Canavar gıda 'buradayım' diyecek

Canavar gıda 'buradayım' diyecek

Biyogüvenlik Kanunu'na dayanarak çıkarılan GDO Yönetmeliği, 26 Eylül'den itibaren yürürlükte olacak.

Biyogüvenlik Kanunu'na dayanılarak hazırlanan, gıda ve yem amaçlı GDO ve GDO'lu ürünler ile ilgili başvuru, değerlendirme, karar, ithalat, işleme, ihracat, etiketleme, izleme, piyasaya sürme, denetim ve kontrolüne yönelik yeni yönetmelik, 26 Eylül'den itibaren yürürlükte olacak şekilde Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

 

ÖNCEKİ YÖNETMELİK KALDIRILDI

Yeni yönetmelik ile Biyogüvenlik Kanunu'nun yasalaşmasından önce, Gıda Kanunu'na dayanılarak bakanlık tarafından geçen yıl eylül ayında çıkarılan ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan 'Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik' yürürlükten kaldırıldı.

ETİKETTE YAZACAK

Yönetmeliğe göre, genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) ve ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin gümrük giriş-çıkış kapıları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yönetmelik kapsamında yer alan gıdaların GDO'dan elde edilmiş olması durumunda Türk Gıda Kodeksinde yer alan gerekliliklere ilave olarak; 'genetik yapısı değiştirilmiştir' veya 'genetik yapısı değiştirilmiş ......'dan üretilmiştir' ibaresi etiket üzerinde açıkça görülecek şekilde belirtilecek. Deneysel amaçlı serbest bırakma kapsamında ithal edilecek GDO ve ürünleri ile yapılacak denemeler sonucu elde edilecek GDO ve ürünleri, ticarete konu edilemeyecek.

 

Mamalara yasak da yer aldı

GDO ve ürünlerine ilişkin başvurular, başvuru dokümanları, bilimsel değerlendirme raporları ve kararlar, biyogüvenlik bilgi değişim mekanizması aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Biyogüvenlik Kanunu ile GDO ve ürünlerinin, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması, onay alınmaksızın piyasaya sürülmesi, ve genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi yasaklanmıştı. Yönetmelikte de bu hükümler yer aldı.

ANKARA (A.A)

Etiketler :
Sağlık