Eruygur ve Tolon hakkındaki iddialar

Eruygur ve Tolon hakkındaki iddialar

Ergenekon Davası Sanıklarından Eski Birinci Ordu Komuntanı Hurşit Tolon ve Eski Jandarma Genel komutanı Şener Eruygur'la igilli olarak 2. iddianamede bu suçlamalar yer aldı.


Hurşit Tolon hakkındaki suç iddiaları

2863 Sayılı Kanuna Aykırılık

Askerleri İtaatsizliğe Teşvik Etme

Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Açıklama

Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Temin Etme

Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma

Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma

Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme

Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek

Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek


Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma


Şener Eruygur hakkındaki suç iddiaları

2863 Sayılı Kanuna Aykırılık

Askerleri İtaatsizliğe Teşvik Etme

Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Açıklama

Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Temin Etme

Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma

Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma

Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme

Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek

Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek

Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma

Resmi Belgede Sahtecilik

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması

Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama

Yargıç üzerinde nüfuz kullanmak

Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal EtmekKaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :