlar tek bir Ümmettir. Ümmetten kopmak büyük bir sapmadır.

Soru:Şu anda dünyada İslam'dan başka hak din var mıdır?

Cevap: Yoktur. İslam'dan başka hak din vardır diyen mürted olur.

Soru:En hayırlı Müslüman kimdir?

Cevap: İhlaslı olmak şartıyla en âlim, en ârif, en ahlaklı, en faziletli, en takvalı, en hayırsever, en zâhid, en mücahid olandır.

Soru:En hayırlı cemaat hangisidir?

Cevap: Yukarıda anlatılan olgun Müslümanlar yetiştirmek için çalışan ve bünyesinde böyle Müslümanlar barındıran cemaattir.

Soru:Yahu sen kimsin, kim oluyorsun?

Cevap: Son derece hakir ve kusurlu bir Müslümanım. Hiç olmak istiyorum, onu da olamıyorum.

* (İkinci yazı)

Fundamentalist Yahudilerin İnadı

İSRAİL, Türkiye'ye ait Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırdı ve Türkiye vatandaşlarının kanını döktü. Türkiye haklı olarak tazminat ödenmesini ve özür dilenmesini talep etti. İsrail her iki isteğe de olumlu cevap vermekten kaçınıp durdu. En sonra İsrail başbakanı "Ne tazminat, ne de özür!.." diyerek kestirip attı.

Bu inadın sebeplerini araştırmamız gerekir.

Yahudiler kendilerini Allah'ın seçilmiş ve üstün kulları olarak görür, Yahudi olmayanları aşağılar. Bu onların inançlarıdır ve bunun tartışılmasından bir fayda çıkmaz. Onların bu özelliğini iyi bilmemiz ve bir realite olarak hep gözönünde bulundurmamız gerekir.

İsrail konusunu incelerken ilk sorumuz şu olmalıdır?

Bütün Yahudiler dindar Musevî midir?

Değildir. Şu anda İsrail nüfusunun yüzde 10'u veya 15'i dindar ortodoks Musevîdir. En az yüzde 85'i az veya çok, hattâ tamamen dinden kopmuştur. İsrail'de hayli ateist Yahudi de vardır.

Dindar Yahudiler de homojen bir yapıya sahip değildir. Çoğunluğu Siyonisttir ama Siyonizme karşı olanlar, hattâ İsrail devletini en büyük günah ve küfür olarak görenler bile vardır.

İsrail'de Sefarad Yahudiler çoğunluğu oluştururlar ama onlar ikinci sınıf Yahudidir, üstünlük Eşkenazlardadır.

Bugün Ortadoğu'da kalıcı, âdil, gerçek bir barış yapılmasının önündeki en büyük engel fundamentalist Yahudilerdir. Onlar Nuh der, peygamber demezler. Onlara göre, Yahudi olmayan insanlar Yahudilere hizmet için yaratılmıştır. Yahudiler, Allah'ın has kullarıdır, gayr-i Yahudiler (goim) ikinci sınıf kullardır.

Bugünkü şekliyle Musevîlik ırkçı bir dindir.

Maalesef üçüncü dünya savaşı Ortodoks Siyonist Yahudiler yüzünden çıkacak, yeryüzü harap olup yangın yerine dönecek, büyük sayıda insan ölecek, insanlık taş devrine geri dönecektir.

Yahudilerin, Ortadoğu'nun ve dünyanın selameti Naturei Karta hahamlarının görüşlerini kabul etmekle mümkün olur.

Naturei Karta hahamları ne diyor?

1. Siyonizm ideolojisi ve İsrail devleti gerçek Tevrat'a, gerçek Musevîliğe aykırıdır ve küfürdür.

2. İsrail devletinin, Beklenen Mesih'in gelmesinden önce kurulmuş olması çok büyük bir günahtır.

3. İmanlı bir Musevi İsrail devletine, onun kanunlarına itaat etmemeli, onun ordusunda askerlik yapmamalı, ona vergi ödememelidir.

4. Filistin ülkesi Filistinlilerindir.

5. İsrail devleti kaldırılmalı, orada Filistinlilerin izin verdiği kadar Yahudi bırakılmalıdır.

6. Böyle yapılmadığı takdirde Yahudilerin başına büyük felaketler gelecektir.

Keşke Siyonist Yahudiler, Yahudi olmadıkları halde Siyonizme hizmet eden gayr-i Yahudiler, İsrail yöneticileri Naturei Karta hahamlarının uyarılarına kulak verseler de, hem Yahudileri hem de insanlığı büyük bir felaketten kurtarsalar.

Bu yazı toplam 2452 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri