Eşi hakkında suç duyurusu

Eşi hakkında suç duyurusu

İlhan Cihaner'in eşi Muhteber Cihaner hakkında "görevli memura görevinden dolayı hakaret"suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Adana Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner'in eşi Muhteber Cihaner hakkında yapılan şikayet üzerine, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının aldığı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesince kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, eski özel yetkili savcı olan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Rasim Karakullukçu, Adana'da Cumhuriyet savcılığına atanan eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in eşi Muhteber Cihaner hakkında, ''görevli memura görevinden dolayı hakaret'' suçu işlediği gerekçesiyle, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Erzincan Cumhuriyet Savcılığının aldığı kovuşturmaya yer olmadığı kararı üzerine, Cumhuriyet Savcısı Rasim Karakullukçu itirazda bulundu ve dilekçe en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Tunceli'ye havale edildi.

İtirazı değerlendiren Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, Rasim Karakullukçu'nun itirazını kabul ederek, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının 20.10.2010 tarihli 2010/1728 nolu soruşturma, 2010/3231 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verdi.

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı kararda, soruşturma dosyasında bulunan tanık beyanları, kamera kayıtları ve tüm dosya kapsamına göre, olay tarihinde yapılan arama işlemi sırasında şüphelinin dosyada yer alan tutanakta ve kamera kaydında belirtilen sözleri sarf ettiğinin sabit olduğu vurgulandı. Kararda, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

''Cumhuriyet savcısı, şüphelinin anılan sözlerinin eleştirel nitelikte ve herhangi bir şahsa yönelmemiş olduğu, şahsın değil olayın ve yapılan işlemlerin eleştirilmesi tarzında olduğu, olayda şüphelinin hakaret etme kastının bulunmadığı iddiasıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişse de; beyanlar irdelendiğinde, şüphelinin '... siz neyin peşindesiniz? .... siz kimin avukatlığını yapıyorsunuz...' şeklindeki sözleriyle ve sözlerinin tüm akışına göre usulüne uygun arama kararı üzerine, görevini yapmak için gelen şikayetçiyi kastettiği açıktır. Yine şüphelinin bizzat şikayetçiyi hedef alan '... siz ne kadar çirkinleşebiliyorsunuz? çirkinleştiniz ...' sözlerinin de eleştiri sınırını aştığı ve hakaret etme kastıyla söylendiği kanaatine varılmıştır.

Kaldı ki hakaret içeren sözlerin şaka ortamı haricinde, sözleri hakaret olarak algılayan şikayetçiye karşı söylenmesi halinde söyleyenin kastına bakılmaksızın, eylemin hakaret suçunu oluşturacağı açıktır. Hakaret içeren sözlerin, Cumhuriyet savcısı olan şikayetçiye karşı görevi dolayısıyla ve görevli olduğu sırada söylenmesi nedeniyle, şüphelinin eylemi kamu görevlisine, görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturacaktır. Bu yüzden, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.''

AA

Etiketler :