28 ŞUBAT'IN GİZLİ PAKETİ

28 ŞUBAT'IN GİZLİ PAKETİ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Hukuk Müşavirliği'nin imzasını taşıyan yasa teklifinde, ancak Stalin rejiminde rastlanabilecek maddeler yer alıyor.

Kanun paketine göre cami dışında kalan kamu ve özel bütün mekânlarda başörtüsü yasaklanıyor. Din eğitimi için bireysel faaliyette bulunanlar için 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Demokrasiye, insan haklarına büyük darbe vuran 28 Şubat sürecinde, akıllara durgunluk veren bir yasa hazırlığı yapıldığı ortaya çıktı. Yasa paketine göre, sokakta bile başörtüsü yasaklanacaktı. Dinî telkinde bulunanlar, dinî kitap satanlar yurt ve okul yapımı için bağışta bulunanlar hapisle cezalandırılacaktı. 28 Şubatçılar tek parti dönemini mumla aratacak, örneğine ancak Stalin rejiminde rastlanabilecek tedbir paketi hazırlamış. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Hukuk Müşavirliği'nin imzasını taşıyan 10 maddelik teklifte cami dışında kalan kamu ve özel bütün mekanlarda başörtüsünün yasaklanması isteniyor. Başörtüsü, hastaneler, işyerleri ve siyasi parti faaliyetlerinde yasaklanıyor. Yasak bununla da sınırlı değil. "Herkese açık genel yerler"in de yasak olacağı yazılmış. Bu hüküm, otobüs, kafe hatta sokakta bile başörtüsünün yasak olacağı anlamına geliyor. Din eğitimi yapanlar için de ağır cezalar öngörülüyor. Din eğitimi için bireysel faaliyette bulunanlar için 8 yıla kadar hapis cezası düşünülüyor.

Aradan 13 yıl geçmiş olmasına rağmen 28 Şubat darbesinin izleri sürüyor. Demokrasinin karanlık dönemine ilişkin her geçen gün yeni bilgi ve belge ortaya çıkıyor. MGK'nın asker kanadı, Refahyol hükümetine 28 Şubat kararları olarak bilinen 18 maddelik dayatmada bulunmuştu. Darbecilerin talepleri bu maddelerle sınırlı kalmadı. Bir kısmı kamuoyundan gizlendi. Bunlardan birisi de mütedeyyin insanları cendere altına alacak yasa değişikliği. 28 Şubat'ın taslak halinde kalan talepleri komünist rejimlerini aratmıyor. Dinini öğrenmek ve öğretmek isteyenlere veya başörtüsü kullananlara ağır hapis cezaları getiriyor.

28 Şubat'ın Anayasa'nın 14'üncü maddesine dayanak yapılarak hazırlanan "gizli" damgalı paketi "Din ve Vicdan Hürriyetinin Korunması ve Kötüye Kullanılmamasının Önlenmesi Hakkında Kanun Taslağı" adını taşıyor. Toplam 10 maddeden oluşan taslak "hürriyetlerin devlet ve kişiler aleyhine kullanılması" ile "dinlerin simgesel giysi ve başlıklarla temsili" başlıklarını taşıyor. Refahyol hükümetince kabul edilmediği ve Meclis zeminine gelmediği öğrenilen taslakta skandal maddeler yer alıyor.

TEKLİFTEKİ ŞOK MADDELER

EV, CAMİ DIŞINDA BAŞÖRTÜSÜ YASAK:

Belli bir dinin kurallarını veya din inancının gereğini ileri sürerek kamu kurum ve kuruluşlarında her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık kuruluşları, sanayi kuruluşları ve diğer işyerlerinde dernek, vakıf ve siyasi parti faaliyetlerinde ibadethaneler dışında herkese açık genel yerlerde belli dinleri simgeleyen özel nitelikli giysileri giyenlere veya başlarına çeşitli başlıklar takanlara bir seneden üç seneye kadar hapis cezası verilir. Varsa işyeri veya öğrencilik ile ilişkileri kesilir.

BİREYSEL DİNİ FAALİYETE CEZA:

Her ne nam altında olursa olsun örgüt kuranlara veya kurmaya teşebbüs edenlere veya bunların faaliyetlerini düzenleyen ve yöneten veya bu hususlarda yol gösterenler veya bu konuda bireysel faaliyette bulunanlara beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası; bu nevi örgütlerin iki veya daha fazlasını kuran veya yönetenlere on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası, her ne surette olursa olsun propaganda yapanlara üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası, bu fiilleri övenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

VELİLERE DE CEZA:

Din eğitimi vermek üzere örgüt kuranlar veya bireysel teşebbüslerde ve faaliyetlerde bulunanlar ile yol gösterenlere beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası, bu şekilde yapılan eğitime katılan reşit öğrencilerin kendilerine, reşit olmayanların velilerine bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

DİNİ KİTAP SATANLAR KAPSAMDA:

Bu şekilde din eğitimi veren ve bu eğitimi alanlara kitap vesair ders araçlarını hazırlayanlara, satanlara ve alanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

OKUL, YURT YAPTIRANA 3 YIL:

Din eğitimi vermek üzere okul, derslik veya diğer adlarla taşınmaz inşa edenlere, tahsis edenlere, yurt kuranlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

DİNİ TELKİN ETMEK BİLE 5 YIL:

Belli bir dini öğrenmeleri veya kabul etmeleri için telkin ve zorlamada bulunanlara, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınayan ve suçlayanlara üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Etiketler :