Darbe maddesi KKK Sitesinden Kaldırıldı

Darbe maddesi KKK Sitesinden Kaldırıldı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, kendisine 'Cumhuriyeti koruma ve kollama' görevini veren vazifeler metnini, resmi internet sitesinden kaldırdı. Böylece her darbe tartışmasında gündeme gelen kritik cümle artık sitede yok.

Darbe girişimi iddiaları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'Cumhuriyeti koruma ve kollama' yetkisi tanıyan İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tartışmaları alevlendirirken, ilginç bir gelişme yaşandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK) resmi internet sitesinde, 'Genel Konular' başlığı altında yer alan ve 'Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması ve kollanması' ile ilgili görev tanımını da kapsayan bölüm, siteden kaldırıldı.

HANGİ İFADE VARDI?

Söz konusu bölümde, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın vazifesi, TSK'nın bir unsuru olarak, Türk yurdunun ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması ve kollanması ile ilgili kendisine verilen görevleri yerine getirmektir' ifadesi de bulunuyordu. Kara Kuvvetleri'nin sitesinde,

1 Aralık'ta yapılan son güncelleme sırasında, 'Genel Konular' başlığı altında yer alan 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Görevi' alt başlıklı bölüm siteden çıkarıldı. Değişikliğin ardından 'Genel Konular' başlıklı sayfada sadece, 'Tarihçe' ve 'Barışı Destekleme Harekatı' ile 'Rütbe ve İşaretler' adlı bölümler kaldı.

İÇ HİZMET KANUNU NE DİYOR?

TSK'nIn 'Cumhuriyeti koruma ve kollama' yetkisi, Anayasa'nın 117'nci maddesi doğrultusunda hazırlanan TSK İç Hizmet Kanunu'da yer alıyor. Çok tartışılan söz konusu kanunun, 'Umumi Vazifeler' başlıklı 35'inci maddesi şöyle:

'Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.'

TSK İç Hizmet Kanunu doğrultusunda hazırlanan TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nin 85'inci maddesinde de benzer bir hüküm yer alıyor. 85'inci madde şöyle: 'Vazifesi, Türk yurdu ve Cumhuriyetini içe ve dışa karşı lüzumunda silahla korumak olan, Silahlı Kuvvetlerde her asker kendine düşeni öğrenmeğe ve öğrendiğini öğretmeğe ve icabında son kuvvetini sarf ederek yapmaya mecburdur.'