Zahid Akman'a soruşturma izni

Zahid Akman'a soruşturma izni

Danıştay, RTÜK Başkanı Akman ile 7 üye, 5 bürokrat hakkında, yargı kararını uygulamadıkları gerekçesiyle Başbakan Erdoğan'ın ''soruşturma izni vermemesi''ne ilişkin kararını kaldırdı.


Danıştay 1. Dairesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman ile 7 üye, 5 bürokrat hakkında, yargı kararını uygulamadıkları gerekçesiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''soruşturma izni vermemesi''ne ilişkin kararını kaldırdı. Daire, bu kişiler hakkındaki dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Görevden alınmasının ardından göreve iade davası açan Eski RTÜK Daire Başkanı Cengiz Özdiker, açtığı davalardaki ''yargı kararlarının uygulanmadığı'' gerekçesiyle Başkan Akman, Başkanvekili Vahap Darendeli, üyeler Davut Dursun, İlhan Yerlikaya, Taha Yücel, Paşa Yaşar, Arif Merdol ve Mehmet Dadak ile bürokratlar Şeref Ataklı, Özger Sezen, Mehmet Nuri Erikel, Lütfettin Mesutgil, Ahmet Batun hakkında şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kişilerin Türk Ceza Kanunu maddelerine göre yargılanmasına karar verdi. Ancak 10 Temmuz 2008'de yürürlüğe giren 5785 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eski kanuna, ''Üst Kurul üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar hakkında soruşturma izni, Başbakan tarafından verilir'' hükmü eklendi. Bu nedenle hüküm aşamasındaki yargılamanın durdurulmasına karar verilerek dosya önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, buradan da Başbakanlık'a gönderildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise bu kişiler hakkında soruşturma izni vermedi.

Bu karara itiraz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 1. Dairesi, Başbakan Erdoğan'ın, 10 Kasım 2008 tarihli ''soruşturma izni verilmemesi''ne ilişkin kararını kaldırdı.

Dairenin kararında, idari yargı yerlerince verilen yürütmenin durdurulması ve iptali istenen işlemin tesisinden önceki hukuki durumun aynen ihya edilmesi gerektiği yolundaki idare hukuku ilkesi gereğince, yargı kararlarına uygun işlem tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, ''şikayetçinin Diyarbakır Bölge Müdür Yardımcılığına atanması ile yetinildiği, şikayetçinin açtığı dördüncü dava sonucunda verilen yürütmenin durdurulması kararından sonra Eğitim Dairesi Başkanlığına atandığı, İdari yargı yerlerince verilen yürütmenin durdurulması kararlarının yasal süresi içinde gereği gibi uygulanmadığı''nın anlaşıldığı belirtildi.

Ancak açılan dördüncü davada verilen yürütmenin durdurulması kararını müteakip, gecikmeli olarak kararın uygulanabildiği ifade edilen kararda, ''Bu nedenle ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazların kabulüyle, Başbakan'ın 10 Kasım 2008 günlü soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine oyçokluğuyla karar verildi'' denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda dava açabileceği gibi, takipsizlik kararı da verebilecek.


Kaynak:Haber Kaynağı