Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Reşat Nuri EROL

İnsanlık çare ve çözüm arıyor 4

01 Şubat 2010 Pazartesi

Sömürü sermayesi -timsahın iki çenesi misali- "kapitalizm" ve "sosyalizm" diye iki sömürü sistemi geliştirmiş, bu ikisi dışındaki başka sistemleri, başka alternatifleri yasaklamıştır. En az yüz yıl, yani yirminci yüzyılda insanlık bu aldatmaca ile oyalandı. Bu aldatmaca uğruna milyonlarca insanın kanları akıtıldı, bütün beşeriyete sefaletler çektirildi; hâlen de çektirilmeye devam ediliyor...

Biz kırk yıldan beri alternatif sunuyoruz, insanlığın çare ve çözüm arayışlarına teklif sunuyoruz ama ilgilenip kulak vermesi gerekenler maalesef hâlâ kulak vermiyor...

İnsanlık bir yana; iktidara gelmiş bizim kırk yıllık arkadaşlarımız bile sağır, dilsiz ve kör olarak Hakk'a dönmüyorlar, bu çare ve çözümlere kulak vermiyorlar!..

Biz son derece açık ve net konuşuyoruz:

- Ya Hakk'ın dediğine kulak verirsiniz...

- Ya da sonunda helâk olup gidersiniz...

Kâinatı var eden Allah'ın, bu dünyayı insanları sürekli sömürmekte olan sömürü sermayesinin üçkağıtçılarına bırakacağını mı, ya da -Prof. Dr. Osman Altuğ'un tavsif ettiği üzere- meydanı "üçkâğıt ekonomisine" terk edeceğini mi sanıyorsunuz?!.

Kâinatın sahibi vardır. Yeryüzü "Adil Düzen" nuru ve "Adil Düzen Ekonomisi" ile yakında aydınlanacaktır. Siz sonunda mağlup olacak ve günahlarınızla haşrolacaksınız. Bunları biz söylemiyoruz; sizi ve bizi var eden Kâinatın Rabbi Allah söylüyor.

***

Ne demek istediğimizi, insanlığın nerden gelip nereye doğru gitmekte olduğunu özetleyerek bu bahsi toparlayalım ve bitirelim.

Beş yüzyıldan beri, Batı dünyasını sömürü sermayesi idare ediyor. Bugünkü Batı uygarlığı onların eseri. Bu mekanizma nasıl kuruldu? Sömürü sermayesi dünyadan ham madde alıyor, Avrupa'da Hıristiyanlarına mamul hâle getirtiyor ve dünyaya satıyor... Bu mekanizma yirminci yüzyılda en yüksek seviyeye çıkıyor... İşte, tam da tüm dünyada "tek sermaye devleti"ni kuracakken, sömürü sermayesi bazı problemlerle karşılaşıyor...

- Önce Türkiye'de Erbakan çıktı, ilim ile dini barıştırdı...

- Arkasından İran'da Humeyni boy gösterdi, din lehine inkılap yaptı...

- Rusya'da Gorbaçov çıktı, timsahın alt çenesini (komünizmi) işlemez hâle getirdi...

- En sonunda ABD'de Obama'nın başkan seçilmesi, sermaye yıkılışının veya sömürü sermayesinin sonunun başlangıcı, daha doğrusu öncekilerin üstüne adeta tuzu biberi oldu.

III. milenyumun başlangıç yılları, yirmi birinci asrın ilk yılları, sömürü sermayesinin hakimiyetini yitirdiği yılların başlangıcıdır. "Adil Düzen"in ve "Adil Ekonomik Düzen"in hakim olacağı dönem gelmektedir. Dünya henüz peygamberlerin hakkı üstün tutan sistemini ele almış değildir. Yakında bu alanda büyük inkılap olacaktır.

***

İnsanlığın çare ve çözüm arayışlarına katkı olmak üzere; biz, gelecek dünyayı "Adil Düzen" ve Adil Ekonomik Düzen" olarak planlıyor ve ortaya koyuyoruz:

- Ulasal devletler olacaktır...

- Yerinden yönetim hakim olacaktır...

- Hakimlik sistemi yerine hakemlik sistemi gelecek, yargı üstünlüğü esas olacaktır...

- Faiz kalkacak, karşılıksız para olmayacak, dolayısıyla enflasyon da olmayacaktır...

- Gümrükler ve kotalar yok olacaktır.

Kurulmakta olan bu yeni dünyada ve adalete dayalı yeni dünya düzeninde Türkiye'nin yeri ve görevi, "Adil Düzen"in öncüsü olmaktır; hakim ülke değil hadim ülke olmaktır; güçlü demokrasisi ve ordusu ile saygın devlet olmaktır...

Bu yazı toplam 1954 defa okunmuştur
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri