Özel okullar da 4+4+4’e göre yapılanıyor

Özel okullar da 4+4+4’e göre yapılanıyor

66 ayını dolduranlar 1. sınıfa

Yaklaşık yarım milyon öğrencinin öğrenim gördüğü özel okullar da 4+4+4 eğitim sistemine göre özel ilkokul, özel ortaokul şekline dönüşüyor. Bu okulların öğrenci giriş çıkışlarını, tuvaletlerini ve oyun bahçelerini en geç 3 yıl içinde bağımsız hale getirmeleri gerekiyor. Özel okulların yeni sisteme göre fiziksel yapılarını nasıl düzenlediklerini, öğrencilerini nasıl seçtiklerini ve sınıflarını nasıl oluşturduklarını araştırdık.

Okullar 4+4+4 için kendi formüllerini üretti. Birinci sınıfa başlamaları velinin iznine bırakılan 60-66 aylıkları anasınıfına kaydetti. Birçoğu birinci sınıfları da yaşa göre düzenlerken, bazılarında bu ayrım yapılmadı. Okullar 2006 ve 2007 doğumlu yani 5.5 ve 6.5 yaşındaki çocukları da aynı sınıfa koymama eğilimi gösterdi. Bu okullar 2006’nın son üç, 2007’nin ilk 3 ayında doğanları aynı sınıfa koydu. Okullar erken başlayan çocuklar “sıkılmasın” diye oturma düzenlerini değiştirdi. Yere yastık, şilte koyarak onlar için özel ortamlar yarattı. İşte bazı okulların yeni eğitim sistemine göre yaptıkları hazırlıklar.

Tuğçe Kılıç Bilfen Okulları Rehberlik Bölümü Başkanı
SINIFLAR DOĞUM AYLARINA GÖRE
AİLELER okula başlamaya hazır olduklarını düşünse bile çocuklar hazır olmayabilir. Israrcı ailelerle görüşüp, bir sene geç başladığında neler kazanabileceğini anlatıyoruz. 60-84 aylık çocuklar arasındaki gelişimsel fark anlamlıdır. Sınıflarımız, öğrencilerin doğum ayları göz önünde bulundurularak düzenlendi. Bir çocuğun okul öncesi eğitimi almadan okula başlaması, gelişimsel olarak gerekli ve doğru adımların atılmamış olması açısından riskli. Sınıfların içerisinde kullanılan sıraların, tahtanın, öğrenci dolaplarının, hatta tuvaletlerin ve lavaboların boyu fiziksel gelişimlere göre düzenlenmeli. Öğrencilerin dikkat süreleri göz önünde bulundurularak, ders saati içerisinde iki, üç dakikalık molalar vermesi bu yaş grubunun sınıf içi çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmesi adına dikkat edilmesi gereken uygulamalar. Tüm bu hazırlıklar yapıldı. Sınıflar ortalama 20 öğrencili, en fazla 24 olacak. Sınıflara tek öğretmen sınıf öğretmeni girecek.

Ayfer Erdem Batı Doğa Okulları Anaokulu ve İlköğretim Koordinatörü
ÖZEL EĞİTİM GEREÇLERİ GETİRTTİK
OKUL olgunluğunu ölçmek için Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ni kullanıyoruz. 72-84 ay arasındaki çocuğun fiziksel, psiko-sosyal özellikleriyle 60-66 ayın aynı değil. Oynayacakları oyunlar bile farklı. Üstün zekâlılık gibi çok ayırt edici özellikler yoksa 60-66 aylık gruba birinci sınıf eğitimi almalarını velilerimize önermiyoruz. Israrcı olurlarsa yasal hakları olduğu için birinci sınıfa alıyoruz. Yasayla okula başlaması zorunlu olan öğrencilerimize oryantasyon eğitimi yaptık. Onlar 2006 doğumlularla aynı sınıflarda olmayacak. Bu yaş grubunun gereksinimlerine uygun sınıfları düzenleyebilmek için özel eğitim araç gereçleri aldık. Ancak bu öğrenciler ikinci sınıfa geçtiklerinde diğerleriyle aralarında akademik açıdan fark olmayacak, onları özel destekleyeceğiz. 2007 doğumlu öğrencilerin sınıf öğretmenleri onların gelişim özellikleri ve öğrenme stilleriyle ilgili üniversitelerdeki akademisyenlerden ders aldı. Bu sınıflara girecek öğretmenleri de sınıf yönetim becerilerine göre seçtik. Ancak tuvaletler gibi alanlarda bu yaş grubu çocuklarına özel düzenleme yapmıyoruz. Çünkü okul dışında da karşılaştıkları düzenin devam etmesi onların oryantasyon süresini daha kolay atlatmalarını sağlayacak. Okula başlamayla ilgili kararın Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından verileceğini düşünüyoruz. Sınıflar 24 kişi olacak, derse sınıf öğretmeni girecek.

Sevinç Atabay TED Ankara Koleji Vakfı ve Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü
KARMA SINIFLARDA EĞİTİM
60-66 aylıklar arasında çocuk birinci sınıfa hazır değilse Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışan uzmanlarımız ailelerle görüş ve önerilerini paylaşıyor. Sınıfları yaşa göre düzenlemedik. Sistem bu çocukların okula hazır olduğu düşüncesinde ve okula başlamalarına karar verdi. Çağdaş eğitim anlayışı aynı sınıf düzeyindeki çocukların birtakım güçlükleri bile olsa karma sınıflarda eğitim alması ilkesine dayanır. Okula başlama kararını çocuk ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar, çocuk gelişim uzmanları ve eğitimciler aile görüşünü dikkate alarak vermeli. Sınıflar 24-26 kişilik. Sınıflara tek öğretmen sınıf öğretmeni girecek.

Faika Topal FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Müdürü
OLGUNLUKLARI BENZERLER AYNI SINIFTA
OKUL olgunluğunu anlamaya yönelik testleri ihtiyaç halinde kullanıyoruz, gözlemlerimiz de etkili. 60-84 aylıklar arasında okul olgunluğu birbirine benzeyen çocuklar aynı sınıfta olabilir, farklar varsa bu aynı sınıfta olmamalı. 60-66 ay içerisinde olup okul olgunluğu yeterince gelişmemişlerin anasınıfında olmaları daha uygun. Eğer birinci sınıfta, 60-66 aylık çocuklardan beklenenle 72-84 aylık çocuklardan beklenen aynı olacaksa 60-66 aylık çocukların bir de okul öncesi eğitim almadan okula başlamaları sorunlara yol açacak. Çocuklar antrenman yapmadan olimpiyatlara katılmış gibi olacak. Sınıf düzenleri, sınıfların bulunduğu yerler, tuvaletler tamamen bu yaş grubunun özellikleri ve ihtiyaçları düşünülerek düzenlenmektedir. Çocuğun okula başlama kararında aile ve eğitimciler ortak karar vermeli.

Liana Keşcioğlu Bahçeşehir Kolejleri PDR Koordinatörü
KENDİ TESTİMİZİ UYGULUYORUZ
60-66 ay aralığındaki çocukların birinci sınıfa başlamaları ailenin isteğine bağlı. Ancak en önemli olan faktör çocukların ilkokula hazırlık düzeyi. Bu düzeyi ölçmek için Bahçeşehir Okula Hazırlık Testi hayata geçirildi. Testi 60-66 ay aralığındaki çocuklara uygulayarak, çocukların ilkokula hazır olma düzeylerini çeşitli akademik beceriler açısından değerlendiriyoruz. Bu test New York Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selçuk Şirin başkanlığında uzman bir ekip tarafından hazırlandı. Türkiye toplumu ve eğitim sistemi gerçeklerinden hareket ederek geliştirildi. Okula hazır olmadığı belirlenen çocukların velilerini okul öncesi eğitime yönlendiriyoruz. 5 ve 6 yaş çocukları için ayrı sınıflar düzenliyoruz. Sınıfların fiziki ortamlarını, çocukların gelişim özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlıyoruz. Sınıflarda farklı öğrenme ve oyun köşelerinin oluşturulması, sınıf içindeki tüm araç-gereçlerin ve öğrenme materyallerinin yaş düzeyine uygun hale gelmesi, ders içi etkinliklerde yaş düzeyine uygun şekilde gerekli esnekliğin sağlanması, ders saatlerinde ve teneffüslerde bu öğrencilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerek. Bu düzenlemeleri yapıyoruz. Okul öncesi eğitimden faydalanan bir çocuğun 1. sınıfa başlama serüveni daha sağlıklı, daha rahat ve daha başarılı geçer. Öğretmenlerimiz de bu yaş grubuna uygun eğitim verebilmeleri için özel eğitimden geçirildi. Birinci sınıflar 24 kişi olacak. Derslere bir sınıf öğretmeni bir de asistan öğretmen girecek.

Cem Gülan Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
EKONOMİK GÜCÜ OLAN ZATEN ÖZEL OKULDAYDI
BAZI ailelerde sanki sistem özel okulları desteklemek için çıktı gibi algı var. Özel okulların öğrencisini çok artırdığını düşünmüyorum. Zorunlu öğrenimin 12 yıla çıkması özel okulları çok etkilemiyor. Zaten ekonomik gücü olanlar ve eğitime önem verenler özel liselere gidiyordu. Ortaokulda haftalık ders saatleri 36-37 saate çıkacak. Bizde zaten 40 saatti. Ortaokul 5’inci sınıfta 16 saat yabancı dil yapılabilir. Özel okullar zaten ücretsiz etüt saatleri ile birlikte 14 saat yabancı dil yapıp güzel de öğretiyordu. Birinci sınıflarda oynayarak öğrenme ve oyun egzersiz zaten kullandığımız yöntemlerdi. Fiziki şartlarımız küçük çocuklara da uygundu. Okul yaşı erkene yani 60 veya 66 aya çekilince zaten anaokulu hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin bir kısmı 1. sınıfa kaymak istedi veya kaydı. Okul öncesinde başlama yaşı hâlâ 36 ayda tutulduğu için temel olarak özel okulun öğrenci potansiyelinde artış olmadı sadece muhtemel yer değiştirmeler oldu. Ancak bağımsız anaokulları bu sistemde ciddi yara aldı. Bir kısım anaokulu öğretmeni işsiz kalabilir. Okullar 60-66 aylık çocukları çoğunlukla almadı ve kendi okul öncesi velileri ile sıkıntılar yaşamak durumunda kalanlar oldu. 66-69 veya 66-72 aylık çocuklarla ilgili karmaşa hâlâ baş ağrıtıyor ve okullar açıldıktan sonra da devam edebilir. Tek büyük binada ilköğretim ve lisesi olanların durumu belirsiz ve çok sıkıntılı.

Sibel Demirer İstanbul Kültür İlköğretim Okulu Müdürü
YAŞA DEĞİL, GELİŞİME DİKKAT EDECEĞİZ
İSTANBUL Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümüyle geliştirdiğimiz okula hazırlık testine göre 60-66 aylık öğrencilerin birinci sınıfa alınıp alınmayacağına karar verildi. Bizim anaokullardan gelen öğrencilerimizin velileri anasınıfına kayıt yaptırdı. Dışarıdan gelen velilerin bir kısmı testin sonucuna göre birinci sınıfa kayıt yaptırdı. Sınıflar çocukların doğum aylarına göre değil, gelişim özelliklerine göre düzenlendi. Öğretmenlerimiz okul yaşı düştüğünden bu çocuklara eğitim verebilmeleri için özel eğitimden geçti. Sınıf düzenleri değişti. Sınıflarda öğrencilerin yorulduklarında dinlenebilecekleri alanlar yaratıldı. Grup çalışmasına olanak tanıyan düzenlemeler yapıldı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.