Dünya Bankası Türk gençliğini istiyor

Dünya Bankası Türk gençliğini istiyor

Dünya Bankası "12 milyon gencin yaşam kalitesini yükseltmek" iddiasıyla, 350 bin dolarlık bir fon programı oluşturdu.

Yıllardır projeleriyle, verdiği fonlarla Türkiye'nin felaketin eşiğine sürüklenmesinde önemli rol sahibi olan Dünya Bankası (DB) yeni bir fon programıyla, "Türkiye'deki 15-24 yaş arasındaki 12 milyon gencin yaşam kalitesini yükseltmek" iddiasıyla yine iş başında.

Türkiye'nin geleceğinin "gençlere yatırımdan" geçtiği 'tespitini' yapan DB, ayırdığı 350 bin dolarlık bir fon programı ile, her yıl dünya ve ülkeler düzeyinde düzenlediği Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması'nı, bu yıl "Geleceğimizi Şekillendirelim" başlığıyla Türkiye'de düzenleme kararı aldı. DB'ye göre amacı, "Türkiye'deki 15-24 yaş arasındaki 12 milyon gencin yaşam kalitesini yükseltmek" olan projeye ilişkin olarak Radikal gazetesine çeşitli açıklamalarda bulunan DB Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, bu projenin "Türk gençliği için özel açılım" olduğunu iddia ediyor. Yaptığı açıklamada, "Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Programının" amacının "sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınma süreçlerine aktif olarak katılabilmesini sağlamak" olduğunu belirten Zachau şöyle konuştu: "Yarışma, her ülkede kendine özgü bir yapıya oturtularak uygulanıyor. Yarışma vesilesiyle kalkınma sürecine katkı sağlayan farklı alanlardan toplum liderleri biraraya geliyor ve önceden belirlenen kalkınma temaları üzerine deneyim ve bilgilerini toplumla paylaşıyor."

Gençlik DB'nin iştahını kabartıyor!
Zachau neden Türkiye'de gençlik projelerine yöneldikleri sorusu üzerine ise, Türkiye'nin "2025'e kadar, dinamik ve refah içinde bir toplum olma yolunda ilerlemeye devam etmek için her yıl artan genç nüfusunun potansiyeline önem vermesi gerektiğini" söylerken, "Türk ve uluslararası ortaklarımızla birlikte, Türkiye'deki gençlerin yaratıcılığı ve enerjisinin harekete geçirilmesinde yardımcı olmak üzere, projelere dönük bir yarışma düzenleme kararı aldık" dedi. Yaptığı açıklamada, bugünün gençlerinin enerjisinin, "geleceğin Türkiyesi'nin ekonomosini, kültürünü ve toplumunu temsil edeceğini" söyleyen Zachau, "Biz, gençleri toplumsal hayata aktif olarak katmaya çalışırken, onları sosyal dışlanmaya karşı da korumak, yaratıcı-sürdürülebilir proje fikri üzerine düşündürtmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Projeci gençlik aranıyor
Zachau yaptığı açıklamalarda, program kapsamında "gençlere yaratıcı gelen herkonunun projelendirilebileceğini" söylerken, kendilerinin fon programı kapsamında 'yön göstermesi' açısından, "İş yaşamımıza başlarken, Becerilerimizi geliştirmek, Sesimizi duyurmak, Geleceğimiz için köprüler kurmak" alt başlıklarını belirlediklerini söyledi.

Gençlikten korkuyorlar
DB geçen yılın Haziran ayında, "Türkiye'nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye'nin Kalkınması" başlıklı bir rapor yayınlamıştı. Yayınlanan raporda "Türkiye, bugünkü büyük genç nüfusunun sunduğu potansiyel faydalardan yararlanabilmek için gençlerine yatırım yapmak zorundadır" değerlendirmesine yer veren DB raportörleri, raporda bankanın amacını özetleyen şu ifadeleri kullanmışlardı: "Potansiyel faydalar oldukça büyük olmakla birlikte, eğer günümüzdeki büyük genç nüfus grubu yarının işgücü piyasasında ve toplumunda yerini bulamazsa, riskler de oldukça büyük olacaktır." Piyasanın gençler için "daha fazla ve daha iyi iş yaratamazsa", büyük genç nüfus grubunun "sosyal ve ekonomik baskı ve gerilim kaynağı haline geleceğinden" endişe eden DB, Türkiye gençliğini projeleriyle bugünkü piyasa düzenine bağlamaya çalışıyor.

Gençliğe vaat: Esnek sömürü cehennemi
DB'nin Türkiye gençliğine yaklaşımı açısından oldukça önemli veriler sunan bu raporda, "Türkiye'nin 15 ve 24 yaş arası olarak tanımlanan genç nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u istihdam edilmektedir" tespitine yer verilirken, gençler için özellikle "beceri eksikliklerinin işgücü piyasasına girişin önünde bir engel teşkil ettiği" iddia ediliyor. DB, gençlerin okuldan işgücü piyasasına geçişte imkanlarının sınırlı olduğunu ifade ederken, "Düşük ücretli işgücü için sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesi, Esnek çalışma düzenlemelerinin önündeki sınırlamaların kaldırılması" ile fırsatların artırılacağını öne sürüyor. DB bu önerisiyle sermaye kesimlerine "ucuz genç iş gücü cenneti" vaat ederken, "gençliğin yaşam kalitesini yükseltmekten de" ne anladığını ortaya koyuyor. (Sol)

Kaynak:Haber Kaynağı