8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Dünyadaki tüm kadınlar bir asrı aşkındır adil, eşit bir toplum düzeninde yaşamak için, hayatın değişik alanlarında mücadeleler veriyorlar.

Dünyadaki tüm kadınlar bir asrı aşkındır adil, eşit bir toplum düzeninde yaşamak için, hayatın değişik alanlarında mücadeleler veriyorlar.8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında tüm dünyada bu özel gün için pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Ancak bizler, sadece kadınlar olarak değil, tüm toplum olarak bu mücadeleyi sadece 8 Mart’larda hatırlamamalıyız. Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksızca veren, ülkemin fedakâr kadınlarının Dünya Kadınlar gününü kutluyorum.

Cumhuriyet’ten sonra kadının toplumdaki konumu çizilmiş, erkek ile eşit sayılmıştır. Bu Anayasamızda da açıkça belirtilmiştir. Belirtilmiştir belirtilmesine de,gerçek yaşamda bu böylemidir?

Tabi ki hayır. Hergün gazetelerden okuyor, ekranlardan onlarcasını üzüntü içerisinde seyrediyor, dinliyoruz. Ezilen, sömürülen, tacize uğrayan, dövülen ve hatta son dönemlerde son 10 yılda %1400 artış gösteren kadın cinayetlerini…

Biz Has Parti olarak;

*Kadına yönelik her türlü şiddete hayır diyoruz…

*Yaşamın her alanında kadının sömürülmesine hayır diyoruz…

*Eğitim haklarının ve seçilme haklarının sınırlanmasına hayır diyoruz…

*Sadece erkek ile kadın eşitsizliği bağlamında değil, başörtülü-başörtüsüz tüm kadınlarımız için ayrım gözetmeksizin eşitlik, özgülük ve adalet istiyoruz…

Nüfusunun yarısı ezilen, aşağılanan ve işkenceye uğratılan, öğrenmeyen, düşünmeyen, konuşmayan ve karar mekanizmalarında yer verilmeyen bir ülkenin, öteki yarısı kalkınamaz…

İşte bunun için;

 *Sadece 8 milyon kadınımız için başlatılan “okuma-yazma” kampanyaların işe yaradığı değil, en az bir eğitim kurumundan mezun olmuş kadınlarımızın olduğu

*Kadınlarımızın,%40’ının görücü usülüyle evlenmekten,%20’sinin nikahsız yani(kuma-ikinci-üçüncü eş) olarak yaşamaktan kurtulduğu

*Kadına yönelik her türlü baskı, şiddet, ayrımcılık, eşitsizlik sarmalında yapılan aşağılama, küçültme ve yok saymanın ortadan kalktığı

*Kadınlarımızın ilgi duydukları, mutlu olacakları işlerde eşit şartlarda çalışma imkanına kavuştuğu

*Kadınlarımızın sadece seçen değil, “seçilen” olduğu

*Çocuklarına güvenilir kreş ve bakımevi imkânlarının sonuna kadar sağlandığı bir ülkede, “3 çocuk veya daha fazlasını” doğurmaya kendisinin karar verdiği

*Yaşam hakkının tüm yasalarla korunduğu için “sığınma evi” ne sığınmak zorunda kalan kadının olmadığı

Ve daha da ötesi;

*Hakkında karar verilen değil, ”karar veren” ve “yöneten” olduğu

Olgusuyla mutlu bir toplum ve güzel bir gelecek için siyaset yapıyoruz. Kadınımızın özlenen, hedeflenen, olması gereken yerde olması için artık kadın-erkek hepimiz… Karşı karşıya değil… Yan yana… Eşit ve özgür bir mücadeleye hız vermeliyiz…

Barış için… İnsana… İnsanımıza yakışan güzelim bir dünya… ve gelecek için… Tüm kadınlarımızı Has Parti çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyoruz… Haydi, kadınlar elele…

Etiketler :
Perde Arkası