15 bin memur alınacak

15 bin memur alınacak

Ekonomik ve mali konularda önemli düzenlemeleri içeren, Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis’e sunuldu.

Ekonomik ve mali konularda önemli düzenlemeleri içeren, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis’e sunuldu.
Bazı vergilerde indirim, bazı vergilerde ise yeni düzenlemeler getiren tasarıda günlük hayatımızı da ilgilendiren çok sayıda değişiklik yer alıyor. İşte “torba yasa” olarak bilinen tasarıdaki bazı düzenlemeler:

BİLGİYE DE VERGİ

Vergi yasalarının uygulama sırasında farklı yorumlanması mükellefleri zorda bırakıyor. Yeni tasarıyla mükellefler vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddütlü gördükleri hususlar hakkında yazıyla izahat isteyebilecekler. Gelir İdaresi bu bilgileri özelgeyle ya da internet üzerinden yanıtlayacak. Ancak şirketler, vergi durumları ya da tereddüt ettikleri vergi konularında Maliye ve Maliye’nin yetkili kıldığı makamlardan izahat istemeleri karşılığında 200 ila 2 bin lira arasında harç yatırmak zorunda olacaklar.

KREDİ UCUZLUYOR

Tasarıyla, tüketici kredilerinin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak. Bu sayede tüketicilerin bankalardan kullandığı kredilerin maliyeti düşecek. Tasarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bütçesel esneklik getiriliyor. GİB, personel giderleri hariç diğer ödenekler arasında aktarma yapma, harcama programını hazırlama ve uygulama konusunda yetkilendirilecek. Buna paralel olarak GİB’in merkez ve taşra birimlerine, değişik unvanlarda 15 bin 227 yeni kadro tahsis edilecek.

3 YILDA BİR KAPIYI ÇALACAK

Yeni tasarıyla denetim sisteminde geniş çaplı değişikliklere gidilerek performans tabanlı denetime geçilecek. Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Şirketler büyüklükleri itibariyle üç gruba ayrılacak. Büyük şirketler 3 yılda bir, orta şirketler 6 yılda bir, küçük şirketler de 9 yılda bir düzenli incelemeye tabi tutulacak. GİB’in taşra teşkilatlarında avukat çalıştırılacak.

Etiketler :