Ankara Başsavcısı da Ergenekon şüphelisi

Ankara Başsavcısı da Ergenekon şüphelisi

İstanbul başsavcısı Aykut Cengiz Engin'le aynı tarihlerde Ankara Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu'nunda 6 ay süreyle dinlendiği ve izlendiği iddia edildi.

Vatan gaztesinin haberine göre İstanbul gibi Ankara, Zonguldak, Kırıkkale ve Erzincan başsavcılarının da Ergenekon kapsamında dinlendiği ortaya çıktı. 21 yargı mensubunun telefonlarının dinlenmekle yetinilmediği, takibe alındığı, ortam dinlemesi yapıldığı da anlaşıldı.

İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin gibi Ankara, Zonguldak, Kırıkkale ve İsmailağa cemaati soruşturması ile gündeme gelen Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in de Ergenekon soruşturması kapsamında dinlendiği belgelendi. Başsavcıların dinlenmesine ilişkin mahkeme kararına göre Yargıtay’ın santral telefonunun dinlendiğine ve binada ortam dinlemesi yapılmasından sonra şimdi de hükümetin, bakanlıkların ve tüm idarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü Danıştay’da da ortam dinlemesi yapıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun talebi doğrultusunda Danıştay Tetkik Hakimi Mehmet Engin Çakmak’ın telefonlarının yanı sıra “işyerinde teknik araçlarla izlenilmesine” karar verdiği ortaya çıktı.

Başsavcılar dinlenmiş

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri 14 Ekim 2008’de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Ergenekon soruşturması kapmasında 50 hakim ve savcının iletişimin tespiti ve dinlenmesini talep etti. Bu yargı mensupları arasında İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Ankara Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu, Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, halen Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevinde olan eski DGM savcıları Nuh Mete Yüksel, Cengiz Köksal ve Hakan Kızılarslan, eski YARSAV Başkanı ve Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, internette Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğini ilişkin ses kaydı yayınlanan Ankara Savcısı Salim Demirci de yer aldı.

Yargıtay ve adliyelerde ortam dinlemesi

Talep yazısında, dinleme dışında, bu isimlerin son 1 yıllık döneme ilişkin HTS raporları da (detay kayıtları ve bulunduğu yer bilgisi) istendi. Ayrıca bu yargı mensuplarının 4 hafta süreyle teknik araçlarla takibe alınması ve kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde gizlice ses ve görüntü kaydı yapılmasına izin verilmesi istendi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, müfettişlerin talepte bulunduğu gün taleplerini kabul etti. Bu kararın Yargıtay ve adliyelerde ortam dinlemesi yapılmasına yönelik yetki sağlaması nedeniyle buraların dinlendiği belirtildi.

Danıştay’da ortam dinlemesi yetkisi

Müfettişler, 3 Kasım 2008’de de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak 21 hakim ve savcı hakkında iletişimin tespiti ve dinleme talebinde bulundu. Başvuruda, Ergenekon örgütünün yargıya sızma konusundaki kararlılığının örgütsel belgelerde yer aldığı, birçok örgüt üyesinin hakim ve savcılarla irtibatlarının bulunduğu, bazı hâkimlerin Ergenekon sanığı Kemal Kerinçsiz’e “Bir emrin var mı?” diye sorduğu, bazı şüphelilerin hakim ve savcı adaylarının sınavları için tavasutta bulundukları, bazı yargı mensuplarının Ergenekon’a yakın internet sitelerinde yazılar yazdıkları, Ergenekon sanığı Paşa kod adlı Fikri Karadağ’ın bazı hakim ve savcılarla sürekli görüştüğü, Ergenekon sanığı Veli Küçük’ün birçok hakim ve savcı ile irtibatlı olduğu, bazı yargı mensupları hakkında “bizim çocuklardan, arkadaşlardan” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Aynı gün karar

Mahkeme önceki talepte olduğu gibi bu talebi de aynı gün kabul etti. Kararda, 21 hakim ve savcı için telefon dinlemesi ve HTS kayıtlarının alınmasının yanı sıra teknik takip kararı da alındı. Kararda 21 hakim ve savcı arasında yer alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün rektör atamasına ilişkin bir kararını iptal eden eski Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Erzurum İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz Aydemir, eski bakanlık bürokratı olan Ankara Hakimi Kürşat Hamurcu, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Yiğit ile Danıştay tetkik hâkimi Engin Çakmak hakkında 4 hafta süreyle teknik takip kararı alındığının belirtilmesi dikkat çekti. Kararda bu yargı mensuplarının “4 hafta süreyle kamuya açık yerlerdeki faaliyetlerinin ve işyerlerinin teknik araçlarla izlenmesine, ses veya görüntü kaydı alınmasına” izin verildiği belirtildi. Böylece, Danıştay’ın da ortam dinlemesinin hedefi olduğu ortaya çıktı.

ÇAKMAK 4. DAİRE’DE GÖREVLİ

Adalet Bakanlığı’nın talebiyle cep telefonu dinlenen ve işyerinde teknik takibe alınan M. Engin Çakmak, Danıştay 4. Dairesi’nde görev yapıyor. Bu daire gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin dava ve temyiz başvurularının yanı sıra Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davalara bakıyor.

TAKİP EDİLEN HAKİM VE SAVCILAR

Mahkemenin kararıyla dinlenen ve işyerlerinde ortam dinlemesi yapılan yargı mensupları şunlar:

Hüseyin Boyrazoğlu (Ankara Cumhuriyet Başsavcısı), Hüseyin Özbakır (Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı), Metin Yandırmaz (Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı), Mustafa Doğru (Adalet Bakanlığı İşyurtları eski Genel Müdürü, Aydın Başsavcıvekili), Ali Çakır (Emekli Bakırköy Savcısı), Aydın Çayan (Yargıtay Savcısı), Cengiz Köksal (Eski DGM Savcısı, Ankara Savcısı), Ercan Yalçınkaya (Eski Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı, Batman Savcısı), Esat Toklu (Ankara İdare Mahkemesi üyesi), Hakan Kızılarslan (Eski DGM Savcısı, Ankara Savcısı),

Hayrettin Türe (Eski Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı, Ankara Hakimi), İlhan Kara (Ankara Hakimi), Mecit Ceylan (Eski Sarıyer Savcısı), Osman Uludüz (İstanbul Savcısı), Ö. Faruk Eminağaoğlu (Yargıtay Savcısı), Özgür Kamışlık (Ankara Savcısı), Salim Demirci (Ankara Savcısı), Cengiz Aydemir (Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı), Kürşat Hamurcu (Ankara Hakimi), M. Engin Çakmak (Danıştay Tetkik Hakimi), Murat Yiğit (İstanbul Savcısı).

Etiketler :