Nitelikli göçmenler ABD'yi terkediyor

Nitelikli göçmenler ABD'yi terkediyor

ABD nitelikli işgücü için yegane fırsat ülkesi olmaktan çıktı

Cemal DEMİR'in haberi - New York
Yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de çalışan nitelikli göçmenlerin, her geçen gün daha fazla sayıda ABD'yi terkederek ülkelerine ya da daha iyi fırsatlar sunan ülkelere göç ettiğini ortaya çıkardı.
Araştırma, "ABD, artık nitelikli göçmenler için yegane fırsat ülkesi olmaktan çıkmıştır" çarpıcı tespitini içeriyor. Araştırmaya göre, daha kaliteli yaşam seviyesi, daha iyi kariyer imkanları ve ailelerine yakın olma isteği, nitelikli göçmenler arasındaki tersine göçün en önemli motivasyonları. California Üniversitesinden Vivek Wadhwa'nın başkanlığında Kauffman Vakfı işbirliğiyle yapılan araştırma kapsamında, ABD'yi terkederek ülkelerine dönme kararı alan çoğunluğu Hintli ve Çinli 1200 göçmenle de birebir görüşüldü. "Amerika kaybediyor, dünya kazanıyor" başlıklı bir raporla kamuoyuna açıklanan araştırmadaki, en çarpıcı sonuçlardan biri de ülkesine dönme kararı alan nitelikli göçmenlerin genelde 30 yaş civarı genç göçmenler olması. ABD'de H-1B vizesiyle bulunan ve aralarında mühendis, bilimadamı, doktor ve araştırma uzmanlarının da bulunduğu nitelikli göçmenler, yeşil kart alabilmek için uzun yıllar beklemek zorunda kalıyor. 2006 yılı verilerine göre 1 milyondan fazla nitelikli göçmen, yıllık 120 bin yeşil kart için 1 yıldan uzun süredir bekliyor durumda. H-1B vizeli göçmenler arasında on yıla yakın süredir yeşil kart bekleyenler bulunuyor. Araştırmayı yürüten uzmanlar birçok nitelikli göçmenin dünyanın başka yerlerinde daha iyi alternatiflere sahip olduklarını ifade ederek, "yeşil kart" beklemekten bıkan göçmenlerin, dönme kararını almakta eskisi gibi zorlanmadıklarına dikkat çekiyor.
Tersine göç ekonomiyi iyice çökertir
Aratırmayı hazırlayan ekibin başındaki Vivek Wadhwa, nitelikli göçmenlerin Amerikan ekonomisinin uzun vadeli sağlığı için hayati önemde olduğunu belirtiyor. ABD nüfusunun sadece yüzde 12'sini oluşturan göçmenler, örneğin Silicon Vadisindeki teknoloji şirketlerinde işgücünün yüzde 52'sini oluşturuyor. Silikon Vadisi, ABD'nin küresel patent haklarının yüzde 25'ine sahip. Mühendislik ve bilimsel alandaki lisans mezunu işgücünün dörtte biri, yine aynı alanlardaki doktoralı(PhD) işgücünün yarısını göçmenler oluşturuyor. Google, Yahoo, eBay, Intel gibi birçok devin kurucu ortakları da göçmen.
Genç ve iyi eğitimli göçmenler ABD'den gidiyor
Araştırmada, özellikle Hindistan'a ve Çin'e giden nitelikli işgücüne yoğunlaşıldı. Rapor, giden göçmenlerin sayısı ile ilgili hiçbir resmi kaydın tutulmadığı bilgisini veriyor. Raporu hazırlayan bilimadamlarının bu ülkelerde görüştüğü önde gelen insan kaynakları kuruluşları, son yıllarda ABD'den yapılan iş başvurularında patlama yaşandığını ifade ediyor. Uzmanların görüştüğü 1203 "göçmen göçmen"den Hintli olanların yaş ortalaması 30 iken, Çinli göçmenlerin yaş ortalamasının 33 olduğu tespit edildi. ABD'den ayrılarak ülkelerine yerleşen Çinli göçmenlerin yüzde 52'si bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında yüksek lisans, yüzde 41'i ise doktora eğitimine sahip. Hintli göçmenlerin ise yüzde 66'sı yüksek lisans ve yüzde 12'si doktora derecesine sahip. Bu Çinli göçmenlerin 3'te biri, Hintli göçmenlerin ise 5'te biri ABD'ye öğrenci vizesiyle gelmişler, eğitimden sonra da H-1 vizesine geçiş yapmışlar. Bu göçmenlerin yaklaşık 3'te biri, ülkelerine dönme kararında en büyük faktör olarak vize zorluklarını belirtti. Ancak araştırmanın elde ettiği çarpıcı bulgulara göre sadece vize sorunu değil. Hatta ülkelerine dönenler arasında yüzde 30 oranında yeşil kart ya da Amerikan pasaportu sahibi de bulunuyor. Çinli göçmenlerin yüzde 87'si ve Hintli göçmenlerin yüzde 79'u, en belirleyici faktörün, sahip oldukları yeteneklere, ülkelerinde olan talebin artmış olması olduğunu ifade ediyor. Bu göçmenlerin yüzde 10'u ABD'de çalıştıkları işyerlerinde üst düzey konumlardayken, kendi ülkelerinde yaklaşık yarısı üst düzey konumlara sahip. Aile değerlerine ve ailelerine yakın olma isteği, arkadaşlarına yakın olma isteği gibi faktörler de anavatana dönüş kararlarında etkili diğer etmenler.
Amerika'ya yaklaşık 200 yıl boyunca gelen göçmenler, yalnızlıklarına ve vatan hasretlerine rağmen ülkelerine dönemiyordu. Raporda, artık, ilk kuşak göçmenlerin ülkelerine dönme imkanlarına sahip oldukları ve dönme kararı almakta zorlanmadıkları vurgulanıyor. Her geçen gün daha fazla yetenkli göçmenin bir daha dönmemek üzere ülkesine kesin dönüş yaptığına işaret eden rapor, ABD'nin kapsamlı ve radikal bir göçmen reformu politikasına çok acil ihtiyacı olduğu uyarısında bulunuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı