Ankara'da Tezhip sergisi

Ankara'da Tezhip sergisi

Ankara'daTezhip sanatının devamını sağlayan kurslardan bir tanesi daha çalışmalarını sergileyecek.

ANKARA BELMEK EMEK KURSUNDAN TEZHİP SERGİSİ

Türk-İslam sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan Tezhip sanatının devamını sağlayan kurslardan bir tanesi daha çalışmalarını sergileyecek. Müzehhibe Humeyra Akkuş Yücel’in öğrencilerinden Hilal Güçlü, Halime Çepni, Ilgın Köşger, Emine Kumkaya, Hilal Ahsen Tunçay’ın eserlerinden oluşan sergi 21-29 Mayıs tarihleri arasında Ankara Belmek’in Emek 4.Caddedeki kurs binasında beğeniye sunulacaktır.Tezhip Sanatı: Çok uzun ve köklü bir geçmişe sahip bu sanatın adı, yani Tezhip; Arapça “zehep” (altın) sözcüğünden gelir. Altınlamak, altın ile süslemek demektir. Altın ve boya ile yapılan bezeme sanatıdır. Tezhip yapan sanatçıya da Müzehhip denilir. Tezhibin ana teması desendir. Deseni motifler oluşturur. Motifler tamamen matematiksel bir düzen içinde çizilmiş geometrik şekiller üzerine yerleştirilir. Bu geometrik şekillerle hiçbir yüzyılda oynanmamış ve değiştirilmemiştir. Motifler daima simetrik olarak yerleştirilir. Motifler çok fazla zengin ve çeşitlidir. Bunun sebebi de islam dininin resim ve heykel sanatına koyduğu yasaklardır. Bu yüzden Türk sanatçıları, bütün yaratıcı güçlerini süsleme alanında yoğunlaştırarak, gördükleri her şeyi, doğadan aşırı derecede soyutlamaya ve stilizasyona yönelmişlerdir. Doğayı hiç değiştirmeden taklit etmek yerine onu üsluplaştırmayı uygun görmüşlerdir. Tavşan, balık, kurt, kuş gibi hayvan motiflerinde, kuşların kafalar, tavşanların ayakları yok edilerek kökenlerini belli etmeyecek şekiller oluşturulmuştur.(RUMİ)Kaynağı belli olmayacak kadar stilize edilmiş çiçekler(HATAİ), sürekli hareket halindeki bulutlardan esinlenerek oluşturulan şekiller (BULUT) çok sık kullanılmıştır

eğitim bir sen

Etiketler :