Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Reşat Nuri EROL

İnsanlık çare ve çözüm arıyor 2

30 Ocak 2010 Cumartesi

Sömürü sermayesi sömürü çarkını "kapitalizm" üzerine bina etmiş, insanlığı asırlarca bu sistemle sömürmüştür. Yazımın dünkü bölümünde izah ettiğim üzere; bocalama geçirip her seferinde "ekonomik kriz" ve/ya "krizlere" sebebiyet verdikten sonra, vahşi kapitalist zihniyetin başka bir versiyonunu devreye soktu. Bir müddet de vaziyeti böyle idare etti.

Ancak, her ümmetin, her topluluğun, her sistemin, her zulmün eceli olduğu gibi; bu vahşi sömürgeci sistemin de bir sonu ve eceli olmalıydı. Zulüm ile abad olmak mümkün olmadığına göre, her şey gibi bunun da bir sonu olmalıydı.

Sistem iyice yaşlanıp artık giderek uyanmakta olan insanlığı aldatamayacak durumlara düşünce, kendince çok farklı bir çare ve çözüm üretti; sosyalizm veya komünizm!

Sömürü sermayesi tükenen "vahşi kapitalizm" markası yerine ne yaptı?

Sömürünün yeni versiyonu "sosyalizmi/komünizmi" insanlığa alternatif olarak sundu!

Dünyanın çok geniş bir coğrafyasında ve pek çok ülkede sosyalizm yılları ve komünizm katliamları yaşanmaya başlandı, milyonlarca cana mâl oldu. İlginçtir, bu sistem kimi İslâm ülkelerinde bile yıllarca uygulanabildi! İnsanlık, bu vahşi alternatif de çöküp yok oluncaya kadar, geçtiğimiz yüzyılda sosyalizm/komünizmin vahşet dönemini yaşadı...

Sonuç: Sonunda bu deneme de başarısızlıkla bitti.

Kapitalizmden sonra komünizm/sosyalizm de iflasını ilan etti.

Hâsılı, bugün insanlık çıkmazda, kurtuluş için çare ve çözüm arıyor...

...

Kapitalizm sıfırı tüketmişti ki, komünizmi/sosyalizmi doğurdu. Bir asır kadar insanlığın aldatılması bu yeni sömürü "izm"iyle idare edilse bile; sonunda komünizm/sosyalizm de yıkıldı, yok oldu, bitti gitti, tarihin çöplüğüne gömüldü!

Size ilginç gelebilir ama bize göre ABD'de Obama'nın başa gelmesiyle kapitalizm de tamamen bitti. O da ömrünün son demlerini yaşıyor. Belki birkaç savaş, birkaç çatışma, birkaç direniş daha olacak ve sonunda mukadder son: The End!

Kapitalizm de, komünizm de, sosyalizm de iflaslarını ilan edip tarih sahnesinden çekilmiş veya çekilmekte olduklarına göre; şöyle derin derin düşünelim bakalım, şimdi, tam da yaşamakta olduğumuz bu çağda ne/ler oluyor?

-İnsanlık yeni düzen, yeni sistem arıyor...

-İnsanlık sıkıntıda, çare ve çözüm arıyor...

...

Karl Marx aslında yaptığı araştırmalarda bunu görmüş; "toprak kapitalizmi"nden "altın kapitalizmi"ne, ondan sonra da "sanayi kapitalizmi"ne geçilecek demiştir. Buraya kadar doğru tahminlerde bulunmuş, ancak "banka parası"nı tahmin edememiştir. Ondan sonra geleceğin "komünizm"de olduğunu söylemiş ama bunun ne olduğunu ve mekanizmalarının neler olabileceğini açıklamamış veya açıklayamamıştır.

Şimdi, şu anda, yaşamakta olduğumuz tam da bu dönemde/çağda; insanlık Marx'ın belirttiği aşamaları aşmış olarak son merhaleye gelmiş bulunmaktadır.

Karl Marx ne diyordu?

Ona göre kapitalizm tükendikten sonra komünizm gelecekti. Ondan sonra pek çok solcu teorisyenler devreye girmiş ve kendilerince teoriler üretmişler, Marx'ın felsefesini sürdürmek istemişlerdir. Ne var ki hepsi "sosyalizm"i aşamamışlar, "komünizm" üzerinde ise doğru dürüst düşünememişler bile!

Şimdi sosyalizm anlayışı da yıkılıp gitmiştir; kimse sosyalizmi savunamıyor.

Hele komünizm, artık dünyanın hiçbir yerinde onu ağzına bile alan yoktur.

Onların atası vahşi kapitalizm ise herkesin malumu, ha çöktü ha çökecek.

Bu durumda herkes ama herkes yeni bir düzen, çare ve çözüm arıyor...

İşte bu yeni düzen de "Adil Düzen"dir, "Adil Ekonomik Düzen"dir.

Bu yazı toplam 2010 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri