Danıştay İtirazı Reddetti

Danıştay İtirazı Reddetti

YÖK'ün katsayı kararı ile ilgili olarak Danıştay'a yaptığı itiraz reddedildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) farklı katsayı kararının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itirazı, değişik gerekçeyle oy çokluğuyla reddetti.

İstanbul Barosu ile bir öğrenci velisinin, YÖK'ün 17 Aralık 2009 tarihli kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada Danıştay 8. Dairesi, YÖK kararının üç maddesinin yürütmesini durdurmuş, bir maddesinin yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti.

Daire, YÖK kararının ''Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (AOBP) 0.15 ve 0.13 katsayıları ile çarpılmasını'' öngören ikinci, ''öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,05 ile çarpımı sonucunda bulunan puanın toplam puana ayrıca ekleneceğini'' öngören üçüncü ve ''Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanları esas alınarak yerleştirme yapılacağını'' düzenleyen dördüncü maddesinin yürütmesini durdurmuştu.

Danıştay 8. Dairesi, YÖK kararının, ''Türkiye genelinde ilk bin kişi arasına giren adayların yerleştirme puanı hesaplanırken alan içi katsayı oranının uygulanmasına'' ilişkin 6. maddesinin ise yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetmişti.

Daire kararının yürütmenin durdurulmasına ilişkin kısmına davalı YÖK Başkanlığı, yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin kısmına ise davacı öğrenci velisi karşılıklı olarak itiraz etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, YÖK'ün itirazını 15'e karşı 14 üyenin oyuyla reddettiği öğrenildi.

Kurul, öğrenci velisinin 6. maddeye ilişkin itirazını kabul ederek, maddenin yürütmesini durdurdu. Kurulun bu kararı ise 27'ye karşı 2 üyenin oyuyla aldığı belirtildi.

Kurulun, Danıştay 8. Dairesinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının gerekçesinin bazı bölümlerine katılmadığı ve değişik gerekçeyle YÖK'ün itirazını reddettiği öğrenildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun gerekçesi önümüzdeki günlerde yazılacak.

Etiketler :