Erdoğan'dan 7 Müjde

Erdoğan'dan 7 Müjde

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Esnaf Değişim, Dönüşüm ve Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planı''nı İstanbul'da açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Hepinizin malumu olduğu üzere gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan kriz, küresel bir krize dönüştü.

Küresel ticaretin daralması, bütçe açıklarının artması finans krizi, daralma ve işsizlik olarak tezahür etmiştir.

Türkiye bu krizi son d erece hazırlık olarak karşılamıştır.

Yapısal reformlar krizin ülkemiz üzerindeki etkilerinin kısıtlı olmasını sağlamıştır.

Krizin sinyalini aldığımız andan itibaren tedbirlerimizi aldık.

Kararlığımızı sürdürdük.

2008 sonundan itibaren geçici bir daralma sürecine giren Türkiye ekonomisi yüzde 6 gibi bir büyüme kaydetmiştir.

Bu yılın ilk çeyreğinde bütçe performansı, sanayi üretimindeki olumlu gelişmeler umutlarımızın artmasına vesile olmuştur.

Türkiye ekonomisindeki ilerlemenin somut göstergesi olmuştur, borsamız tarihinde ilk kez 59binin üzerine çıkmıştır.

Çeşitli tarihlerde güvenilir kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda, Türkiyenin krizi atlatıp hızıl büyüyen ülkeler arasında girdiği belirtildi.

Türkiye'nin 2017ye kadar Dünyanın en iyi ekonomisi arasında görülüyor.

Güvenilir kuruluşlar Türkiye'nin krizi en az zararla atlattığını teyit etmiştir.

Biz ekonomiyi sokağa insanımıza yansımasından takip ediyoruz. Ekonominin temel ilkelerinden biridir, ihtiyaçlar sınırsızdır.

Kaynaklar sınırlıdır.

Türkiye'nin son 7.5 yıllık gelişimine bakıldığında harcama kalemleri, alım gücü noktasında ciddi bir değişiklik yaşandığını görürüz.

Elbette ideal noktada değiliz, yoksulluk problemini işsizlik problemini çözebilmiş değiliz.

Çözüm umutlarının güçlendiğini söyleyebiliriz.

Bütün bunlara ek olarak köylerimize kadar götürdüğümüz alt yapı hizmetleri, yaşadığımız değişimin bariz yansımaları olmuştur.

Yine süreç içerisinde toplumun değişik kesimlerine yönelik iyleştirmelerimiz olmuştur.

Zorunlu tasarruf ödemeleri, t ek başına faizlerin düşmesi bile bu çabalarımız anlatmaya yetiyor.

Enflasyon gibi bir sorun iktidarımız zamanında gündemden çıkmıştır.

Her ailede ortalama 5 kişi olduğunu varsayılırsa yaklaşık 10milyon vatandaşımı yakından ilgilendiriyor demektir.

Esnaf ve sanatkarlar refahın tabana yayılmasında rol oynuyorlar, istihdam oluşturuyorlar.

7.5 YILLIK SÜREDE ESNAF İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

7.5 yıllık sürede esnafımızı rahatlatmak, imkanlarını artırmak için çok önemli adımlarımız oldu. 2007'nin başında Türkiye esnaf ve sanatkarlar odasına bir ziyaret gerçekleştirdim. O ziyaret bir ülkede bir başkanın yaptığı ilk ziyaret olması açısından son derece anlamlı ve önemliydi.

2002 yılında halk bankası aracılığıyla sadece 154 milyon kredi kullanan esnafımızın, 2009 yılı itibariyle 3.3 milyar a ulaşmıştır.

Türkiye'de oluşan güven ve istikrar ortamının bir sonucudur.

Esnafımızın kullanabileceği kredinin üst sınırını da çıkarttık. Bunlar bu dönemin en önemli adımlarıdır.

2007 de ortaya çıkan kriz şartlarında esnafımıza kredi programını ortaya koyduk.

2009'DA 100 BİN KOBİ DESTEK KREDİ FONU

2009 yılında uyguladığımız 100 bin kobi destek kredi fonundan esnafımızın yararlanmasını sağladık.

İmalatçıların yanı sıra hizmet sektörününde KOSGEB'ten yararlanmasını sağladık.

Sanayi ve ticaret bakanlığı esnaf ve sanatkarlar değişim, dönüşüm, stratejik eylem planı hazırlamıştır.

ESNAFLA İLGİLİ EN KAPSAMLI ADIMLARI ATTIK

Esnafla ilgili yapılan ilk ve kapsamlı çalışmaya imza atmış bulunuyoruz.

Ahlaki değerlerden taviz vermeyen, uluslarası gelişmeleri takip eden, müşteriyle birebir ilişki kurabilen, ortak çalışmaya açık esnaf ve sanatkar kesimi oluşturmaktır.

EYLEM PLANI 7 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Esnaf ve sanatkarların rekabet gücünün artırılması temel hedeftir. Bu temel hedefi belirlemek için 7 ana başlık belirliyoruz.

Eylem planımızın 7 ana başlığı

1. Kredi ve finansman şartalrının iyileştirilmesi

2. Vergi, istihdam ve diğer yükümlülüklerin azaltılması

3. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi

4. Gelişimcilik ve yeniliğin geliştirilmesi

5. alt yapı, kümelenme ve ortaklık faaliyetler

6. Hukuki düzenlemeler yapılması

7. Esnaf ve sanatkarların avrupa birliği standartırından yararlanması.

7'Sİ ÖNCELİKLİ, 30 TEDBİR VAR

Hükümetin esnafa destek stratejisi 7'si öncelikli 30 tedbirden oluşuyor.

1. Esnafların krediye erişimi artıkmak için yüzde elli faiz desteğine devam edeceğiz ve uygun şartalrın devamını sağlayacağız. Burda en ufak bir sapma istemiyoruz. KOSGEB desteklerinden en iyi şekilde yararlanmalarını öncelikle hale getireceğiz.

Yeni destek projelerimiz deyim yerindeyse nokta atışı olacak. Kobilerin ve esnafın çağa uygun yapılarını yönlendirci özellikleriyle önemli rol izleyeceklerdir.

Kayıt dışıyla mücadele ederken bütçe imkanları doğrultusuyla esnafın üzerindeki yükleri kaldıracağız.

Vergiden muaf esnaf belgesi uygulaması getiriyoruz.

2. Şartlar uluştuğunda basit

3. Eğitim ve danışmanlık başlığı altında, mesleki eğitimi geliştireceğiz, ihtiyaç olan alanları tespit edelim, kurslar düzenleyelim, çıraklık eğitimi kapsamında mevzuat düzenlemesi yaparak eğitim sorunalrını çözeceğiz.

4. Özellikle KOSGEB aracıyla gelişim ve yenilik projelerini desteleyeceğiz. Esnafın değişim ve gelişimine rehberlik edeceğiz.

İşini kaybeden veya bırakan esnaf ve sanatkarlara yönelik dönüşüm projesi gerçekleştirilecektir.

5. Esnaf ve sanatkarlarla üniversiteler arasındaki işbirliğini geliştireceğiz.

Projenin yapıldığı bölgeye göre , küçük sanayi sitelerinin yapımına katkı veriyoruz.

TOKİ'nin imkanlarının da kullanacağız.

ARGe gibi düşük maliyetle, daha fazla kaliteli üretim yapmayı çoğaltacağız.

İşletmelerimizi bir çatı altında buluşturacak projeleri desteleyelim.

Esnaf ve sanatkarların değişim ve dönüşüm tüm bunlara ayak uyduramadıkları takdirde sorunları artacaktır.

Eylem planıyla birlikte esnafımızın zayıf yönlerini güçlendirmek, güçlü yönlerini ise daha da güçlendirmek gerekmektedir. Hükümetimiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da esnafın yanında olmaya devam edecektir.

Bu eylem planının uygulanmasının ve yeni ihtiyaçlara göre düzenlenmesinin de yanında olacağız.

HER TEDBİRİN SORUMLU OLDUĞU KURUMLAR VAR

Her bir tedbirden sorumlu bir kurum olacak. Bu eylem planının yakından takipçisi olacaklarını biliyorum, biz herkesten önce bunun takipçisi olacağız.

Bu eylem planının ülkemize, milletimize, emeği geçenlere, sivil toplum örgüt temsilcilerimize teşekkür ediyorum, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

SORU: Büyük marketler yasasıyla ilgili pozisyonunuz nedir?

CEVAP: Şu anda henüz meclise sevkedilmiş değil, brifingi aldık, değerlendirmeler yapıldı, şu anda anayasa değişikliği sebebiyle gündemde sarkma var ama en yakın zamanda meclise göndereceğiz.

SORU: 2. madde ile ilgili, esnaf ve sanatkar üzerindeki vergi yükümlülüğün azaltılması konusunu açar mısınız?

CEVAP: Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor, esnaf ve sanatkarımızın vergi yükünü azaltarak onları d aha da rahatlatacak en azından kendi özgüvenlerini artıracak konuma getirmek istiyoruz, bunlar da kesinleştiği anda neticeleri duyurulacaktır, hedefimiz esnafımızı vergi baskısı altından korunmasıdır.

SORU: KOSGEB ağırlı olarak küçük orta boy işletmelere bağlı bir kuruluştu, şimdi 1 milyon esnafı buna kattığımıza göre KOSGEB'in yapısıyla ilgili değişilik olacak mı ? hangi adımlar atılacak?

Bundan önce KOSGEB bu işi götürüyordu, şimdi kalkınma ajanslarıyla KOSGEB arasında bir birliktelik sağlanmış olacak, birlikte çalışma suretiyle süreci rahatlatmış olacaklar.

SORU: Geçen sene açıklanan teşvik paketinin yeniden hatırlatılması gerekiyor sanki...

Şu anda sadece esnaf ve sanatkarımızın ilaveli istihdamına yönelik destekler değil, buna benzer çalışmalar yapıyoruz. Eğer bugün TOBB benim birbuçuk üyem var diyorsa diyoruz ki siz birer kişi ilave alsanız, bu üyelerinizi batırır mı, batırmaz, batırmayacağına göre, gelin şurada birer kişiyi siz istihdam edin. Bir buçuk milyon istihdam alanına girdiğinde işsizliğin nereye düştüğünü göreceksiniz.
Olayın başka boyutu, istihdamda mevsimsellik çok önemli. Hizmet sektörü istihdamı etkiliyor, hizmet sektörünün devreye girdiği mevsimlerde birkaç puan aleyhte gösteriliyor, hizmet sektörünün kalıcılığına yönelik çalışmalarımız var, bu tamamlanınca dünya ile çok farklı rekabet eder duruma geleceğiz.

SORU: Vergiden muaf esnaf belgesinden bahsettiniz, bunu biraz daha açmanız mümkün mü acaba?

CEVAP: Bu bir takım esnafımızın, yıllık bilançosu nedir, buna dayalı olarak ,daha çok çok küçük esnaflarımıza bir belge vereceğiz ve bunlar vergiden muaf olacaklar, belli bir çizgiyi yakalayana kadar vergiden muaf tutulacaklar. Kademeli ödeme gibi bir şey diyebiliriz buna.

Etiketler :