Banka hesabınız boşalabilir

Banka hesabınız boşalabilir

Maliye etkin bir tahsilat sistemi oluşturuyor.

 

Maliye Bakanlığı, vergide kayıp ve kaçakların peşine düşüyor. “Cebri Tahsilat Sistemiyle” bu yıl, vergi borcunu ödemediği için haciz işlemiyle karşı karşıya kalan mükelleflerin yüzde 90’ına bankalar kanalıyla da “e-haciz” başlatılması planlanıyor.

CEBRİ TAHSİSAT SİSTEMİ OLUŞUYOR
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2010 Performans Programı’na göre, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele için Borç Takip ve Değerlendirme Sistemi’nin etkinliği artırılıyor. Bu çerçevede vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla etkin bir “Cebri Tahsilat Sistemi” oluşturuluyor.

Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlayacak bu sistem ile bankalarca vadesi geçmiş vergi borçlarından yapılan tahsilatın, toplam vadesi geçmiş borçlardan yapılan tahsilata oranı yüzde 5’e çıkarılacak. ‘Vergi borcu yoktur’ yazısı alan mükelleflerden yapılan tahsilatların, toplam vadesi geçmiş borç tahsilatlarına oranı yüzde 1’e çıkarılacak.

Cebri Tahsilat Projesi ile bu yıl bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükelleflerin, haklarında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükelleflere oranı da yüzde 90’ı bulacak. Böylece, vergi borcunu ödemediği için haciz işlemi düzenlenen mükelleflerin yüzde 90’ı için yıl sonuna kadar bankalara elektronik-haciz bildirisi gönderilmiş olacak ve bunlar için e-haciz işlemine geçilecek. Trafik şube ve bürolarına elektronik ortamda haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısı da, hakkında haciz işlemi düzenlenmiş olan toplam mükellef sayısının yüzde 1’i düzeyine ulaşacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu şekilde vergi borçları için bankalarda hemen elektronik haciz işleminde bulunacak. Aynı şekilde borçlular için trafik şube ve bürolarına da elektronik ortamda haciz bildirisi gönderilecek.

MALİYE BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTIYOR
* İhbar Takip Yazılımı: İhbar dilekçelerinin sektörel açıdan tasnif edilmesini ve bu bilgilerin risk analizi çalışmalarında değerlendirilmesini sağlayacak İhbar Takip Yazılımı sürüyor.

* Borç Sorgulama, Araştırma ve Takip Sistemi: Türkiye genelinde vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla kurulan Borç Takip Sistemi, daha da geliştirilecek. Mevcut vergi borç stokunun artmaması amacıyla, cari döneme ait borçların, sistem kanalıyla vergi türleri itibariyle takibi sağlanacak. Mükellef borç stoklarındaki artışın kaynakları tespit edilerek, stokun azaltılması yönünde de çalışmalarda bulunulacak.

* MTV İlişik Kesme Projesi: Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni tahsile yetkili bağlı ve bağımsız vergi dairelerinin Türkiye genelinde birbirleri adına ilişik kesme belgesi düzenlemesini sağlamak üzere yazılımlar oluşturuldu. Yazılım kapsamında gerekli veri girişlerini tamamlayan vergi dairelerinin sisteme dahil edilmesi çalışmaları devam edecek.

* Vergi Borcu Yoktur Projesi: Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağına ve madde uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı. Söz konusu hüküm çerçevesinde bazı ödeme işlemlerinde vergi borcu bulunmaması şartı getirilmesi çalışmalarına başlandı.

Etiketler :