Ak Parti, DSP ve BBP'nin Paraları hazineye

Ak Parti, DSP ve BBP'nin Paraları hazineye

Anayasa Mahkemesi'nin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. DSP, AK Parti ve BBP'nin belli miktardaki mal varlığının hazineye devredilmesine karar verildi.

 

Anayasa Mahkemesi'nin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, partilerin kesin hesaplarını inceleyen mahkeme, Demokratik Sol Parti (DSP)'nin beş farklı yıla ait toplam yaklaşık 301 bin TL, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)'nin 2004 yılına ait yaklaşık 48 bin TL, Büyük Birlik Partisi (BBP)'nin dört farklı yıla ait yaklaşık 14 bin TL tutarındaki mal varlığının hazineye gelir kaydedilmesine karar verdi.

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmadığı ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmediği gerekçesiyle DSP'nin 2000 yılına ait 125 bin 244 TL 54 kuruş, 2001 yılına ait 37 bin 326 TL 79 kuruş, 2004 yılına ait 36 bin 835 TL 49 kuruş, 2005 yılına ait 27 bin 819 TL 63 kuruş, 2006 yılına ait 73 bin 621 TL 11 kuruş olmak üzere toplam 300 bin 847 TL 56 kuruş karşılığı parti mal varlığının aynı yasanın 75. maddesi uyarınca hazineye gelir kaydedilmesini kararlaştırdı.

AK Parti'nin 2004 yılı kesin hesabını inceleyen mahkeme, Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olarak edinildiği anlaşılan 4 bin 500 TL gelir ile parti amacına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 43 bin 309 TL 74 kuruş gider karşılığı toplam 47 bin 809 TL 74 kuruşun hazineye gelir kaydedilmesine karar verdi.

Mahkeme, BBP'nin de, 2000 yılına ait 5 bin 732 TL 23 kuruş, 2001 yılına ait 3 bin 988 TL 4 kuruş, 2002 yılına ait 813 TL 93 kuruş, 2004 yılına ait 3 bin 410 TL 26 kuruş olmak üzere toplam 13 bin 944 TL 46 kuruşunun hazineye gelir kaydedilmesini kararlaştırdı. BBP'nin 2005, 2006 ve 2007 yılı kesin hesaplarının incelenmesinde ise herhangi bir uygunsuzluk bulunmadı.

Millet Partisi'nin 2007 yılı kesin hesabının incelenmesinde 961 TL 75 kuruş, Halkın Kurtuluş Partisi'nin 2007 yılı kesin hesabının incelenmesinde ise 827 TL'nin hazineye gelir kaydedilmesine karar verildi.

Diğer taraftan, Millet Partisi'nin 2008, Türkiye Komünist Partisi'nin 2007, 2008, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin 2007, Gönül Birliği Yeşiller Partisi'nin 2007, 2008, Büyük Adalet Partisi'nin 2007, 2008, 2009, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin 2002 yıllarına ait kesin hesaplarının incelenmesi sonucunda da Siyasi Partiler Yasası'na herhangi bir aykırılık tespit edilmedi.

Yasaya aykırılığı belirlenen, Demokratik Toplum Partisi'ne ait 2007 yılı kesin hesabına ilişkin 392 TL 23 kuruşharcamanın ise tasfiye süreci sonunda partinin bütün mal varlığının hazineye geçmesi dolayısıyla, hazineye gelir kaydedilmesine gerek olmadığı kararlaştırıldı. Aynı partinin 2008 yılı kesin hesabında ise yasaya aykırılık bulunmadı.

Etiketler :